A
Naslovna stran
Home
Društva organizacije Diplomatska predstavništva Verska središča Glas Slovenije Misli Slovenski novinarji
po svetu
Mediji Slovenija, Slovenci po svetu E-uprava SlovenijePoezija Košak Pišite nam Webmaster


GLAS SLOVENIJE (1993 - 2003 )
je bil avstralski slovenski informativni mesečnik,
ki je prinašal na novice iz Slovenije, o Slovencih v Avstraliji in po svetu.
Urednica Glasa Slovenije je bila
Stanka Gregorič in zadnje leto izhajanja Florjan Auser
Pošiljali smo ga po Avstraliji, vključno s Tasmanijo; v
ZDA, Kanado, Argentino, na Švedsko, v Italijo, Avstrijo,
Finsko, Švico, Rusijo in na Japonsko; seveda pa tudi v Slovenijo.
GLAS SLOVENIJE - STANKA GREGORIČ

GLAS SLOVENIJE

Avstralski slovenski informativni časopis, edini te vrste med Slovenci v Avstraliji, je izhajal 10 let, od tega ga je urejevala in delala na računalniku Stanka Gregorič, ki mu je dala tudi ime in ga skupaj s častnima generalnima konzuloma RS v Sydneyju Alfredom Brežnikom in Dušanom Lajovicem tudi ustanovila. Kot 14-dnevnik ga je delala samostojno od 10. maja 1993 v Melbournu, po prihodu v Sydney, junija, leta 1996 pa skupaj s Florjanom Auserjem (kot mesečik), ki je tega leta postal tudi registrirani lastnik časopisa.

STANKA GREGORIČ

(nekoč) urednica/novinarka Glasa Slovenije se je priselila v Avstralijo (Melbourne) leta 1974 in se že kmalu vključila v tamkajšnjo slovensko skupnost. Njene dejavnosti:
- urednica slovenske oddaje na etničnem radiu 3 EA (danes SBS) od leta 1979 do 1981
- nekdanja predsednica Društva za podporo demokracije v Sloveniji (Viktorija)
- širila ideje Svetovnega slovenskega kongresa in sprave med Slovenci
- nekajletna članici SALUK-a (bivšega Slovenskega literarnega in umetniškega krožka)
- urednica številke “Svobodnih razgovorov” (SALUK) - december 1989, letnik VII - 3/4
- idejna ustanoviteljici Avstralske slovenske konference (ASK) in njenih
- Slovenskih narodnih svetov v Avstraliji (SNS)
- prva organizacijska tajnica Avstralske slovenske konference in
- Slovenskega narodnega sveta Viktorija
- ustanoviteljica in urednica glasila ASK Slovensko Pismo (dve leti)
- avtorica Zbornika ASK za ustanovitveni kongres Svetovnega slovenskega kongresa v Ljubljani
- pobudnica slovenske televizije TV 31 v Melbournu
- pobudniai Dobrodelne organizacije (SNS Viktorija)
- avtorica publikacije “Avstralija - naša bitka za Slovenijo” (za SNS Viktorije)
- sodelavka pri denarni nabirki po desetdnevni vojni v Sloveniji
- ena od navdušenih zbirateljic prostovoljnih prispevkov za Slovenijo (potresi, poplave, bolnišnice, Haloze, pomoč posameznikom)
- sodelavka in novinarka na slovenski oddaji TV 31 Sydney (dve leti) - manager in urednik Florjan Auser
- sodelavka in novinarka na internetni strani Stičišče avstralskih Slovencev - urednik Florjan Auser
- s Florjanom Auserjem zbirateljica “Znanih in neznanih obrazov” slovenskih rojakov
- s Florjanom Auserjem zbirateljica 500 plišastih koal za novo Pediatrično kliniko v Ljubljani- akreditirana novinarka za Paraolimpijske igre Sydney 2000
- novinarka in avtorica interjvujev s slovenskimi športniki Sydney leta 2000 (avtor Florjan Auser)
- sodelavka in novinarka pri projektu - dokumentarnem filmu Slovenci v Snowyju (hidroenergetski projekt Snowy Mountains) ter drugih dokumentarnih filmih (avtor Florjan Auser)
- producentka Večera slovenskega olimpizma - Sydney 2000

STANKA GREGORIČ se je vrnila v Slovenijo – v rojstni Maribor leta 2002. Leta 2006 je izdala pesniško zbirko pokojnega avstralskega slovenskega pesnika Petra Košaka, rojenega v Mariboru, živel v Melbournu, pod naslovom KO MISEL SREČA MISEL. Del zbirke je na webu STICISCE AVSTRALSKIH SLOVENCEV. Za to delo je prejela zahvale in pohvale od premiera RS Janeza Janše, nekaterih slovenskih ministrov in tiskanih medijev.Od marca 2006 dopisuje v novo revijo za Slovence v zamejstvu in po svetu Moja Slovenija.

PRIZNANJA

- SKLAD ZA IZGRADNJO PEDIATRIČNE KLINIKE V LJUBLJANI
Priznanje Glasu Slovenije za pomoč v akciji za novo Pediatrično kliniko v Ljubljani - zbiranje plišastih koal (1997)


- MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE RS - URAD ZA SLOVENCE PO SVETU

Glasu Slovenije (1998) ob peti obletnici delovanja in neprekinjenega izhajanja ter za prispevek k povezovanju in ohranjanju slovenske skupnosti. V zank priznanja in zahvalo s svojim podpisom in državnim pečatom na tej listini posebej izražamo našo hvaležnost. V podpisu: Mihaela Logar, državna sekretarka

 

- MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE RS - URAD ZA SLOVENCE PO SVETU

Ob 10. obletnici RS: Stanki Gregorič za njeno požrtvovalno in uspešno delo v času slovenskega osamosvajanja leta 1991 in za ohranjanje slovenske besede in kulturnega izročila med rojaki v Avstraliji. V znak priznanja in zahvalo V podpisu: Magdalena Tovornik, državna sekretarka

 

- PROJEKT SLOVENCI V SNOWYJU

Stanki Gregorič - spominsko priznanje ob 50-letnici Snowy Mountains Scheme, za nesebično pomoč in moralno podporo pri realizaciji projektaProducent: Florjan Auser Članica avstralskega zveznega parlamenta: Tanya Pliberšek M.P. Canberra (18. 7. 1999)

- PRIZNANJE AVSTRALSKI SLOVENSKI KONFERENCI (ASK) IN NARODNIM SVETOM

Vsem slovenskim rojakom v Avstraliji, za dragoceno in nesebično pomoč matičnemu narodu v borbi za demokracijo, samosotjnost in mednarodno priznanje RS Minister za obrambo: Janez Janša (8. 2. 1992)

- AVSTRALSKA SLOVENSKA KONFERENCA SSK & NARODNI SVETI

Izrekajo priznanje Stanki Gregorič ob desetletnici ustanovitve ASK in SNS-jev, za vestno in nesebično delo ter prizadevanju za samostojno Slovenijo V podpisu: dr. Jože Bernik, predsednik SSK
   
Preglejte še izbor člankov- arhiv Znani in neznani obrazi Avstralije
Končno besedilo Resolucije za Slovence po svetu Slovenian TV31 Sydney
 

 

Potujete v Slovenijo?
Travel to Slovenia?
Društva organizacije v
Avstraliji
Mediji Slovenija, Slovenci po svetu - svet