slovenian media House
melbourne cerkev
SLOVENSKI KATOLIŠKI MISIJON SV. CIRILA IN METODA, MELBOURNE - KEW
SLOVENIAN CATHOLIC MISSION Sts. CYRIL AND METHODIUS, MELBOURNE - KEW
Naslovna stran Stičišča
Home Slovenian Network
Slovenski misijon MelbourneSlovenski misijon SydneySlovenski misijon AdelaideMisli revija
19 A'Beckett Street, KEW VIC 3101, Australia
MISLI, PO Box 197 KEW VIC 3101, Australia
Tel.: 03 9853 7787;
International Phone: + 61 3 9853 7787
MISLI

INFORMATIVNA REVIJA ZA VERSKO IN KULTURNO ŽIVLJENJE
SLOVENCEV V AVSTRALIJI
RELIGIOUS AND CULTURAL MAGAZINE OF
SLOVENIANS IN AUSTRALIA (IN SLOVENIAN LANGUAGE )
Religious and Cultural Bi-Monthly Magazine in Slovenian language. Informativna dvomesečna revija za versko in kulturno življenje Slovencev v Avstraliji
Ustanovljena (Established) leta 1952. Published by Slovenian Franciscan Fathers in Australia.

Izdajajo slovenski frančiškani v Avstraliji.
Glavni urednik in upravnik (Editor and Manager): P. Simon Peter Berlec OFM

Baraga House, 19 A'Beckett Street, KEW VIC 3101

Tehnični urednik, oblikovanje in računalniški prelom /design/: P. David Šrumpf OFM

Stalni sodelavci: Florjan Auser, Mirko Cuderman, Tone Gorjup, Marija Grosman, Martha Magajna, Štefan Šernek, Cilka Žagar.
Skupina prostovoljcev v Kew pripravi Misli za na pošto.

Naslov: MISLI, PO Box 197, KEW VIC 3101
Tel.: 03 9853 7787
Fax: 03 9853 6176
E-mail:slomission.misli@gmail.com


Naročnina za leto 2020 je 60 avstralskih dolarjev, zunaj Avstralije - letalsko 120 dolarjev |
Naročnina se plačuje vnaprej | Bančni račun pri Commonwealth Bank v Kew, BSB: 06 3142. Številka računa: 0090 1561 | Poverjeništvo za MISLI imajo vsi slovenski misijoni v Avstraliji | Rokopisov ne vračamo | Prispevkov brez podpisa ne objavljamo | Za objavljene članke odgovarja pisec sam | Vnašanje in priprava strani (Typing and Lay-out): MISLI, 19 A'Beckett Street, Kew VIC 3101
Tisk (Printing): Simon Kovacic Printing Melbourne. | Email:skovacic@optusnet.com.au

Misli na internetu: | Florjan Auser | http://www.glasslovenije.com.au -
ISSN 1443-8364 | Print Post Publication Number: 100004295 (od marca 2013)|

Naslednji uredniki so v teku petdeset let skrbeli za urejanje lista: ustanovitelj lista in njegov prvi urednik je bil p. Beno Korbič OFM (ob sodelovanju p.Klavdija Okorna OFM in Jožeta Čuješa): od leta 1951 do 1953.

Drugi urednik je bil p. Rudolf Pivko OFM od leta 1953 do 1955. Za njim je prevzel uredništvo p. Bernard Ambrožič OFM leta 1955 do leta 1972. Ko je p. Bernard zbolel, sta se uredništvo in uprava lista preselila iz Sydneya v Kew-Melbourne: list je prevzel p. Bazilij Valentin OFM, MBE in ga urejal od leta 1972 do svoje smrti 26.julija 1997.
Za njim je prevzel krmilo lista p. Metod Ogorevc OFM ob pomoči Katarine Mahnič in ga urejal od avgusta 1997 do leta 2001.
V septembru 2001 je po odhodu p. Metoda na Ameriške Brezje, v Lemont, Illinois, prevzel uredništvo lista p. Ciril A. Božič OFM ob pomoči laiške misijonarke Marije Anžič.

V marcu 2020 je po odhodu patra Cirila A. Božiča in laiške misijonarke Marija Anžič, v Kamnik, Slovenija, prevzel uredništvo pater Simon Peter Berlec OFM ob pomoči p. Davida Šrumfa OFM

Celoten arhiv revije Misli, od leta 1952

Leto 2020
misliJanFeb_2020
Misli januar februar

misliMarchApril2020
Misli marec april
Leto 2019
misliSeptOktober_2019
Misli september oktober
misliNovDecember2019
Misli november december
misliMajJune2019
Misli maj junij
misliAvg2019
Misli julij avgust
misliJanFeb_2019
Misli januar februar
misliMarecApril_2019
Misli marec april
Knjiga Zlati jubilej cerkve v Kew 2018knjigaKew50let_2019Knjiga Zlati jubilej cerkve
je kot E-Book dostopna na tej povezavi
Leto 2018
misliSeptember2018
Misli september oktober
misliNovDec2018
Misli november december
misliMajJunij_2018
Misli maj junij
misliJulAvg_2018
Misli julij avgust
misliJanFeb2018
Misli januar februar
misliMarecApril_2018
Misli marec april
Leto 2017
misliSeptOkt2017
Misli september oktober
misliNovDec2017
Misli november december
misliMayJune2017
Misli maj junij
Misli julij avgust
Misli julij avgust
misli
Misli januar februar
misli
Misli marec april
Leto 2016
misliSepOkt_2016a
Misli september oktober
misli
Misli november december
misliMajJunij_2016w
Misli maj junij
MisliJulyAugust_2016w-1a
Misli julij avgust
misliJanFeb_2016
Misli januar februar

misliMarecApril_2016
Misli marec april

Leto 2015
misliSeptOkt2015

Misli, september oktober
misliNovDec2015

Misli, november december
misli_MayJun_2015

Misli, maj junij
misli_JulAvg_2015

Misli, julij avgust
misli Januar Februar 2015

Misli, januar februar
misli Marec April 2015

Misli, marec april
Leto 2014
misli septOktober2014
Misli september oktober
misli novDecember 2014
Misli november december
misli maj junij2014
Misli maj junij
misli julij avgust2014
Misli julij avgust
misliJan2014
Misli januar februar
misliMarecApril2014
Misli marec april
Leto 2013
misli2013
Misli september oktober
misli2013
Misli november december
misli2013
Misli maj junij
misli2013
Misli julij avgust
misli2013
Misli januar februar
misli2013
Misli marec april
Leto 2012

misliBozic2011
Misli november december
misli2010
Misli julij avgust
misli2010
Misli januar februar

misli2010
Misli september oktober
misli2010
Misli maj junij
misli2010
Misli marec april

Leto 2011

misliBozic2011
Misli november december
misli2010
Misli julij avgust
misli2010
Misli januar februar

misli2010
Misli september oktober
misli2010
Misli maj junij
misli2010
Misli marec april

Leto 2010

misli2010
Misli november december
misli2010
Misli julij avgust
misli2010
Misli januar februar 2010

misli2010
Misli september oktober
misli2010
Misli maj junij
misli2010
Misli marec april

Leto 2009

misli2009
Misli september oktober
misli
Misli maj junij 2009
misli
Misli januar - februar 2009

misli2009
Misli november december
misli2009
Misli julij avgust
misli
Misli marec - april 2009

Leto 2008
misli
Misli november - december 2008
misli
Misli julij avgust 2008
misli
Misli marec april 2008
misli
Misli september oktober 2008
misli
Misli maj junij 2008
misi
Misli januar februar 2008
Leto 2007
misli
Misli november december 2007
misli
Misli julij avgust 2007
misli
Misli marec april 2007
misli
Misli september oktober 2007
misli
Misli maj junij 2007
misli
Misli februar 2007
Misli leto 55, 2006
Misli leto 55, št 1,2 Misli leto 55, št 3 Misli leto 55, št 4 Misli leto 55, št 5 Misli leto 55, št 6 Misli leto 55, št 7,8Misli leto 55, št 9 Misli leto 55, št 10,11Misli leto 55, št 12
Misli leto 54, 2005
Misli leto 54, št 1,2 Misli leto 54, št 3 Misli leto 54, št 4 Misli leto 54, št 5 Misli leto 54, št 6 Misli leto 54, št 7,8Misli leto 54, št 9 Misli leto 54, št 10,11Misli leto 54, št 12
Misli leto 53, 2004
Misli leto 53, št 1,2 Misli leto 53, št 3 Misli leto 53, št 4 Misli leto 53, št 5 Misli leto 53, št 6 Misli leto 53, št 7,8Misli leto 53, št 9 Misli leto 53, št 10,11Misli leto 53, št 12
Misli leto 52, 2003
Misli leto 52, št 1,2 Misli leto 52, št 3 Misli leto 52, št 4 Misli leto 52, št 5 Misli leto 52, št 6 Misli leto 52, št 7,8Misli leto 52, št 9 Misli leto 52, št 10 Misli leto 52, št 11 Misli leto 52, št 12
Misli leto 51, 2002
Misli leto 51, št 1,2 Misli leto 51, št 3 Misli leto 51, št 4 Misli leto 51, št 5 Misli leto 51, št 6 Misli leto 51, št 7,8Misli leto 51, št 9 Misli leto 51, št 10,11Misli leto 51, št 12
Misli leto 50, 2001
Misli leto 50, št 9
Misli leto 50, št 10
Misli leto 50, št 11Misli leto 50, št 12
 

Email nasloviMisli MelbourneP. Simon Peter Berlec OFM Melbourne
Mob.: 0455 444 912
P. David Šrumpf
OFM Melbourne, Adelaide
Mob.: 0497 097 783
P. Darko Žnidaršič
OFM Sydney
Mob.: 0409074760
PovezaveUradna domača stran Svetega SedežaSlovenska frančiškanska provinca Svetega križaDomače strani katoliške Cerkve na Slovenskem Domača stran Družine Domača stran OgnjiščaKatoliško informacijsko omrežje

 

Slovenian Media House