adelaideCerkev_2016

Slovenski katoliški misijon
svete Družine Adelaide
Slovenian Mission Adelaide

51 Young Avenue, West Hindmarsh SA 5007
PoŠtni naslov: PO Box 156
WELLAND SA 5007

 

Naslovna stran Stičišča
Home Slovenian Network
Društva in organizacije v AvstralijiMisijon Kew,
Melbourne
Misijon Merrylands, SydneyMisijon Adelaide Misli revija Misli - revija

misliJulAvg_2018a
Misli julij avgust
Misli maj junij Misli marec april Misli januar februarrafarlBozic2017
Koledar revije Misli 2018
pesmiBazilij
Pesniška zbirka patra Bazilija
misli1952
Misli št. 1, 25. januar 1952
Misli ARHIV
MAŠE V NAŠI CERKVI,

vedno ob 10. uri dopoldne:p. David Šrumpf OFM
Mobitel: 0497 097 783
E-mail: slomission.adelaide@gmail.com

Arhiv dogodkov 2017Arhiv dogodkov 2016Arhiv dogodkov 2015Arhiv dogodkov 2014Arhiv oznanil 2015Arhiv oznanil 2016Arhiv oznanil 2017Arhiv oznanil 2018

Oznanila

 26. avgust – 2. sept. 2018   
 21. in 22. NEDELJA MED LETOM

M A Š N I   N A M E N I :

 

21. NEDELJA MED LETOM, 26. avgust 2018, ob 10:00 dopoldan:
Za + staro mamo Terezo Boštjančič (druž. Poklar in Scandrett-Smith)
Za + moža Franca Šnofl (žena Rozika z družino)
Za + Ivo Kresevič (Branko in Tonka Kresevič)
Za + Lauro Premrl – obl. (Nada Čargo)


Prvo berilo:
Ostati hočemo zvesti Bogu
Odpev: OKUSITE IN GLEJTE, GOSPOD JE RESNIČNO DOBER
Drugo berilo: Skrivnost zakonske zveze odseva v Kristusu in Cerkvi

Evangelij:
Kristus ima besede večnega življenja


PETEK, 31. avgust 2018, ob 10:00 dopoldan:

Po namenu darovalca


22. NEDELJA MED LETOM, 2. september 2018, ob 10:00 dopoldan:

Za + moža Danila Puž – obl. (Meri Puž z družino)
Za vse naše očete


Prvo berilo:
Izpolnjujmo Božje zapovedi in jim nič ne dodajajmo
Odpev: GOSPOD, KDO BO PREBIVAL V TVOJEM ŠOTORU?
Drugo berilo: V dejanju izvršujmo Božjo voljo

Evangelij:
Ne nadomeščajmo Božjih zapovedi s človeškimi določili


Danes, na zadnjo nedeljo v mesecu avgustu, je 104. SVETOVNI DAN MIGRANTOV IN BEGUNCEV, ki zaključuje teden, posvečen temu vprašanju. Preseljevanje je bilo v zgodovini vedno prisotno, danes pa so begunci svetovni izziv, saj mnogi bežijo pred vojnami in revščino. Letošnji svetovni dan migrantov poteka pod geslom, ki ga je v svoji poslanici ob tem dnevu določil papež Frančišek: Migrante in begunce sprejeti, ščititi, jim pomagati in jih vključiti.


Marijini materinski priprošnji izroèamo upanje migrantov in begun-cev vsega sveta ter vse skupnosti, ki jih sprejemajo. Tako najlepše odgovarjamo na Gospodovo najveèjo zapoved in se uèimo, kaj po-meni ljubiti drugega, tujca, kot samega sebe. – Papež Frančišek


Danes popoldne bo ob 2:30 v stolnici maša narodov
, pri kateri bodo sodelovale narodne skupnosti, ki so prisotne v naši nadškofiji, kaplani pa bomo somaševali. Vsi smo lepo povabljeni!

Prihodnjo nedeljo, 2. septembra, je v Avstraliji OČETOVSKI DAN
. Očetov se bomo spomnili pri maši, ob koncu maše pa jih bomo počastili v cerkvi tudi s krajšim programom. Pokojnim očetom naj Bog povrne njihovo skrb in dobroto z večno srečo pri sebi, živim pa tudi sami izkazujmo svojo hvaležnost in ljubezen.
Po maši bo v dvoranci tudi pogostitev. Bog povrni tistim, ki boste pripravili program in pogostitev.


V naši stolnici je vsako leto skupno praznovanje obletnic poroke. Če kdo praznuje okroglo obletnico (5, 10, 15, 20, 25,…) in želi to svojo obletnico praznovati skupaj z drugimi pari pri slovesni maši 30. septembra ob 2. uri popoldne v stolnici, naj mi do prihodnje nedelje to sporoči.


Avstralska Katoliška Karitas
pripravlja vsako leto nabiralno akcijo za pomoč tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo. Posebne zloženke s kuverto in navodili, kako lahko sodelujete, so na razpolago na mizici v veži cerkve.


MAŠE V NAŠI CERKVI
:
petek 31. avgusta;
nedelja 2. septembra;
nedelja 23. septembra;
petek 28. septembra;
nedelja 30. septembra;
petek 5. oktobra;
nedelja 7. oktobra – FRANČIŠKOVA IN ROŽNO-VENSKA NEDELJA;
nedelja 28. oktobra – SLOVESNO PRA-ZNOVANJE 35. OBLETNICE BLAGOSLOVITVE NAŠE CERKVE; OBISK NADŠKOFA P. STANISLAVA ZORETA IN PROVINCIALA P. MARJANA ČUDNA
; četrtek 1. novembra – VSI SVETI;
petek 2. novembra – SPOMIN VERNIH RAJNIH;
nedelja 4. novembra – ZAHVALNA;
nedelja 25. novembra…
Maše so vedno ob 10. uri.

 

SBS Radio
35. obletnice blagoslovitve
Slovenske Cerkve Svete Družine v Adelaidi.

Pater David Šrumpf OFM, voditelj Slovenskega Misjona Svete Družine v West Hindmarshu v Adelaidi opisuje zgodovino Slovenske Cerkve v Adelaidi. Letos praznujejo 35. obletnico odkar je bila ta cerkev blagoslovljena 13. februarja 1983.

Dogodki v našem misijonu


misijonAdelaide_2018
Prvo nedeljo v februarja smo praznovali 35-letnico blagoslovitve naše cerkve. Maševal in nagovoril nas je bivši provincial slovenskih frančiškanov, p. dr. Mihael Vovk.

misijonAdelaide_2018
Po maši je cerkvi izročil štolo, ki jo je ob 50-letnici melbournske slovenske cerkve vsem trem slovenskim verskim središčem v Avstraliji podaril p. Ciril Božič.

misijonAdelaide_2018
Po maši 4. februarja smo počastili slovenski kulturni praznik s kratko proslavo, ki jo je pripravil naš pesnik in pisatelj Ivan Legiša Burnik.

misijonAdelaide_2018
Proslava.

misijonAdelaide_2018
Po maši 4. februarja smo se zbrali v dvoranci na skupnem kosilu.

misijonAdelaide_2018
S torto smo voščili tudi p. Mihu, ki je nekaj dni prej praznoval svoj 80. rojstni dan.Po maši 7. januarja je Ivan Legiša Burnik predstavil knižico, povest Županov Žiga. Po maši 7. januarja je Ivan Legiša Burnik predstavil knižico, povest Županov Žiga.


misijonAdelaide
Na praznik Svete Družine, ko imamo žegnanje, nas je obiskal adelaidski nadškof Philip Wilson in za nas maševal.

misijonAdelaide
Med mašo je blagoslovil otroke, po maši pa so naredili skupno fotografijo.

misijonAdelaide
Po maši se je pozdravil z verniki.

misijonAdelaide_2018
Prvo nedeljo v decembru nas je obiskal miklavž. Razveselil je otroke...

misijonAdelaide
... in odrasle

misijonAdelaide
Jaslice

misijonAdelaide
Otroci organistinje Rebecce Baxter so pred polnočnico zapeli pesem Mary's Boy Child Jesus Christ.

IVAN LEGIŠA
PRIČEVALCI

ivanLegisa
Ivan Legiša, pesnik in zaveden Slovenec, se je rodil leta 1934 v Medji vasi, na kraški kmetiji pri Šuškulov, kot so rekli po domače. Oče je bil v prvi svetovni vojni ranjen in je ostal invalid, vendar je kljub temu svojo družino preživljal z delom v ladjedelnici v Tržiču. Doma so bili zelo zavedni in ves čas izpostavljeni pritiskom menjajočih se oblasti. Ivan je najprej obiskoval italijansko osnovno šolo, ki so jo leta 1943 skupaj z vasjo požgali, po vojni pa nadaljeval v slovenski šoli.

Email naslovi Misli Melbourne Pater Ciril Božič
OFM OAM, Melbourne
Mob.: 0412 555 840
Pater David Šrumpf
OFM Melbourne, Adelaide
Mob.: 0497 097 783
Pater Darko Žnidaršič
OFM Sydney
Mob.: 0409074760
slovenski mladinski koncertmelbourne 2014
40 Slovenski mladinski
koncert Melbourne 2014
39 slovenski mladinski
koncert Canberra 2013
38 slovenski mladinski
koncert Brisbane 2012
37. slovenski mladinski koncert Canberra 2011 36 slovenski mladinski
koncert Sydney 2010
PovezaveUradna domača stran Svetega SedežaSlovenska frančiškanska provinca Svetega križaDomače strani katoliške Cerkve na Slovenskem Domača stran Družine Domača stran OgnjiščaKatoliško informacijsko omrežj