slovenskoDrustvoSydney2020


Slovensko društvo Sydney 2020
New Committe

Kontakt:
E:slodsyd@bigpond.com
M:  0417665213


 

Naslovna stran - HomeZakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja Novice v arhivu Društva organizacije Slovenian clubs, associations and other organisations in Australia Diplomatska predstavništvaVerska središča Slovenian religious centres in Australia Historical Archives for Slovenian in Australians HASA – NSWMediji Slovenija, Slovenci po svetu, zanimive povezave E-uprava SlovenijePišite nam Stičišče avstralskih Slovencev je redno arhivirano v Pandora arhivu v Canberricanberra

committee MEMBERS

President   -    Mr. Anthony Tomažin
                                                Vice President  -   Mr. Jože Lah
                                                Treasurer   -   Mr. Mark Stariha
                                                Secretary   -   Mrs. Olga Lah
                                                Assistant Secretary -   Mrs. Lynn Pusenjak
                          Mr. Alfred Brežnik has joined the current committee members.

Contact: slodsyd@bigpond.com                      
Club mobile:  0417665213

Reopening
Slovensko Društvo Sydney

Dear members and supporters of SDS – Slovenian Association Sydney.
As you may already know, the club is officially closed due to the Covid 19 restrictions. 

Nevertheless, to facilitate any payment of memberships by some  or collection of photo membership cards/ receipts by others, the SDS will open for specific days and times. 


Opening times:

Sunday, 5th July  12pm – 3pm
Sunday, 12th July 12pm – 3pm


I look forward to meeting many of you on these days.

Olga Lah (secretary)

 

Pomembno poročilo vsem članom
Slovenskega društva Sydney

Odbor slovenskega društva Sydney vam je obljubil poštenost in vso transparentnost pri vsem našem delu.  Želimo vas o vsem dobro informirati.
Slovensko društvo Sydney (SDS) je  prvi slovenski klub ustanovljen v NSW, Avstralija. Ustanovljen je bil leta 1957 s strani posameznih vizionarskih migrantov iz Slovenije, ki so določili cilje društva.
Kot je navedeno v prvotni ustavi kluba: " je bil glavni cilj kluba združevanje  vseh dobronamernih  ciljev imigrantskih Slovencev, ki  so skrbeli za kulturno, gospodarsko blaginjo in svobodno mišljenje slovenskih prebivalcev v Sydney-u. Klub je nepolitična organizacija, drži pa se demokratičnih, krščanskih in humanitarnih načel ".
Na žalost, se je v zadnjih dveh desetletjih  nabralo veliko izzivov za klub SDS. Članstvo v klubu se stara in večina mladih slovenskih avstralcev  žal nima ne čustvene niti družbene potrebe, da bi se skupaj zbirali v slovensko kulturnem okolju, saj klub ni imel programov, ki bi privabljale mlajše generacije.

Trenutni odbor je pregledal finančne evidence našega kluba za zadnjih dvanajst let.
Po našem mnenju je izjemno slabo vodstvo, skupaj z zelo slabimi in nerazumljivimi odločitvami odbora (izguba naše kuhinje, restavracije, igralnih avtomatov, licenc in najema zemljišča), pripeljalo klub do situacije, ko ne more pokriti svojih obratovalnih stroškov. Ni več pristnega kluba, ampak samo dvorana, prazna lupina tistega, kar je bilo. 
Skupni prihodki od prodaje za leto 2018/2019 so bili le $31.540. Finančna izguba pa $116.393. Primerjava z letom 2017/2018 ko so bili prihodki od prodaje $53.822, izguba pa $229.786, kar je nevzdržno.

Dejstvo je, da leta 2008 čeprav klub ni bil voden profesionalno je bil finančno v dobrem stanju in deloval z minimalno izgubo.  Klub je imel na bančnem računu  cca $500.000. V kolikor bi se takrat odločili za neodvisnega profesionalnega »managerja« s pravo vizijo bi bila danes sigurno čisto drugačna slika. Leta 2009 je prišlo do zamenjave odbornikov, za predsednika je bil izvoljen g. Šernek. Finančni podatki kažejo, da so se po letu 2009 začele resne izgube kluba,  kar je začelo povzročati finančne težave.

Leta 2011/2012 se je klub pod vodstvom gospoda Štefana Šerneka odločil za prodajo igralnih avtomatov, kar je klubu prineslo dodatnih $790.000. Ta denar ni bil vložen v klubske prostore. Namesto tega je bila v poznejših letih sprejeta odločitev za naložbe v delnice s katastrofalnimi finančnimi posledicami. Finančni podatki kažejo, da je povprečna letna izguba $100.000 že od leta 2009 dalje.

Ljudje nas sprašujejo, zakaj se imenujemo „krizni odbor?“… Ko je krizni odbor 22. marca 2020, prevzel nadzor nad situacijo, je bilo stanje na bančnem računu kluba manj kot $60.000. To je znesek, ki je ostal od zgodovine za zadnjih 20 let poslovanja kluba ( prodaja $ 2 MIO vrednosti klubskega imetja -  del zemlje in igralnih avtomatov, licenc).Kot veste, je klub trenutno zaprt.
Krizni odbor je zmanjšal vse nepotrebne stroške in uspešno stabiliziral finančno stanje. Najemnik plačuje mesečno najemnino v višini približno $7000 + GST ( brez stroškov obratovanja). Žal nam ta najemnina ne pokriva osnovnih obratovalnih stroškov, saj je bila najemnina tako slabo dogovorjena.
Organizirali smo strokovnjake – geodete, ki so nam podali izčrpno poročilo vezane na stanje prostorov SDS, vključno z delom najema na našem zemljišču. Pregled in poročilo sta pokazala, da je kar nekaj nepravilnosti pri izgradnji »novega« objekta in to že v prvi fazi gradnje. To pomeni, da gradbena dela še niso dokončana in najemnik se ni držal prvotnih načrtov, ki so bili odobreni iz strani lokalne občine.

Vse skupaj je zelo negativna in nevzdržna situacija. Društvo je tako dobesedno »ujeto« na svojem zemljišču in z omejenimi pravicami. V takšni situaciji smo se znašli  zaradi negativne najemne pogodbe, ki jo je pripravil kar odvetnik najemnika. V normalnih okoliščinah je lastnik oz. njegov odvetnik tisti, kateri poskrbi za pripravo najemne pogodbe. Seveda je to ena največjih napak, ki je bila zagrešena pod okriljem predsednika Šerneka in njegovega odbora. Eden izmed članov kluba je SDS ustno in pisno obvestil, da mora za takšna pogajanja imeti svojega neodvisnega odvetnika in kar dvakrat ponudil plačilo za neodvisni pravni nasvet . Ponudba je bila brez obrazložitve ali odgovora prezrta.

Zelo pomembno je, da razumemo preteklost.  Nekaj se moramo naučiti iz preteklosti ... ... In le to moramo vzeti kot lekcijo, tako da ne bomo ponavljali  istih napak. Zdaj moramo gledati v prihodnost in novi poslovni model, ki bo deloval za našo skupnost ……


Kot smo vam obljubili smo raziskali vse možnosti za SDS in njegovo prihodnosti. Te možnosti so:
Nadaljevanje "poslovanja kot običajno" s sedanjo ureditvijo in razmerami v klubu, vključno z najemno pogodbo z našim najemnikom, ki traja do leta 2048. Če sprejmete to možnost, pomeni, da "ne bo sprememb". Vendar moramo poudariti, da nadaljevanje s tako neugodnim najemom pomeni, da klub ne bi mogel pokriti svojih obratovalnih stroškov. Kakšna bi torej bila njegova prihodnost? Po našem mnenju s to možnostjo ni prihodnosti.
Prodaja nepremičnine kupcu z najemnikovo najemnino bi bila za nas najbolj ugodna možnost, čeprav zagotovo ne bo enostavno pridobiti kupca, ki bi hotel kupiti nepremičnino in prevzeti najem. Če bo ta možnost uspešna, bi se klub lahko preselil na novo lokacijo in začel delovati pravilno.
Prodaja celotnega zemljišča z nepremičninami in izplačilo najemnika. Zdi se nam, da ta opcija ni ravno najboljša, saj najemnik zahteva previsok znesek za »svojo novograjeno« nepremičnino. Omenja se med 6 in 7 Mio AUD.  V kolikor bi za naše celotno zemljišče iztržil dovolj visok znesek, bi to bilo sprejemljivo, drugače pa ta opcija ne pride v poštev.

Možna je razdelitev zemljišča ( Subdivision ali Strata Plan). To bi pomenilo, ohranitev najemne pogodbe z našim najemnikom do leta 2048. Ta rešitev je sprejemljva, zna pa biti za klub problematična in finančno draga. Zaradi nerazumne in enostranske najemne pogodbe imamo lahko pri tej možnosti kar nekaj resnih težav in omejitev, saj najemna pogodba izrecno ne določa kaj vse je v najemu in je možno, da si najemnik »lasti« tako »tenis igrišče« in delno tudi  »bocce court« oz. balinišče. V tem primeru je ta možnost odvisna od »dobre volje«  in sodelovanje najemnika.

Ne glede na to, katero možnost boste kot člani izbrali, moramo narediti cenitev zemljišča s pripadajočimi nepremičninami ter dobiti informacijo koliko so kupci pripravljeni plačati za zemljišče z nepremičnino.

Želimo vas obvestiti, da bomo zemljišče z nepremičnino dali na nepremičninski trg in tako dobili nekaj pomembnih informacij.

To ne pomeni, da bomo zemljišče z  nepremičnino tudi dejansko prodali. Iščemo le „potencialni interes“. Vsekakor nam bo to omogočilo jasnejši pogled na vrednost našega premoženja.
PRODAJE NE BO brez glasovanja članov SDS.

Na skupščini leta 2016 je bila sprejeta resolucija, da ne sme pridi do odtujitve ali bremenitve društva brez odobritve njegovih članov. Ta resolucija je bila v preteklosti večkrat prezrta. Trenutni odbor pa spoštuje resolucijo sprejeto leta 2016, zato bodo vaši glasovi upoštevani.

Če se člani zavzemate za možnost prodaje in selitev na novo lokacijo, potem se moramo pogajati o prodaji, kar bo zagotovilo SDS dovolj sredstev za novo prihodnost.
Za stabilnost kluba se  sedanji krizni odbor zavezuje, da bo nadaljeval svoje delo in omogočil nemoten prehod v novo prihodnost, seveda v primeru selitve na novo lokacijo.

Z odkritimi dodatnimi informacijami o stanju kluba menimo, da je prišel čas, da izberete novo smer za Slovensko društvo Sydney – novo smer, ki bo še vedno imela v svojem bistvu enake cilje, kot so jih zastavili prvotni ustanovitelji kluba.


Na tej stopnji ne moremo določiti, kdaj bomo lahko imeli izredno skupščino ali skupščino, na kateri boste člani lahko izrazili svoje želje.
Klubi so še vedno zaprti za javnost.

Lahko ste prepričani, da se krizni odbor trudi za klub tudi v  vašem imenu in se izredno prizadeva za rešitev trenutne neugodne situacije.
Za člane in skupnosti želimo najboljši rezultat, predvsem pa želimo ustvariti varnost.

Vsekakor  potrebujemo vašo pozitivnost, podporo in sodelovanje. Vaša mnenja nam lahko pošljete preko e pošte kluba. Veseli bomo vaših mnenj in idej.

Prosimo, ne pozabite posodobiti svojega članstva 2020/2021 **
Tako boste imeli pravico glasovati o prihodnjih pomembnih zgodovinskih odločitvah!


Lepo pozdravljeni,
Olga Lah                                                                                               Anthony Tomazin
Club Secretary                                                                                             Predsednik 

           Important Information for all Members of
the Slovene Association Sydney

The Committee of the Slovene Association Sydney promised you honesty and transparency in all our work on your behalf. We want to keep you all well informed.
The Slovene Association Sydney is the first Slovenian Club established in Sydney. It was established in 1957 by a group of visionary migrants from Slovenia, who set commendable objectives for the Association.

As stated in the club’s original constitution: “The main aim of this club is to unite all well-meaning Slovenians, who care about the cultural, economic welfare and freedom of Slovenian people. The club is Non-Political and has as its guidelines Democratic, Christian and Humanitarian Principles”.

Unfortunately, the last 2 decades have created many challenges for our club. The membership of the club is ageing and the majority of young Slovenian Australians, do not have the emotional nor social need to congregate together in a Slovenian cultural environment, as the club did not have programs that would attract younger generations.

The committee of Officers has been very busy researching the financial records of our club over the last decade. In our opinion, extremely poor management, coupled with poor committee decisions (loss of our kitchen, restaurant, poker machines, licenses and leases), have led the club to a situation where it cannot cover its operating costs.  It is no longer a genuine club, just a hall, an empty shell of what it was before, and where the total trading income for 2018/2019 was only $31,540.


Prior to the last decade, although the club was not run professionally, it was financially in a good financial shape and operating at minimal losses. In 2008, the club had in its bank account approximately $500,000.  If we had appointed an independent and professional manager then, the picture would have been completely different today. After 2009, losses began to increase, and the bank balances reduced steadily thereafter. In 2011/2012, the club, under the leadership of Mr.
Štefan Šernek, decided to sell the poker machines, which brought the club an additional $790,000. That money wasn’t invested in the club facilities. Instead, the decision was made in later years, to invest in shares with disastrous financial consequences. Financial records show that the club has since followed a path leading to our current financial crisis. The records show an average annual loss of $100,000.

People ask why we are called a ‘Crisis Committee’……When the Crisis Committee took control of the situation, 22nd March 2020, the uncommitted cash bank balance in the club’s bank account was under $60,000. When you compare this to the cash balance in June 2012, which was $917,982, you see a trend in losses that can only be described as a crisis and unsustainable.

As you are aware, the club is currently closed. The crisis committee has reduced all unnecessary costs, sought refunds and successfully stabilized the financial situation. The Lessee has been paying a monthly rent of approximately $7000 + GST. Unfortunately, this rent does not help us cover basic outgoing costs, as the lease was so poorly structured.

We have also sought legal advice on our Lease agreement and relevant development approvals. We have arranged for a comprehensive Survey Report of the SDS premises and the additional development by the Lessee. The inspection reports show quite a few irregularities in the construction of the new facility, which is only in the first phase of construction. We are in the process of investigating this.


All in all, the situation in which the club finds itself is unbearable. In our opinion, the club is literally ‘trapped’ on its own land and with limited rights. The committee under Mr.
Šernek, executed an extremely unfavourable lease. In normal circumstances, the landlord/owner prepares the lease documents for the tenant to sign. With this Lease agreement, it was the tenant’s lawyer who prepared the Lease for the SDS committee to sign. This is highly irregular. The signing of the Lease and its revisions are one of the biggest mistakes made in the club’s history. The SDS was informed orally and in writing by a well-meaning club member, that it must have its own independent lawyer for such negotiations and the member twice offered to pay for the club’s independent legal advice.  This advice appears to have been ignored.

It is important to understand the past…. We need to learn from the past….we need to use it as a lesson, so we do not make the same mistakes again. But now we must look to the future, and a model which will work for our community.


We made a commitment to you to investigate all options for SDS into the future. These options include:

Regardless of which option you, as members, will choose, we need to know the valuation of the premises and what buyers are prepared to pay for the property. This will help members make the most suitable choice of all the options.

We therefore wish to inform you that we will test the market for any potential buyers. Signage may appear on the property requesting an Expression of Interest. This does not mean we are selling the property. We are only seeking ‘An Expression of Interest’. This will provide us with a clearer view of what our asset is worth.


THERE WILL BE NO SALE
without a vote from the members of SDS.


 A resolution was passed at the 2016 AGM, to the effect that no future SDS development decisions, sale, giving rights away or placing encumbrances on the land were to be made without a majority vote by members. Unfortunately, this resolution appears to have been ignored. This committee, however, must and will, respect the resolution made in 2016.


With this additional information provided to you, it is clear the time has come to choose a new direction for the Slovene Association Sydney -  A new direction that will still have, at its core, the same goals as those set by the original founders of the club.  If members favour an option to sell and relocate, we anticipate we must negotiate a sale that provides SDS with sufficient funds for a new future. To create further stability, the present crisis committee will make the commitment to continue its work and facilitate a smooth  transition into a new future.


At this stage, we cannot determine when we will be able to have an Extra Ordinary Meeting (EGM), or an AGM, at which members will be able to express their wishes. Our club is still closed to the public.

Until then, rest assured the Crisis Committee is working extremely hard on your behalf. We want the best outcome for the members and the community. We want to create security for the members of the club.
You can send us your constructive ideas to the club’s email address. We need your positivity and support.

Please remember to update your membership for 2020/2021.
 This will give you the right to vote on future important decisions!


Olga Lah                                                                                  Anthony Tomazin

Secretary                                                                                 President

 

To all Members and Friends of the
Slovene Association Sydney

For several months we have all been affected by the Covid-19 pandemic. Our club has had to close for an indefinite period. However, within the restrictions of social distancing set by our government, the SDS committee has had to address some important issues.
In the near future, some very important decisions will need to be made about the club’s future. Financially, the club is facing grave challenges.
These decisions however, must be made by its financial members. The committee will research options and present them, to members, at an AGM. The date for such an AGM cannot be determined at this stage. We will however, keep you informed.

Are you unfinancial? – Only financial Full members have the privilege of voting on future important issues.
Many Full Members are currently unfinancial and will therefore be denied a vote at the AGM. Members’ fees for 2020/2021, are due by the 30th June, 2020. 
Please consider becoming financial. By doing so, you will be able to participate at a very important time for our club. If you know of a member, who has changed their address and has not notified us, please give them this information.

  Included in this mailout, are 2 forms:


‘Membership Renewal’ form
- If you are already a Full Member of SDS, please fill out a Membership Renewal form. This updated information is essential.


Associate Membership Renewal (non voting), can fill out the same updated information form.


Application for Full Membership’ form - If you know of any person who wishes to become a Full member of our club and is of Slovenian descent or spouse of such, please have them apply for membership on this form. Application for new Associate Membership (non voting) can be made when the club reopens.


If more forms are needed, you may make copies.


MEMBERSHIP PAYMENT
Payment can be made by the following methods.


Bank Transfer
– For Reference use your Initial and Surname e.g., O.LAH
Transfer to Slovene Association Sydney.  BSB: 062265      Account: 10220195

Cheque
-   make your cheque payable to ‘Slovene Association Sydney’
Return cheque with your form.

Cash
– Unfortunately as the club is closed we cannot process cash payments at this time.

 

PLEASE FILL OUT THE RELEVANT FORM
MAIL TO:    Slovene Association Sydney       P.O. Box 6093, Wetherill Park. NSW 2164 
EMAIL TO:        slodsyd@bigpond.com


Receipts will be issued to the address, email or mobile number provided by you. Keep this receipt in a safe place. You will be able to collect your new Membership card when the club reopens.

SBS Radio
Štefan Šernek ni več predsednik
Slovenskega društva Sydney

/18.04.2020/ Pogovarjali smo se z dolgoletnim predsednikom, Štefanom Šernekom, ki je sedaj član novega odbora, ampak ni več na predsedniškem mestu.

SBS Radio
Nov krizni odbor v
Slovenskem društvu Sydney

/18.04.2020/ Pred kratkim je bila sprememba odbora Slovenskega društva Sydney. Pridružilo se je 5 novih članov, med njimi tudi nov predsednik Anthony Tomažin.
Pogovarjali smo se z novo tajnico, Olgo Lah, o trenutnem stanju društva in kako izgleda bodočnost.

Spoštovani  člani in članice 
Slovenskega društva Sydney,
08. April 2020

Pismo v slovenščini pdf

Letter in English pdf


Spoštovani  člani in članice  Slovenskega društva Sydney,


To pismo vsebuje nekaj zelo pomembnih informacij o trenutnih razmerah v klubu, ter njegovi prihodnosti. Te podatke delimo z vami v duhu odkritosti in transparentnosti. Navsezadnje ste vsi deležniki v njegovi prihodnosti.
Slovensko društvo Sydney je imelo v zadnjem obdobju veliko izzivov. Trenutno je na krizni točki (padajoče število udeležencev, staranje članstva, dolgotrajna gradnja  "Manor on Elizabeth" (najemnik novozgrajene stavbe)) so povzročili zaskrbljujoče probleme ter posledično velike skrbi.
Odločitve, ki do bile sprejete pred 8 leti so se pokazale, da niso v interesu naših članov in skupnosti. 
Kot je videti, odbor takrat ni poiskal ustreznih  neodvisnih pravnih nasvetov.  Klub je tako postal poslovno omejen in s tem prikrajšan za marsikaj. Npr. ni bilo „klavzule o predvidenem zaključku gradbenih del“  kar pomeni, da klub ni imel dohodka, dokler najemnik ni pričel z delovanjem.

Klub je bil tako prikrajšan z:
• izgubo restavracije
• izgubo funkcijskih prostorov
• izgube kuhinje,
• izgubo otroškega igrišča,
• izgubo teniških igrišč.


Poleg drugih negativnih odločitev prejšnjega odbora so tudi:

Zaradi teh razmer se je odbor, zlasti predsednik in tajnica SDS 15. marca obrnila  na gospoda Anthonyja Tomažina (sedanjega častnega konzula) in gospoda Alfreda Brežnika (nekdanjega častnega generalnega konzula). 
Vsi so se strinjali, da je SDS, ki je bilo dejansko prvo registrirano slovensko društvo v Sydneyju, trenutno v negotovem položaju in je potrebna takojšnja nujna pomoč.
 V ta namen se je 22. marca sestal odbor kluba, povabljenih pa je bilo tudi pet članov kluba.
To so bili: g. Anthony Tomazin, g. Mark Stariha, g. Alfred Breznik, g. Jože Lah in ga. Olga Lah.
G. Šernek se je na tem sestanku, ko je med drugim navajal tudi osebne razloge, odpovedal položaju predsednika.

Odbor je imenoval in izglasoval, da se na mesta tako postavi:

Predsednik društva : g. Anthony Tomažin
Podpredsednik: g. Jože Lah
Blagajnik:  g. Mark Stariha
Tajnica: ga. Olga Lah
Pomočnica tajnice: - ga. Lynn Pusenjak
Trenutnim članom odbora pa se je pridružil tudi g. Alfred Brežnik.

Za oceno trenutnega finančnega položaja kluba in za izvajanje ustreznih ukrepov v imenu članov je bil tako ustanovljen „krizni odbor“, ki ga sestavljajo zgoraj omenjeni člani.
Zaradi trenutne krize Covid -19, je klub do nadaljnega zaprt.
Želimo pa vas seznaniti še z dosedanjim dogajanjem oz. o že izvedenih ukrepih novega „kriznega odbora“:
-  zamenjava zunanjega računovodstva oz. računovodje.  Trenutno  je finančni položaj SDS slab, tako slab, da je klubu grozilo, da bo v bližnji prihodnosti zaprl svoja vrata. Prihodki kluba že dolgo časa ne pokrivajo stroškov. Vsak  izveden dogodek je bil izveden s precejšnjo izgubo.
-  Izbrala se je nova in neodvisna odvetniška družba, ki bo delala v korist kluba SDS. Odvetnik bo preveril vse pogodbene sporazume in nam sproti poročal o vplivu teh sporazumov.
 - „Krizni odbor“  je že imel nujni urgentni sestanek s predstavnikom  najemnika  g. Steven Labbozzetta (Elizabeth Manor).  Na tem sestanku je g. Steven Labbozzettaja priznal, da je najemna pogodba v njegovo korist in takratni odbor je ne bi smel podpisati. Naš odvetnik nam je že potrdil, da je najemna pogodba pravno zavezujoča. Najemnik je do 2048 dobil najemniške pravice! To je izjemno škodljivo za naš klub, saj ne vključuje povišanja letnih življenskih stroškov (CPI) in ne vključuje nobenih rednih obratovalnih stroškov ( davek za zemljišče, zavarovanje,…).
- trenutno preverjamo ali je prejšnji predsednik oz. odbor pisno ali kako drugače  odobril  še kakršna koli dodatna dela, ki jih je izvedel najemnik.  Nekaj ​​takih del je škodilo slovenskemu značaju našega kluba.
-  Z najemnikom smo že vzpostavili  pogovore glede ponovnega  pogajanja, ter o naših vidikih vezane na trenutno sklenjeno najemno pogodbo, pri čemer bi iztržili nekaj dodatnega denarja za pokrivanje odhodnih stroškov celega objekta. V tem trenutku se sicer zdi, da bo kakršen koli tak sporazum težko dosegljiv, vendar se trudimo po svojih najboljših močeh, seveda za dobro  kluba.
-  Glede na resnično slabo  finančno stanje kluba zmanjšujemo tekoče stroške in sicer kjer koli je to mogoče ( odvoz smeti, nadzor alarma,  preklic varnostne patrulje ter znižanje cen nekaterih drugih storitev),
-  Izvedena je bila delna inventura materiala
-  Ocenjujemo vrednosti premoženja kluba SDS.

Kakšna je prihodnost kluba? 
Prihodnost kluba je trenutno nejasna.


Preverjamo možnosti in mogoče bodo nekatere ideje oz. možnosti za nekatere člane nesprejemljive.  V tem trenutku in v takšni situaciji je treba preučiti vse možnosti. Tukaj je nekaj predlogov:

Ali obstaja upanje za Slovensko društvo Sydney?
DA, ZAGOTOVO!


Ta klub je treba voditi kot podjetje, treba ga je voditi profesionalno, vendar ohraniti slovensko identiteto in občutek ter zagotoviti vrste dogodkov v skupnosti, ki bi pritegnila našo skupnost in tudi druge.
 Prepričani ste lahko  da „krizni odbor“ vašega kluba dela izjemno trdo za dosego najboljšega rezultata za slovensko skupnost. „Krizni odbor“ se bo v sodelovanju s strokovnjaki za posamezna področja posvetoval o vseh možnostih, ki so nam na voljo, seveda z minimalnimi stroški. Vse obravnavane možnosti bodo predstavljene članom na skupščini. 
V lasti imamo izjemno lokacijo oz. dragocen kos zemljišča ( brez hipoteke) , ki se lahko uporabi za vse vrste poslovnih namenov. Vsekakor je treba dobro premisliti, da iztržimo maksimalno.
Člani „kriznega odbora“ smo zavedni Slovenci in čutimo močno pripadnost slovenski skupnosti. Zavedamo se, da noben posameznik ni lastnik kluba. Odločilne odločitve bodo predstavljene na letnem občnem zboru ali pa na izrednem občnem zboru.

Vsekakor  potrebujemo vašo podporo in sodelovanje.

Zaradi krize Coovid-19 v naslednjih mesecih ne moremo organizirati srečanja članov.
Vaša mnenja nam lahko pošljete preko e pošte kluba. Veseli bomo vaših mnenj in idej.

Lepo pozdravljeni,
Olga Lah                                                                                               Anthony Tomazin
Club Secretary                                                                                             Predsednik 

 

Kontakt:
E:slodsyd@bigpond.com
M:  0417665213

Dear members of the
Slovene Association Sydney,

Letter in English pdf

This letter to you, contains some very important information about the current situation at the club and its future. This information is shared with you in the spirit of frankness and transparency. After all, you are all stakeholders in its future.

The Slovene Association Sydney (Slovensko Društvo Sydney) has had many challenges over a long period of time. It is at a crisis point. Despite hard work and good intentions of previous committees, falling attendance numbers, aging membership, the protracted development of ‘Manor on Elizabeth’ (lessee of the newly constructed building) have all caused a worrying trend and subsequently overwhelming worries.    

Decisions were made 8 years ago, that have now been shown, to not be in the interest of our members and community. For 8 years, the club has struggled with the repercussions of these contractual agreements. No fully independent legal advice appears to have been sought by the committee at the time, which caused tremendous disadvantage to the club.  For example, there was no ‘Sunset Clause’ for construction, meaning there was no income for the club until the tenant was operating!  In addition, due to the poor lease arrangement, the club suffered

This was in addition to other negative decisions by previous committees to

Even when the lease was renegotiated, and despite the offer of free legal advice to the club in 2017, for some unknown reason the advice and assistance that was offered was refused. The resulting lease variation did not include CPI increases and payment of, or contribution to, outgoings which is disastrous for the club.
It was for this reason that the committee, in particular the President and Secretary of SDS, approached Mr. Anthony Tomažin (Current Honorary Consul) and Mr. Alfred Brežnik (The former Honorary Consul General) for advice and assistance on the 15th March. All agreed that this Slovenian Association Sydney, which was in fact the first registered Slovenian Association in Sydney, was in a precarious position and urgent assistance was needed.

Managing this Crisis:

Officers’ positions were declared vacant and these new appointments were made by the committee:             President   -    Mr. Anthony Tomažin
                                                Vice President  -   Mr. Jože Lah
                                                Treasurer   -   Mr. Mark Stariha
                                                Secretary   -   Mrs. Olga Lah
                                                Assistant Secretary -   Mrs. Lynn Pusenjak
                          Mr. Alfred Brežnik has joined the current committee members.

Actions taken to date:

What is the future of the club?

In the spirit of transparency and honesty, it must be stated that the future is dim indeed.
Our options are still being investigated and our members may find some ideas unacceptable. However, all options need to be considered at this time.   Here are some:

Conclusion


Is there hope for the Slovene Association Sydney?  YES, DEFINITELY!
This club must be run as a business, it needs to be run professionally, but retain a Slovenian identity and feel and provide the kinds of community events that would attract our community and others.
Be assured that the committee of your club will work extremely hard and tirelessly to achieve the best outcome for the Slovene community. The 'Crisis Sub-Committee' has taken the approach to use professionals for advice on all options being considered. Any options considered will be presented to the members at an EGM or AGM.  We hold an extremely valuable asset and careful thought must be given to how we best use it.
Members of the committee have a love of all things Slovenian and feel a strong commitment to the Slovenian community. We are aware that no individual 'owns' this club. Decisions made will be for the benefit of its members and the wider Slovenian community.                   We need your support!
We cannot organise a meeting of members during the coming months due to the Coovid-19 crisis. However, if you wish to discuss these issues, please call the club phone number or send us an email.
In sincerity, 

 

Olga Lah 
Secretary - Slovene Association Sydney,
on behalf of

Mr. Anthony Tomazin,
President -
Slovene Association Sydney and  
the Crisis Sub-committee.

Contact:slodsyd@bigpond.com                       Club mobile:  0417665213

 

Press Release
23.March 2020

 

These are challenging times for all of us. The world is at a crisis point.
The Slovene Association Sydney (Slovensko Društvo Sydney) has had its own challenges over a period of time. It is also at a crisis point. Falling attendance numbers, aging membership, the protracted development of ‘Manor on Elizabeth’ ( lessee of the newly constructed building) have all caused, what appear to be, worrying trends.  

Regardless of the efforts of previous committees under the leadership of      Mr. Štefan Šernek, the path to the future of SDS is very uncertain. Decisions were made 8 years ago, that may not have been in the interest of our members and community. For 8 years, the club has struggled with the repercussions of contractual agreements that may have been ill advised and not in the interest of SDS.

sdsMarch_2020
It was for this reason that the committee, in particular the President and Secretary of SDS, approached Mr. Anthony Tomažin (Current Honorary Consul) and Mr. Alfred Brežnik AM (The former Honorary Consul General) for advice and assistance on the 15th March.
All agreed that this Slovenian Association Sydney, which was in fact the first registered Slovenian Association in Sydney, was in a precarious position and urgent assistance was needed.


sdsMarch_2020
A meeting of the existing committee of SDS, was called for the following Sunday, 22nd March. At this meeting, 5 new members were appointed to the committee. Mr. Šernek made clear at this meeting that he was finding it difficult to continue in the role of President. He and his wife, Ana, have had to travel long distances to Horsely Park and on a regular basis. He wanted to relinquish his Presidency. Therefore, there was a spill motion for all Officer positions in the committee and new executive appointments made.

sdsMarch_2020

The new committee of the Slovene Association Sydney is made up of:

sdsMarch_2020

President:  Mr. Anthony Tomažin

Vice President: Mr. Jože Lah
Treasurer: Mr. Mark Stariha
Secretary: Mrs. Olga Lah
Assistant Secretary: Mrs. Lynn Pušenjak

These five Officers and the remaining committee members, were joined by Mr. Alfred Brežnik.  All are committed to working towards a positive outcome for all members.
The new committee immediately adopted these new changes:


As of the 22nd March, 2020, The Slovene Association premises will be closed until further notice. The committee’s decision pre-empted the Government’s decision to close all clubs due to the Coronavirus emergency.


A new Accountant for the club will be appointed. A full stocktake will be conducted. An assessment of total assets/ value of property undertaken.


A new Lawyer will be appointed. This lawyer will research and evaluate all contractual agreements and report on the impact to our club. He will advise the committee on future action.


Dear fellow Slovenians…..although our community and membership of clubs is aging…. Although the world and indeed Australia, appears to be challenged by change….
One thing is constant: We are proud Slovenians, who love the Slovenian culture and want to promote its many aspects. Through many decades of hard work, we’ve learnt that cooperation and goodwill are the keys to a brighter future for the whole of our Slovenian community.  Let’s rally together!

sds-2020
SDS 2015
KIP ČRTOMIRA IN BOGOMILE 2015 SDS 2013 SDS 2008 - 2012 SDS arhiv