adelaideCerkev_2016

Slovenski katoliški misijon
svete Družine Adelaide
Slovenian Mission Adelaide

51 Young Avenue, West Hindmarsh SA 5007
PoŠtni naslov: PO Box 156
WELLAND SA 5007

 

Naslovna stran Stičišča
Home Slovenian Network
Društva in organizacije v AvstralijiMisijon Kew,
Melbourne
Misijon Merrylands, SydneyMisijon Adelaide Misli revija Misli - revija

misliSeptember2018a
Misli september oktober
Misli julij avgust Misli maj junij Misli marec april Misli januar februarrafarlBozic2017
Koledar revije Misli 2018
pesmiBazilij
Pesniška zbirka patra Bazilija
misli1952
Misli št. 1, 25. januar 1952
Misli ARHIV
MAŠE V NAŠI CERKVI,

vedno ob 10. uri dopoldne:p. David Šrumpf OFM
Mobitel: 0497 097 783
E-mail: slomission.adelaide@gmail.com

Arhiv dogodkov 2017Arhiv dogodkov 2016Arhiv dogodkov 2015Arhiv dogodkov 2014Arhiv oznanil 2015Arhiv oznanil 2016Arhiv oznanil 2017Arhiv oznanil 2018

Oznanila

25. november 2018
 KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA

 

M A Š N I   N A M E N I :


NEDELJA KRISTUSA KRALJA, 25. nov. 2018, ob 10:00 dopoldan:
Za + starše Franca in Marijo Granduč (Roza Kresevič z družino)
Za + iz družin Kunčnik in Meglič (Rozika Legiša z družino)
Za + iz druž Kmetič (Vida Končina z družino)
Za + sina Antona – obl. in moža Jožeta (Anica Zupančič z družino)
Za + Ivana Kovačiča (Nada Čargo in John)
Za + Marijo Pahor (mož Jože z družino)

Prvo berilo: Kristusovo kraljestvo je neuničljivo
Odpev: GOSPOD, TI SI KRALJ, ODEL SI SE V VELIČASTVO
Drugo berilo: Napravil nas je za kraljestvo in duhovnike
Evangelij: Kristus spričuje, da je kralj

 

Danes je med nami pater SIMON PETER BERLEC, ki bo prihodnje leto v Melbournu nasledil p. Cirila Božièa. P. Simon Peter je sedaj gvardijan in rektor romarskega svetišča na Sveti Gori pri Gorici, prej pa je bil več let župnik in gvardijan v Novem mestu. Že sedaj ga lepo pozdravljamo in mu kličemo: DOBRODOŠEL!

Danes je zadnja nedelja med letom in na to zadnjo nedeljo pra-znujemo praznik Kristusa Kralja vesoljstva. Na koncu časov bo Kristus zavladal kot nesporni vladar neba in zemlje – za verne je to povabilo, da si že v tem življenju prizadevamo živeti kot člani Kristusovega Božjega kraljestva tukaj na zemlji – tako bomo nekoč z njim živeli v večnosti v nebeškem Božjem kraljestvu.

Prihodnja nedelja je 1. adventna
in z njo pričnemo čas priprave na praznovanje Jezusovega rojstva. V cerkvi bomo blagoslovili adventno znamenje, na katerem bomo prižigali svečke in vabim vas, da tudi doma pripravite venec ali znamenje, ki vas bo spodbujalo v pričakovanju Odrešenika in vas tako pripravljalo na srečanje z njim v božični skrivnosti in v večnosti.
27. januarja 2019 bo v Adelaidi potekal WORLD YOUTH DAY FESTIVAL. Potekal bo v Sacred Heart College Senior Campus, Somerton Park in je namenjen mladim od 16. do 35. leta starosti. Obvestite in opogumite vaše vnuke in druge. Več informacij in prijave na spletni strani www.cathyouthadelaide.org.au.wyd .


Katoliška Cerkev v Avstraliji se pripravlja na PLENARNI SVET 2020, ki bo poskušal odgovoriti na izzive sedanjosti in prihodnosti. Plenarni svet bo imel moč, da določi strukture, načine in pravila, po katerih se bo Cerkev ravnala v prihodnje. To, prvo leto, je leto poslušanja, ki daje vsakemu možnost, da poda svoje predloge. Te lahko posredujete preko spleta: http://plenarycouncil.catholic.org.au/ ali preko plakata, ki se nahaja v veži cerkve.


V naših skupnih in osebnih molitvah se spomnimo našega bivšega nadškofa Philipa Wilsona, prosimo pa tudi, da bi kmalu dobili novega in dobrega pastirja naše nadškofije.


SVETE MAŠE V NAŠI CERKVI
: petek 30. novembra; nedelja 2. decembra: 1. ADVENTNA; petek 21. decembra: petek 3. advent-nega tedna; nedelja 23. decembra: 4. ADVENTNA; 24. decembra: SVETI VEČER, zgodnja polnočnica ob 9. uri zvečer; 25. decembra: BOŽIČ, PRAZNIK KRISTUSOVEGA ROJSTVA; 26. decembra: SVETI ŠTEFAN, DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNO-STI SLOVENIJE; 30. december: PRAZNIK SVETE DRUŽINE ZAVETNICE CERKVE IN MISIJONA; 1. januar 2019: SVETA BOŽJA MATI MARIJA, novo leto; 6. januar: GOSPODOVO RAZGLAŠENJE. Maše so ob 10. uri dopoldne, razen polnočnice.

LJUBLJANSKI NADŠKOF P. STANISLAV ZORE IN
PROVINCIAL P. MARJAN ČUDEN V ADELAIDI

Adelaide35_2018
Ljubljanski nadškof p. Stanislav Zore OFM in provincial slovenskih frančiškanov p. Marjan Čuden OFM 
sta sklenila svoj obisk slovenskih misijonov v Avstraliji s praznovanjem 35-letnice blagoslovitve slovenske cerkve Svete Družine v West Hindmarshu v Adelaidi. Cerkev, ki so jo tukajšnji rojaki postavili pod vodstvom tedanjega voditelja slovenskega misijona p. Janeza Tretjaka, je 13. februarja 1983 blagoslovil takratni ljubljanski nadškof msgr. Alojzij Šuštar.

Adelaide35_2018
Slavnostno leto smo pričeli na praznik Svete Družine lani, ko je za nas maševal takratni adelaidski nadškof Msgr. Philip Wilson. Prvo nedeljo v februarju, ki je bila najbližja datumu blagoslovitve, je bil med nami naš bivši provincial p. Mihael Vovk OFM, z obiskom na zadnjo oktobrsko nedeljo pa je praznovanje doseglo svoj vrh in zaključek.

Adelaide35_2018
Sveto mašo smo darovali v zahvalo Bogu ter vsem živim in pokojnim dobrotnikom. Med živimi smo se spomnili poleg Danila Kreseviča, predsednika gradbenega odbora, tudi Štefana Kolmana, ki ji takrat opravil zidarska dela. Dan pred slovesnostjo smo ga obiskali v domu za starejše. Med pokojnimi pa pred kratkim umrlega Ivana Zagorca. Ob koncu maše sta zato p. nadškof in p. provincial šopka, ki sta ju na začetku dobila kot dobrodošlico, izročila Mariji Zagorc, ženi Ivana Zagorca in Danilu Kreseveču da ga ponese na grob svoji ženi Ivi, ki je vestno skrbela za urejenost naše cerkve in je umrla pred letom in pol.

Adelaide35_2018
Ob koncu maše je p. nadškof blagoslovil novo sliko sv. Mary MacKillop, delo Justine Bole-Schneider iz našega občestva, provincial p. Marjan Čuden pa je izročil priznanje Slovenske frančiškanske province članom naše skupnosti »za nesebično pomoč frančiškanom in sodelovanje z njimi«. V imenu skupnosti ga je sprejela Rosemary Poklar.

Adelaide35_2018

Adelaide35_2018
Po maši smo se zbrali še na kosilu v dvoranci, kjer je bila priložnost, da smo se še osebno srečali z gostoma in izmenjali par besed, pred odhodom v Melbourne pa smo popoldne z gostoma obiskali še Slovenski klub.


p. David


 

SBS Radio
35. obletnice blagoslovitve
Slovenske Cerkve Svete Družine v Adelaidi.

Pater David Šrumpf OFM, voditelj Slovenskega Misjona Svete Družine v West Hindmarshu v Adelaidi opisuje zgodovino Slovenske Cerkve v Adelaidi. Letos praznujejo 35. obletnico odkar je bila ta cerkev blagoslovljena 13. februarja 1983.

Dogodki v našem misijonu


misijonAdelaide_2018
Prvo nedeljo v februarja smo praznovali 35-letnico blagoslovitve naše cerkve. Maševal in nagovoril nas je bivši provincial slovenskih frančiškanov, p. dr. Mihael Vovk.

misijonAdelaide_2018
Po maši je cerkvi izročil štolo, ki jo je ob 50-letnici melbournske slovenske cerkve vsem trem slovenskim verskim središčem v Avstraliji podaril p. Ciril Božič.

misijonAdelaide_2018
Po maši 4. februarja smo počastili slovenski kulturni praznik s kratko proslavo, ki jo je pripravil naš pesnik in pisatelj Ivan Legiša Burnik.

misijonAdelaide_2018
Proslava.

misijonAdelaide_2018
Po maši 4. februarja smo se zbrali v dvoranci na skupnem kosilu.

misijonAdelaide_2018
S torto smo voščili tudi p. Mihu, ki je nekaj dni prej praznoval svoj 80. rojstni dan.Po maši 7. januarja je Ivan Legiša Burnik predstavil knižico, povest Županov Žiga. Po maši 7. januarja je Ivan Legiša Burnik predstavil knižico, povest Županov Žiga.


misijonAdelaide
Na praznik Svete Družine, ko imamo žegnanje, nas je obiskal adelaidski nadškof Philip Wilson in za nas maševal.

misijonAdelaide
Med mašo je blagoslovil otroke, po maši pa so naredili skupno fotografijo.

misijonAdelaide
Po maši se je pozdravil z verniki.

misijonAdelaide_2018
Prvo nedeljo v decembru nas je obiskal miklavž. Razveselil je otroke...

misijonAdelaide
... in odrasle

misijonAdelaide
Jaslice

misijonAdelaide
Otroci organistinje Rebecce Baxter so pred polnočnico zapeli pesem Mary's Boy Child Jesus Christ.

IVAN LEGIŠA
PRIČEVALCI

ivanLegisa
Ivan Legiša, pesnik in zaveden Slovenec, se je rodil leta 1934 v Medji vasi, na kraški kmetiji pri Šuškulov, kot so rekli po domače. Oče je bil v prvi svetovni vojni ranjen in je ostal invalid, vendar je kljub temu svojo družino preživljal z delom v ladjedelnici v Tržiču. Doma so bili zelo zavedni in ves čas izpostavljeni pritiskom menjajočih se oblasti. Ivan je najprej obiskoval italijansko osnovno šolo, ki so jo leta 1943 skupaj z vasjo požgali, po vojni pa nadaljeval v slovenski šoli.

Email naslovi Misli Melbourne Pater Ciril Božič
OFM OAM, Melbourne
Mob.: 0412 555 840
Pater David Šrumpf
OFM Melbourne, Adelaide
Mob.: 0497 097 783
Pater Darko Žnidaršič
OFM Sydney
Mob.: 0409074760
slovenski mladinski koncertmelbourne 2014
40 Slovenski mladinski
koncert Melbourne 2014
39 slovenski mladinski
koncert Canberra 2013
38 slovenski mladinski
koncert Brisbane 2012
37. slovenski mladinski koncert Canberra 2011 36 slovenski mladinski
koncert Sydney 2010
PovezaveUradna domača stran Svetega SedežaSlovenska frančiškanska provinca Svetega križaDomače strani katoliške Cerkve na Slovenskem Domača stran Družine Domača stran OgnjiščaKatoliško informacijsko omrežj