adelaideCerkev_2016

Slovenski misijon Svete Druzine Adelaide -
Slovenian Mission Adelaide

51 Young Avenue, West Hindmarsh SA 5007
Poštni naslov: PO Box 156
WELLAND SA 5007

 

Naslovna stran Stičišča
Home Slovenian Network
Društva in organizacije v AvstralijiMisijon Kew,
Melbourne
Misijon Merrylands, SydneyMisijon AdelaideMisli - revijaMisli ARHIV

p. David Šrumpf OFM, Mobitel: 0497 097 783
E-mail: slomission.adelaide@gmail.com
Pater Ciril A. BoŽIČ OFM, OAM
Marija AnŽIČ, laiška misijonarkaArhiv dogodkov 2014Arhiv oznanil 2015Arhiv oznanil 2016

 

OZNANILA 2017

29. oktober 2017
30. NEDELJA MED LETOM

M A Š N I   N A M E N I :

30. NEDELJA MED LETOM, 29. oktober 2017, ob 10:00 dopoldne:
Za + mamo Karolino Čargo (Nada Čargo in John)
Za + Alberta Cergol, botra in prijatelja družine Kapelj – umrl 5. junija
2017 v Perthu (Berta Kapelj z družino)
Za + moža Lojzeta Kreseviča in vse + iz njegove družine
(Roza Kresevič z družino)
Za + Rudija Mezek (žena Jana z družino)
Za + iz družine Premrl (Francka Wetzel z družino)
Za + Hrvatinove, Klenarjeve in Rozmanove ter vse prijatelje in prijateljice
(Olga in Lojze Hrvatin z družino)


Prvo berilo:
Bog pričakuje od nas usmiljenje
Odpev: LJUBIM TE, GOSPOD, MOJA MOČ IN MOJA SKALA

Drugo berilo:
Služimo Bogu in pričakujmo njegovega Sina

Evangelij:
Ljubi Boga in svojega bližnjega


VSI SVETI, 1. november 2017, ob 10:00 dopoldne:

Za + rojake slovenske skupnosti v Južni Avstraliji
Za + iz družin Kunčnik in Meglič (Rozika Legiša z družino)
Za + iz družine Legiša (Ivan Legiša z družino)


Prvo berilo:
Svetih je nad vsako število
Odpev: TO JE ROD TISTIH, KI IŠČEJO BOGA

Drugo berilo:
Sveti gledajo Boga, kakršen je

Evangelij:
Veliko je plačilo v nebesih


SPOMIN VERNIH RAJNIH, 2. november 2017, ob 10:00 dopoldne:

Za vse pokojne člane slovenske skupnosti (Ivan Legiša z družino)

Prvo berilo:
Bog vabi na gostijo in briše solze
Odpev: SPOMNI SE, GOSPOD, SVOJEGA USMILJENJA
Drugo berilo: Stvarstvo pričakuje razodetja

Evangelij:
Kar ste storili mojim bratom, ste storili meni


Današnja nedelja, imenovana tudi žegnanjska nedelja (ko praznu-jejo obletnico posvečenja v cerkvah, kjer ne vedo za dan), je zadnja v mesecu oktobru, ko smo bili še posebej povabljeni k molitvi rožnega venca. Hvala vsem, ki ga molite pred nedeljsko mašo!

Mesec november pričnemo v sredo s praznikom VSEH SVETIH. Že ta dan nam kliče v spomin naše rajne, saj molimo in verujemo, da so že dosegli večnost v nebeškem Božjem kraljestvu. Kot svetniki so zgled in priprošnjiki, ki nam pomagajo, dokler smo še na poti. Sveto mašo bomo imeli v naši cerkvi ob 10. uri, po maši pa bomo opravili molitve za rajne, ki jih v teh dneh opravljamo na pokopališčih. V spomin na pokojne, ki počivajo na pokopališčih v Avstraliji ali v Sloveniji ali drugod po svetu, pa boste lahko prižgali svečko. Enako bo tudi prihodnjo nedeljo.

Na praznik vseh svetih praznuje NADŠKOF LEONARD FAULKNER 50-LETNICO ŠKOFOVSKEGA POSVEČENJA. Maša v počastitev jubileja bo 1. novembra ob 12:10 v stolnici. Nadškof Faulkner je v preteklosti rad prihajal na obisk naše skupnosti, še posebej za praznik Svete Družine. Naše čestitke in molitve!

V četrtek, 2. novembra, je DAN SPOMINA NA NAŠE RAJNE
. Sveto mašo bomo imeli ob 10. uri, po maši pa bomo za pokojne zmolili veseli del rožnega venca. Tudi na prvo novembrsko nedeljo se bomo spominjali naših rajnih, saj Cerkev prvih osem dni novembra naklanja za obisk cerkve ali pokopališča poseben odpustek, ki ga lahko darujemo za naše rajne. Odpustek prejmemo pod običajnimi pogoji.

SVETE MAŠE V NAŠI CERKVI:
vsi sveti 1. novembra, spomin vernih rajnih 2. novembra, nedelja 5. novembra, nedelja 26. novem-bra (praznik Kristusa Kralja), nedelja 3. decembra (1. adventna), nedelja 24. decembra (4. adventna) – vedno ob 10. uri dopoldne. Na sveti večer bo maša ob 9. uri, na božič ter na praznik sv. Štefana, 26. decembra, na nedeljo Svete Družine, na novo leto in na praznik Gospodovega razglašenja (sveti trije kralji) pa bodo maše spet ob 10. uri. V primeru spremembe, vas bomo obvestili.

 


29. NEDELJA MED LETOM – MISIJONSKA
22. oktober 2017

M A Š N I   N A M E N I :

 

29. NEDELJA MED LETOM – MISIJONSKA,
22. oktober 2017, ob 10:00 dopoldne:

Za + očeta Alojza Boštjančiča (Olga Poklar z družino)
Za + sestro Marijo Bezjak – obl. (Rozika Legiša z družino)
Za + iz družine Kmetič (Vida Končina z družino)
Za + starše Franca in Frančiško Kajnih (Angela Dodič z družino)
Za + mamo Amalijo Lovrenčič – obl. (Franc Lovrenčič)
Za + ženo Ivo Kresevič (Danilo Kresevič z družino)

Prvo berilo: Bog rešuje po ljudeh
Odpev: PRIZNAJTE GOSPODU MOČ IN SLAVO
Drugo berilo: Delo vere, napor ljubezni in vztrajnost upanja
Evangelij: Dajte cesarju cesarjevo in Bogu Božje


30. NEDELJA MED LETOM, 29. oktober 2017, ob 10:00 dopoldne:

Za + mamo Karolino Čargo (Nada Čargo in John)
Za + Alberta Cergol, botra in prijatelja družine Kapelj – umrl 5. junija
v Perthu (Berta Kapelj z družino)
Za + moža Lojzeta Kreseviča in vse + iz njegove družine
(Roza Kresevič z družino)


Prvo berilo:
Bog pričakuje od nas usmiljenje

Odpev: LJUBIM TE, GOSPOD, MOJA MOČ IN MOJA SKALA


Drugo berilo:
Služimo Bogu in pričakujmo njegovega Sina

Evangelij:
Ljubi Boga in svojega bližnjega


Današnja, 29. nedelja med letom, je v vsej katoliški cerkvi tudi MISIJONSKA NEDELJA. Če Kristusov evangelij res sprejmemo kot veselo oznanilo, nas to veselje vedno nagiba, da ga delimo tudi z drugimi. Za Kristusa in za njegov evangelij pričujemo najprej s svojim življenjem, ki ga poskušamo živeti po vrednotah evangelija, če imamo priložnost, pa tudi s svojimi besedami navdušujemo druge za krščanske vrednote. Na ta dan pa se posebej spomnimo tudi naših misijonarjev. Ti oznanjajo Kristusa narodom, ki ga še ne poznajo. Spomnimo se jih v molitvah in tudi materialno podprimo njihovo delo. Druga nabirka današnje nedelje bo namenjena misijonom, potem pa bomo prišteli tudi darove iz misijonskega nabiralnika ter jih preko revije Misli posredovali slovenskim misijo-narjem.

BOG POVRNI VSEM, KI PODPIRATE MISIJONSKO DELO CERKVE IN NAŠE SLOVENSKE MISIJONARJE!


Prihodnjo nedeljo, zadnjo v mesecu oktobru, praznujejo v Sloveniji tudi kot »žegnanjsko nedeljo«. V Sloveniji so nekatere cerkve tako stare, da niti ne vedo, kdaj so bile posvečene ali blagoslovljene in se tega spominjajo na to nedeljo. Mi bomo praznovali 35-letnco blagoslovitve naše cerkve februarja prihodnje leto (blagoslovljena 13. februarja 1983), slovesnost pa bomo imeli oktobra prihodnje leto, ko bo ponovno med nami ljubljanski nadškof p. Stanislav Zore, saj bomo v Melbournu praznovali 50-letnico, v Sydneyju pa 45-letnico blagoslovitve cerkva.

V petek 27. oktobra bom obiskal naše rojake v Milduri
in zanje maševal v kapeli pastoralnega centra pri cerkvi Srca Jezusovega ob 7. uri zvečer. Ta petek zato v naši cerkvi ne bomo imeli svete maše. Če imate kakšne znance ali prijatelje v okolici Mildure, jih obvestite!

Mesec november nas vabi k spominu na naše pokojne. V sredo 1. novembra je praznik vseh svetih, naslednji dan pa dan spomina na verne rajne. Oba dneva bomo imeli v naši cerkvi mašo ob 10. uri dopoldne. Mašo za vse pokojne rojake iz Južne Avstralije bomo imeli 1. novembra.

SVETE MAŠE V NAŠI CERKVI:
nedelja 29. oktobra, vsi sveti 1. novembra, spomin vernih rajnih 2. novembra, nedelja 5. novembra, nedelja 26. novembra (praznik Kristusa Kralja), nedelja 3. decembra (1. adventna), nedelja 24. decembra (4. adventna) – vedno ob 10. uri dopoldne. Na sveti večer bo maša ob 9. uri, na božič ter na praznik sv. Štefana, 26. decembra, pa bodo maše spet ob 10. uri. V primeru kakšne spremembe, vas bomo obvestili.

 

27. avgust – 3. september 2017   
21. in 22. NEDELJA MED LETOM

M A Š N I   N A M E N I :

 

21. NEDELJA MED LETOM, 27. avgust 2017, ob 10:00 dopoldne:
Za + mamo Terezo Boštjančič – obl. (Olga Poklar z družino)
Za + mamo Ivanko in ženo Hedviko Ivančič (Tone Ivančič)
Za + člane slovenske skupnosti v Adelaidi (Tone Ivančič)
Za + Lauro Premrl (sin Davor Pavlin Premrl)
Za + moža Lojzeta Kreseviča (žena Roza z družino)
Za + Davorino Guštinčič (Mili Vukšinič z družino)

Prvo berilo: Bog izroča ključ Davidove hiše
Odpev: GOSPOD, TVOJA DOBROTA TRAJA NA VEKE
Drugo berilo: Iz njega, po njem in zanj je vse
Evangelij: Jezus obljubi Petru ključe kraljestva


PRVI PETEK, 1. september 2017, ob 10:00 dopoldne:

Po namenu darovalca


22. NEDELJA MED LETOM, 3. september 2017, ob 10:00 dopoldne:

Za + očeta Ivana Sosterčiča in moža Venca Katerna
(Vida Katern z družino)
V zahvalo Sveti Družini za varstvo in pomoč na naši življenjski poti
(Mili Vukšinič z družino)
Za + iz družine Lavrenčič (Franc Lavrenčič)

Prvo berilo: Božja beseda preroku ne da miru
Odpev: MOJ BOG, MOJO DUŠO ŽEJA PO TEBI
Drugo berilo: Tudi telesno življenje naj bo daritev
Evangelij: Hoja za Kristusom zahteva odpoved

Današnja, 21. nedelja med letom, je kot vsako leto zadnja nedelja v avgustu, NEDELJA MIGRANTOV IN BEGUNCEV. Opozoriti nas hoče na vse tiste, ki so morali zaradi različnih vzrokov zapustiti svoje domove in svojo domovino. Papež Frančišek nas v svoji letošnji poslanici vabi, da razmišljamo o dejstvu, da so mnogi migranti in begunci v današnjem času tudi otroci, ki so najbolj ranljivi, nemočni in nimajo nobene odločilne besede. Položaj, v katerem se znajdejo kot begunci, odpira priložnosti za mnoga izkoriščanja in trpljenje, ki jih zadene.

Popoldne ob 2:30 smo povabljeni v stolnico k maši narodov
, pri kateri sodelujemo predstavniki narodnih skupnosti v naši škofiji.
Ker je begunstvo tudi naša življenjska zgodba, nas ta dan gotovo še posebej nagovori – tudi v hvaležnosti Bogu za novo priložnost, ki jo je nudila Avstralija. Nekatere življenjske zgodbe – med njimi tudi zgodba sedaj že pokojnega Lojzeta Poklarja – so bile zapisane in pred dvema letoma objavljene v škofijskem listu The Southern Cross. Letos so bile izdane v knjigi, ki bo predstavljena po maši v St. Aloysius College, 53 Wakefield Street. VABLJENI!

V tem tednu je prvi petek. Pri maši v naši cerkvi se bomo zbrali ob 10. uri in tudi z litanijami počastili Jezusovo srce, ki se v svoji Božji ljubezni razdaja za nas.
V tem tednu bom ob prvem petku obiskal tudi naše bolnike. Če kdo želi obisk in prejeti zakramente, naj me obvesti. Če poznate koga, ki ne more v cerkev, mu prenesite to sporočilo!

Prihodnjo nedeljo je očetovski dan
. Naših očetov, tako živih kot pokojnih, se bomo spomnili pri maši, ob koncu maše pa jih oz. vas bomo počastili tudi s kratkim programom.

Meseca septembra poteka akcija Avstralske Catiras
. Kuverte so priložene današnjim Oznanilom in jih lahko z vašim darom oddate v cerkvi ali pa jih pošljete po pošti.

SVETE MAŠE V NAŠI CERKVI:
petek 1. septembra (prvi petek), nedelja 3. septembra, nedelja 24. septembra, petek 29. septembra, nedelja 1. oktobra, nedelja 22. oktobra, petek 27. oktobra, nedelja 29. oktobra, vsi sveti 1. novembra, spomin vernih rajnih 2. novembra, nedelja 5. novembra,… – vedno ob 10. uri dopoldne. Če bi kdaj prišlo do sprememb, vas bomo sproti obvestili.

3. – 30. julij 2017   
16. in 17 NEDELJA MED LETOM

M A Š N I   N A M E N I :

16. NEDELJA MED LETOM, 23. julij 2017, ob 10:00 dopoldne:
Za + Antona Boštjančiča – obl. (sestra Olga Poklar z družino)
Za + iz družine Zupančič (Anica Zupančič z družino)
Za + moža Albina Kozloviča, sestro Marijo Rihter – obl. in vse iz družine
Kutinja (Roza Kozlovič z družino)
Za + Ano Brand – 1. obl. (slovenska skupnost)
Za + Krsty Dodič, umrla 21. julija 2017 (mož Franc Dodič z družino in
tašča Angela Dodič z družino)

Prvo berilo: Bog daje čas za pokoro
Odpev: TI, GOSPOD, SI DOBER IN ODPUŠČAŠ
Drugo berilo: Duh prosi za nas z neizrekljivimi vzdihi
Evangelij: Pustite oboje skupaj raste do žetve


17. NEDELJA MED LETOM, 30. julij 2017, ob 10:00 dopoldne:

Za + p. Bazilija, uatanovitelja našega verskega središča – 20. obl.
(slovenska skupnost v Južni Avstraliji)
Za + Štefko in Jožeta Kotnik – obl. (Janez in Marija Ritoc)
Za + Ivo Kresevič (Branko in Tonka Kresevič)
Za + mamo Frančiško Kajnih – 61. obl. (Angela Dodič z družino)

Prvo berilo: Salomon prosi za modrost
Odpev: GOSPOD, KAKO LJUBIM TVOJO POSTAVO
Drugo berilo: Upodobljeni smo po Božjem Sinu
Evangelij: Nebeško kraljestvo je podobno zakladu


PRVI PETEK, 4. avgust 2017, ob 10:00 dopoldne:

Po namenu darovalca

Ta teden v petek v naši cerkvi ne bo svete maše
, saj se danes vračam v Melbourne. Sveta maša bo spet naslednjo nedeljo, 30. juli-ja, na prvi petek 4. avgusta in na prvo nedeljo v avgustu, 6. avgusta.

HVALA patroma Cirilu in Darku
, ki sta me nadomestila za maše zadnjo nedeljo v juniju in za prvo nedeljo v juliju, ko sem bil na dopustu. Na poti v Slovenijo sem se ustavil pri p. Metodu v Lemontu pri Chicagu v ZDA, kjer sem tudi sam deloval šest let pred njegovim prihodom. V Sloveniji sem obiskal nadškofa p. Staneta, provin-ciala p. Marjana, p. Valerijana (prejšnjo nedeljo je praznoval svojo »diamantno mašo«, 65 let duhovništva), g. Štefana Krampača in druge. Vsi imajo lepe spomine na srečanja v Adelaidi, se nas radi spominjajo in pošiljajo lepe pozdrave.

Obiskal sem tudi Marijo Novak, ki je sedaj v domu za starejše v svoji domači vasi Kuzma v Prekmurju, saj ne more več hoditi. Tam se dobro počuti, je zadovoljna in vse prav lepo pozdravlja.

Iz Slovenije sem se vrnil v začetku julija, saj je drugi teden v juliju p. Ciril v Sloveniji gostil melbournskega nadškofa Denisa Harta, škofa Tomlinsona iz Bendiga in našega bivšega provinciala p. Paula Smitha. Nadškof je na Brezjah v soboto 8. julija pričel praznovati svoj zlatomašni jubilej, naslednji dan, v nedeljo, pa so poromali na Sveto Goro pri Gorici. Zlato mašo je obhajal včeraj. P. Ciril in pastoralna sodelavka Marija se vrneta iz Slovenije ta teden.

P. Bazilij Valentin je umrl 26. julija 1997
. Ob 20-letnici njegove smrti se ga bomo še posebej spomnili prihodnjo nedeljo, 30. julija, predvsem v veliki hvaležnosti za vse dobro, kar je v svojih skoraj 41 letih v Avstraliji naredil za Slovensko skupnost in za toliko naših rojakov. Kmalu po svojem prihodu v Avstralijo leta 1956 je pričel obiskovati in zbirati tudi rojake v Adelaidi ter drugih krajih v Južni Avstraliji in ustanovil tukajšnji Slovenski misijon Svete Družine. Naj počiva v miru!

SVETE MAŠE V NAŠI CERKVI:
Nedelja 30. julija, petek 4. avgusta (prvi petek), nedelja 6. avgusta, nedelja 27. avgusta, petek 1. septem-bra (prvi petek), nedelja 3. septembra, nedelja 24. septembra, petek 29. septembra, nedelja 1. oktobra,… – vedno ob 10. uri dopoldne. Če bi kdaj prišlo do sprememb, vas bomo obvestili.

Ta teden v petek, 28. julija, v naši cerkvi ne bo svete maše.

 

25. junij in 2. julij 2017
12. in 13. NEDELJA MED LETOM

 

M A Š N I   N A M E N I :

12. NEDELJA MED LETOM, 25. junij 2017, ob 10.00 dopoldne:
Za + mamo Marijo, očeta Rudolfa, brate Franca, Adolfa in Vinka ter
sestro Tončko (Zinka Kolman z družino)
Za + Mirjano Roškar – obl. (Rosemary Poklar in družina)
Za + Milko Jovanovič – obl. (družini Poklar in Scandrett-Smith)
Za + Ilono Macsai (sin John z družino); za našo domovino Slovenijo - ob prazniku; za slovensko občestvo v Južni Avstraliji; za srečno potovanje.


Prvo berilo:
Bog rešuje življenje ubogega.
Odpev: GOSPOD, V OBILJU SVOJE DOBROTE ME USLIŠI.
Drugo berilo: Z milostjo ni tako kot s prestopkom.
Evangelij: Jezus nam vliva pogum.


13. NEDELJA MED LETOM, 2. julij 2017, ob 10.00 dopoldne:

Za + mamo Cecilijo, očeta Štefana, strica Janeza, sestro Angelo in
brata Toneta (Štefan Kolman z družino)
Za + ženo Amalijo Pavlič – obl., starše Marijo in Ivana, brata Albina in
Pavla ter sestro Marto (Rafael Pavlič z družino)


Prvo berilo:
Božji mož je dobrodošel.
Odpev: GOSPODOVE MILOSTI BOM NA VEKE OPEVAL.
Drugo berilo: V krstu umiramo, da bi v Kristusu zaživeli.
Evangelij: Kdor ne sprejema svojega križa, ni vreden Kristusa.


V času odsotnosti p. Davida se obračajte na Misijon v Melbournu.
Pater David je bil prvi teden svojega dopusta na obisku v ZDA v Lemontu pri p. Metodu. Sedaj je v Sloveniji, v domači župniji Sveta Trojica v Slovenskih goricah, bil je na Sveti gori in na Kostanjevici, v Vipavi na srečanju letnika. Dnevi mu hitro teko. Vse lepo pozdravlja in za danes 'pooblašča' p.Cirila, da ga zastopa na slavju 60-letnice Kluba.

 

SVETE MAŠE V NAŠI CERKVI BODO: Nedelja 2. julija, nedelja 23. julija, petek 28. julija, nedelja 30. julija, petek 4. avgusta (prvi petek), nedelja 6. avgusta, nedelja 27. avgusta, petek 1. septembra (prvi petek), nedelja 3. septembra – vedno ob 10. uri dopoldne. Če bi prišlo kdaj do sprememb, vas bomo sproti obvestili.
Ta teden v petek, 30. junija, v naši cerkvi ne bo svete maše.


OBISK SLOVENIJE:
Vse, ki boste v Sloveniji, vabimo v soboto, 8. julija 2017, na BREZJE, kjer bo nadškof iz Melbourna in predsednik Avstralske škofovske konference dr. Denis J. Hart ob 10. uri dopoldne vodil somaševanje. Ob njem bo ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore OFM, škof Tomlinson iz Bendiga, provincial p. Marjan Čuden, gvardijan in rektor bazilike na Brezjah p. dr. Robert Bahčič, bivši avstralski provincial Fr. Paul Smith, duhovniki iz okteta Oremus, p. Ciril ter še drugi duhovniki. Slovesno bo tako v Sloveniji pri Mariji Pomagaj začetek praznovanja nadškofove zlate maše!

V nedeljo, 9. julija, bo romanje na
SVETO GORO. Ob 10. uri dopoldne bo nadškof spet vodil somaševanje. Pridružil se bo tudi upokojeni koprski škof msgr. Metod Pirih. Na Sveti Gori danes slovesno obhajajo tristoto obletnico kronanja milostne podobe Svetogorske Kraljice. Slovesnost vodi apostolski nuncij v Sloveniji.

PATER VALERIJAN JENKO OFM OAM bo v nedeljo, 16. julija, v cerkvi sv. Frančiška v Šiški (Ljubljana) obhajal 65 let duhovništva.

 

 4. junij 2017
BINKOŠTNA NEDELJA

M A Š N I   N A M E N I :

BINKOŠTNA NEDELJA, 4. junij 2017, ob 10:00 dopoldne:
Za + očeta Franca Končina – 72. obl. in vse pomorjene po vojni
(Franc Končina z družino)
Za + Franeta Požarja – umrl v zač. maja 2017, star 73 let
(Albina Kalc z družino)
Na čast Materi Božji v zahvalo za zdravje (Anica Zupančič)
Za + Ivana Kovačiča – obl. (Nada Čargo)
Za + mamo Ivanko Bole (Justi Bole z družino)


Prvo berilo:
Vsi so napolnjeni s Svetim Duhom začeli govoriti
Odpev: POŠLJI SVOJEGA DUHA IN PRNÔVI OBLIČJE ZEMLJE
Drugo berilo: V enem Duhu smo bili vsi krščeni v eno telo
Evangelij: Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošljem


Deset dni po svojem vnebohodu je Jezus izpolnil obljubo, ki jo je dal apostolom, in jim poslal dar Nebeškega Očeta, Svetega Duha. Tako Jezus po Svetem Duhu ostaja z apostoli: jih tolaži ob svojem odhodu, jih razsvetljuje, da morejo razumeti vse to, kar jih je učil in jim daje moči, da morejo pogumno pričevati zanj in ga oznanjati drugim. Svetopisemska knjiga Apostolska dela je pričevanje delo-vanja Svetega Duha v prvi Cerkvi, predvsem pa pričevanja odprtosti Svetemu Duhu prvih kristjanov.

Apostolska dela poročajo, da so apostoli po Jezusovem vnebohodu »skupaj z Jezusovo materjo Marijo« vztrajali v molitvi in pričakova-nju obljubljenega Svetega Duha. To je čas, ko se je rojevala Cerkev, zato jutri, na binkoštni ponedeljek, praznujemo praznik Marije Matere Cerkve.

Ker 15. junija, ko je praznik SV. REŠNJEGA TELESA IN SV. REŠNJE KRVI, oz. v nedeljo po prazniku, ne bomo imeli maše v naši cerkvi, imamo telovsko procesijo že danes. Bog povrni Angeli Dodič, ki je pripravila oltarje, in prav tako vsem, ki ste ji pomagali in jih okrasili.

V Melbourne se tokrat vrnem že danes popoldne, saj odhajam jutri na dopust v Slovenijo. Na poti domov se bom za en teden ustavil pri p. Metodu Ogorevcu, ki je bil najprej kratek čas v Merrylandsu, potem pa štiri leta, do 2001, v Kew. Sedaj deluje v Lemontu pri Chicagu v ZDA, kjer sem tudi sam deloval nekaj let pred njegovim prihodom tja. V začetku julija se vrnem v Kew, in če ne bo kaj izrednega, se 23. julija spet srečamo pri maši v naši cerkvi.

V ČASU MOJE ODSOTNOSTI
me bo 25. junija za mašo nadomestil p. Ciril, 2. julija pa p. Darko. Za vse morebitne stvari se v tem času obračajte na p. Cirila oz. misijon v Kew – telefonske številke so: 03 9853 7787, p. Ciril: 0412 555 840. Ti številki, kot tudi številka naše pastoralne sodelavke Marije, sta vedno tudi v glavi naših Oznanil. Mobilna telefonska številka p. Darka v Sydneyju je: 0409 074 760. Verjamem, da lahko, če je nujno, vsaj enega od nas vedno prikličete po telefonu.

SLOVENSKI KLUB ADELAIDE
praznuje v nedeljo 25. junija, na praznik državnosti Republike Slovenije (v naši cerkvi je maša!), 60-letnico obstoja. Slovesnosti bodo ves dan v prostorih kluba. Za kosilo in večerjo so potrebne rezervacije – najbolje, da se obrnete na tajnico Rosemary Poklar. Slovenskemu klubu vse najboljše!

POROKA:
V petek 2. junija 2017 sta se v naši cerkvi poročila Branko Kresevič in Antonija (Tonka) Zupančič. Poročni priči sta bila Brankov brat Danilo in Tonkina hčerka Tanya. Iskreno jima čestitamo in želimo, da bi ob svoji medsebojni ljubezni vedno čutila tudi moč Božje ljubezni. Bog Vaju živi

MAŠE V NAŠI CERKVI BODO:
Nedelja 25. junija (dan državnosti Slovenije, 60-letnica Slovenskega kluba Adelaide), nedelja 2. julija, nedelja 23. julija, nedelja 30. julija, petek 4. avgusta (prvi petek), nedelja 6. avgusta, nedelja 27. avgusta, petek 1. septembra (prvi petek), nedelja 3. septembra, nedelja 24. septembra (Slomškova), nedelja 1. oktobra (Frančiškova) – maše so ob 10. uri dopoldne.
Če bi prišlo kdaj do kakšne spremembe, vas bomo sproti obvestili.

 

28. maj 2017
GOSPODOV VNEBOHOD

M A Š N I   N A M E N I :

GOSPODOV VNEBOHOD, 28. maj 2017, ob 10:00 dopoldne:
Za + Hedviko Ivančič – obl. in vse iz družin Ivančič, Jenko in Pahor
(Tone Ivančič z družino)
Za + Ano Šlosar – obl. (družini Poklar in Scandrett-Smith)
Za + moža Štefana Ivančiča (Lenka Ivančič z družino)
Za + iz družine Jordan (Tončka Kostaš)


Prvo berilo:
Vpričo njih je šel v nebo
Odpev: BOG SE DVIGA MED VZKLIKANJEM
Drugo berilo: Posadil ga je na svojo desnico v nebesih
Evangelij: Jezus ima vso oblast v nebesih in na zemlji


PRVI PETEK, 2. junij 2017, ob 10:00 dopoldne:

Po namenu darovalca


Danes je praznik Gospodovega vnebohoda
. Kot nam poroča današnje prvo berilo iz Apostolskih del, se je po štiridesetih dneh prikazovanj Jezus poslovil od apostolov in »oblak ga je zastrl njihovim pogledom« – odšel je k Očetu.

Danes tudi zaključujemo z majsko šmarnično pobožnostjo
. Ob 300-letnici kronanja podobe Svetogorske Matere Božje smo slišali nekaj drobcev zgodovine to romarske Božje poti. Sicer pa mineva letos tudi 100 let od prikazovanj v Fatimi na Portugalskem.

P. provincial Marjan Čuden se lepo zahvaljuje za prijazen in prisrčen sprejem
, ki ga je doživel med nami v nedeljo, 7. maja. Hvala Ivanu Legiša, ki ga je pozdravil ob začetku maše. Čeprav bežno in na kratko, se je vseeno srečal z našo skupnostjo in po maši v dvoranci vsaj na kratko tudi pokramljal z mnogimi izmed vas. V Slovenijo je iz Melbourna odpotoval v torek, potem ko je obiskal še rojake v Sydneyju, Wollongongu, Canberri in v Melbournu.

Tudi dr. Jože Možina
, ki je prišel s p. provincialom, se lepo zahva-ljuje za prijaznost in za zgodbe, ki ste jih bili pripravljeni zaupati njemu in njegovi kameri. Z nekaterimi je pokramljal na kratko, z drugimi je imel daljši pogovor. Vsekakor pa je še posebej hvaležen Albini in Branku Kalc, ki sta ga teh nekaj dni gostila.

V nedeljo 21. maja je bila v Adelaidi Marijanska procesija. Hvala vsem, ki ste se je udeležili, še posebej Danilu Kreseviču, ki je prinesel bandero Marije Pomagaj. Za to sta vedno skrbela skupaj z ženo Ivo – a verjamemo, da ona že slavi Marijo Pomagaj v nebesih.

Mesec junij je posvečen češčenju Jezusovega Srca
. Mi ga bomo slavili že 2. junija, na prvi petek v mesecu, ko se bomo zbrali k sveti maši. Zmolili bomo tudi litanije Srca Jezusovega in obnovili posveti-tev. Vabljeni k maši ob 10. uri.

Prihodnja nedelja je binkoštna
, praznik prihoda Svetega Duha. Ker 15. oz. 18. junija, ko je praznik Svetega Rešnjega Telesa in Rešnje Krvi, ne bomo skupaj, bomo imeli telovsko procesijo že to nedeljo, 4. junija. Angela Dodič je organizirala postavitev oltarjev za tri blagoslove ob cerkvi. Bog povrni!

V Melbourne se tokrat vrnem že naslednjo nedeljo, 4. junija popol-dne, saj odhajam naslednji dan na dopust v Slovenijo. Na poti domov se bom na kratko ustavil pri p. Metodu Ogorevcu, ki je bil nekaj let v Kew, sedaj pa je ostal sam v Lemontu pri Chicagu v ZDA. V začetku julija se že vrnem v Kew, saj odhajata v Slovenijo p. Ciril in pastoralna sodelavka Marija, ki bosta tam gostila melbournskega nadškofa Denisa Harta in škofa iz Bendiga.

V času moje odsotnosti me bo zadnjo nedeljo v juniju za mašo nadomestil p. Ciril, na prvo nedeljo v juliju pa p. Darko. Za vse morebitne stvari se v tem času obračajte na p. Cirila oz. misijon v Kew – telefonske številke najdete zgoraj v glavi Oznanil.

Včeraj je bil v naši cerkvi krščen THOMAS MATTEW BURKE, sin Melisse Pistor in Christopherja Burke. Botra sta bila Matthew in Gianna Pistor. Staršem, starim in prastarim staršem ter vsem njegovim iskrene čestitke, Thomas pa naj raste v Božji milosti.

 

30. april 2017
3. VELIKONOČNA NEDELJA

M A Š N I   N A M E N I :

 

3. VELIKONOČNA NEDELJA, 30. april 2017, ob 10:00 dop.:

Za + mamo Marijano Frank – 6. obl. (Alenčica Read z družino)
Za + Marijo Faletič in vse druge iz družine Faletič (Berta in Lojzka)
Za + Ivana Benca – obl. (družini Poklar in Scandrett-Smith)
Za + Ivo Kresevič v hvaležnosti (Roza in Lojze Kresevič)
Za + moža Jožeta in sina Antona Zupančiča (Anica Zupančič z družino)
Za + Lojzeta in Ivanko Pungerčar (Anica Zupančič z družino)
Za + moža Romana Zrima in vse iz družin Zrim in Kosec
(Marta Zrim z družino)

Prvo berilo: Smrt nima oblasti nad Jezusom
Odpev: GOSPOD, DAJ MI SPOZNATI POT ŽIVLJENJA
Drugo berilo: Odrešeni smo s Kristusovo krvjo
Evangelij: Učenca spoznata Jezusa po lomljenju kruha

PONEDELJEK, 1. maj 2017, ob 10:00 dopoldan:
Za + Viktorja Kunčnika – obl. (Rozika Legiša z družino)


Veliki četrtek je tudi dan dobrodelnosti, saj nam je pri zadnji večerji Jezus dal novo zapoved ljubezni, ko je apostolom in po njih vsem nam naročil »Ljubite se med seboj, kot sem vas jaz ljubil!« V okviru akcije Project compassion, ki je letos potekala pod geslom »Ljubi svojega bližnjega!« zbrali 749,10 dolarjev. Bog povrni!

Nabirka na veliki petek
je namenjena Sveti deželi, kjer kristjani v vedno bolj sovražnem in nasilnem okolju skrbijo za kraje, kjer je živel Jezus Kristus. Nabrali smo 161,90 dolarjev. Bog povrni!

HVALA tudi za vse darove, ki ste jih ob praznikih namenili našemu verskemu središču.
S temi, kot tudi z vsemi drugimi darovi, ki jih namenjate ob nedeljah, omogočate delovanje našega slovenskega verskega središča, da se lahko še naprej zbiramo pri maši v naši cerkvi. HVALA za darove ob naročanju svetih maš in HVALA tudi za voščila, ki ste mi jih izrekli ob velikonočnih praznikih.
BOG LONAJ!


JUTRI, 1. MAJA, PRIČNEMO S ŠMARNIČNO POBOŽNOSTJO.
Ker je to po mnogih državah tudi delavski praznik (V Avstraliji ga praznujejo na prvi ponedeljek v maju v Queenslandu in v Northern Territory – kar je letos 1. maja) je Cerkev ta dan uvedla praznik sv. Jožefa delavca. Zbrali se bomo k maši in šmarnični pobožnosti ob 10. uri. Ob 300-letnici kronanja bomo prisluhnili o Sveti Gori nad Gorico, zapeli pa bomo tudi litanije Matere Božje. Pridite!

PRIHODNO NEDELJO NAS BO OBISKAL NAŠ PROVINCIAL
P. MARJAN ČUDEN.

Za nas bo maševal in nas pri maši nagovoril.
To nedeljo bomo praznovali tudi MATERINSKI DAN.

S p. provincialom bo tudi g. Jože Možina z Radiotelevizije Sloveni-ja, ki bo posnel utrip življenja pri nas in tudi nekaj pričevanj naših rojakov za oddajo, ki jo pripravlja na slovenski televiziji.

Letos je tudi 100-letnica Marijinih prikazovanj v Fatimi na Portu-galskem, kjer se je prikazovala trem otrokom. Portugalska skupnost pripravlja slovesnost s procesijo, ki bo v cerkvi sv. Patrika na Grote Street v nedeljo, 14. maja ob 3:30 popoldne.

Vsako leto v maju pa je v Adelaidi tudi Marijanska procesija, ki bo letos 21 maja popoldne s pričetkom ob 1:30 v Pilgrim Peace Parku.

Hvala vsem, ki ste pripravljeni sodelovati pri čiščenju cerkve
. Seznam se je enkrat že zavrtel, dobili smo izkušnjo in sedaj bomo naredili seznam za vse leto naprej. Seznam bo na oglasni deski.

Maše v naši cerkvi:

1. maj (pričetek šmarnic);
7. maj (obisk pro-vinciala p. Marjana);
28. maj (zaključek šmarnic);
2. junij (prvi petek);
4. junij (telovska procesija);
25. junij;
2. julij;
23. julij;
30. julij –
vedno ob 10. uri dopoldne.

16. april 2017
VELIKONOČNA NEDELJA

M A Š N I   N A M E N I :

 

VELIKONOČNA VIGILIJA, 15. april 2017, ob 6:00 zvečer:
Za žive in pokojne člane slovenske skupnosti v Južni Avstraliji

Prvo berilo: Bog je ustvaril človeka po svoji podobi
Odpev: ZEMLJA JE POLNA GOSPODOVE DOBROTE
Drugo berilo: Izraelovi sinovi so šli po suhem sredi morja
Odpev: PEL BOM GOSPODU, KER JE SILNO VZVIŠEN
Tretje berilo: Izlil bom na vas čisto vodo in dal vam bom novo srce
Odpev: ČISTO SRCE, O BOG, MI USTVARI
Četrto berilo: Od mrtvih vstali Kristus ne umrje več
Odpev: ALELUJA!
Evangelij: Vstal je od mrtvih in pred vami pojde v Galilejo

VELIKONOČNA NEDELJA, 16. april 2017, ob 10:00 dopoldne:

Za + Viktorja Kunčnika (Rozika Legiša z družino)
Za + starše Rozo in Franca Kaluža, brata Jožeta in njegovo ženo Danico,
sestri Zvonko in Tončko ter Steljota in njegovo prvo ženo Francko
(Ana Likar z družino)
Za + Rudija Mezek (žena Jana z družino)
Za + Franka Batista (80) – umrl v Los Angelesu, ZDA, marca 2017
(prijatelji družina Kalc)
Za + iz družin Ritoc in Pevec (Janez in Marija Ritoc z družino)
Za + sestre Francko, Ivanko in Marijo (Pavla Čeligoj z družino)
Za + Viljema Wetzel (žena Francka Wetzel z družino)


Prvo berilo:
Ko je vstal od mrtvih, smo z njim jedli in pili
Odpev: TO JE DAN, KI GA JE GOSPOD NAREDIL
Drugo berilo: Iščite, kar je zgoraj, kjer je Kristus
Evangelij: Potrebno je bilo, da je Kristus vstal od mrtvih


VELIKONOČNI PONEDELJEK, 17. april 2017, ob 10:00 dopoldan:

Po namenu darovalca


Prvo berilo:
Jezusa je Bog obudil, mi smo priče
Odpev: GOSPOD, VARUJ ME, VATE ZAUPAM!
Evangelij: Lomljenje kruha razodene Jezusa


K sveti maši se bomo zbrali spet jutri, na velikonočni ponedeljek (ob 10. uri). Na nedeljo po veliki noči (bela nedelja in nedelja Božjega usmiljenja) bom maševal za naše rojake v Perthu. Maša v naši cerkvi bo spet na 3. velikonočno nedeljo, 30. aprila.

Prvega maja bomo pričeli s šmarnično pobožnostjo
v čast Mari-je. Pri maši bomo razmišljali o njej in po maši pa zapeli tudi litanije.

Prvo nedeljo v maju nas bo obiskal naš provincial p. Marjan Čuden iz Ljubljane
. To nedeljo bomo praznovali tudi materinski dan. V nedeljo zvečer prideta tudi p. Ciril iz Melbourna in p. Darko iz Sydneyja, saj bomo imeli do petka naše duhovne vaje, ki jih bo vodil p. provincial. Od nas odpotuje v Sydney in od tam v Melbourne.

Hvala za praznična voščila
, ki ste nam jih v teh dneh mnogi izrekli in hvala za vse darove, s katerimi podpirate delovanje našega misijona. Hvala za darove pri mašah in v kuverticah, za darove, ki ste jih namenili v okviru akcije Project Compassion in za darove za Sveto deželo. Bog povrni!

Dragi rojaki in prijatelji,
naj praznovanje velikonoènega praznika Kristusovega vstajenja utrjuje našo vero in upanje, da bomo po zemeljskem trpljenju Vstalemu pridruženi tudi v veselju nebeškega kraljestva.

BLAGOSLOVLJENO IN VESELO VELIKO NOČ!

p. David,  p. Ciril,  p. Darko,  Marija

 9. april 2017
CVETNA NEDELJA

M A Š N I   N A M E N I :

CVETNA NEDELJA, 9. april 2017, ob 10:00 dopoldne:
Za srečno okrevanje po operaciji Anice Zupančič (Tončka Kostaš)
Za zdravje (Tončka Kostaš)


Prvo berilo:
Svojega obraza ni skrival pred sramotenjem
Odpev: MOJ BOG, MOJ BOG, ZAKAJ SI ME ZAPUSTIL?
Drugo berilo: Ponižal se je, zato ga je Bog povzdignil
Evangelij:Trpljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa po Mateju


VELIKI ČETRTEK, 13. april 2017, ob 6.00 zvečer:

Za nove duhovne poklice in stanovitnost poklicanih


Prvo berilo:
Predpisi za velikonočno večerjo
Odpev: KELIH ZAHVALE JE UDELEŽBA PRI KRISTUSOVI KRVI
Drugo berilo: Kolikokrat jemo ta kruh in pijemo kelih,
oznanjamo Gospodovo smrt
Evangelij: Izkazal jim je ljubezen do konca


VELIKI PETEK, 14. april 2017, ob 3.00 popoldan:


Prvo berilo:
Zaradi naših pregreh je bil ranjen
Odpev: OČE, V TVOJE ROKE IZROČAM SVOJO DUŠO
Drugo berilo: Učil se je poslušnosti in postal počelo odrešenja
Evangelij:Trpljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa po Janezu


Danes, na cvetno nedeljo, smo po maši povabljeni v dvoranco na skupno kosilo. Bog povrni tistim, ki ste ga pripravili in vsem, ki ste prinesli solate, pecivo in dobitke za tombolo.

BOGOSLUŽJE VELIKEGA TEDNA
IN VELIKE NOČI

9. april: CVETNA NEDELJA
spomin Jezusovega slovesnega vhoda v Jeruzalem.
Za cerkvijo se bomo zbrali k blagoslovu zelenja in v procesiji odšli v cerkev, kjer bomo med mašo prisluhnili poročilu o Kristusovem trpljenju, kot ga je zapisal evangelist Matej.

10. april: KRIZMENA MAŠA
V adelaidski stolnici ob 6. uri zvečer.
Nadškof Philip Wilson bo blagoslovil krstno in bolniško olje ter posvetil krizmo. Duhovniki bomo somaševali in obnovili svoje duhovniške zaobljube.

13. april: VELIKI ČETRTEK
spomin Jezusove zadnje večerje
Pri zadnji večerji je dal Jezus novo zapoved ljubezni, učencem umil noge in nam podaril spomin svojega telesa in krvi – evharistijo.
Sveta maša bo ob 6. uri zvečer, maši sledi molitvena ura.
Vaši darovi so namenjeni za »PROJECT COMPASSION«.

14. april: VELIKI PETEK

spomin Jezusovega trpljenja in njegove smrti
K obredom velikega petka se bomo zbrali ob 3. uri popoldan. Darovi so namenjeni sveti deželi. Obredom sledi molitvena ura.
To je tudi dan strogega posta, ko se zdržimo mesnih jedi in se (tisti, ki smo stari od 18 do 60 let) samo enkrat do sitega najemo.

15. april: VELIKA SOBOTA

Jezus leži v tišini groba

Velikonočna jedila bomo blagoslovili ob 3. uri popoldan
in po večerni vigiliji.
K velikonočni vigiliji se bomo zbrali ob 6. uri zvečer.

16. april: VELIKA NOČ KRISTUSOVEGA VSTAJENJA
Vstajenjska procesija bo ob 10. uri, sledi praznična sveta maša.

17. april: VELIKONOČNI PONEDELJEK
vstali Jezus nas spremlja in se nam razodeva na naših potih
Sveta maša bo ob 10. uri dopoldan.

 

2. april 2017  
5. POSTNA NEDELJA

M A Š N I   N A M E N I :

5. POSTNA NEDELJA, 2. april 2017, ob 10:00 dopoldne:
Za + Jožefa Jamnika – obl. (žena Cvetka z družino)
Za + iz družin Kajnih in Dodič (Angela Dodič z družino)
Za + Jelko Lavrenčič – obl. (Franc Lavrenčič)
Za + moža Petra Ranta, pokojne iz družin Rant, Lipovac in Persico,
Ivo Kresevič in pokojne člane naše skupnosti (Anica Rant z družino)


Prvo berilo:
Božji Duh nam daje življenje
Odpev: PRI GOSPODU JE OBILJE REŠITVE
Drugo berilo: Duh njega, ki je obudil od mrtvih Jezusa, prebiva v nas
Evangelij: Jezus je vstajenje in življenje


Današnjo, 5. postno imenujemo tudi TIHA NEDELJA – morda kot povabilo, da nas Kristusovo trpljenje nagovori v tihoti našega srca…


Prihodnja nedelja je CVETNA NEDELJA
, ko se spominjamo Je-zusovega slovesnega vhoda v Jeruzalem. Ob 9.30 bo priložnost za sveto spoved. Ob 10.00 bomo za cerkvijo blagoslovili zelenje, v procesiji odšli v cerkev, kjer bomo med mašo prisluhnili poročilu o Kristusovem trpljenju, kot ga je zapisal evangelist Matej.

Po maši gospodinje pripravljajo v dvoranci
skupno kosilo s srečelovom. Priporočamo se za solate, pecivo in primerne pred-mete, ki bodo dobitki srečelova.


S cvetno nedeljo se prične veliki teden
. V ponedeljek 10. aprila zvečer bo ob 6. uri v stolnici krizmena maša, ko bo nadškof blagoslovil oz. posvetil olja, ki jih uporabljamo pri delitvi zakramentov krsta, birme in bolniškega maziljenja. Če morete, se udeležite!

Čiščenje cerkve:
Za cvetno nedeljo, bo cerkev skupaj z Danilom Kresevičem očistia skupina Rosemary Poklar ter John in Trudy Macsai, za veliko noč pa jo bosta pripravili Justi Bole in Roza Kozlovič. Bog povrni!

V velikem tednu bom obiskal naše bolnike. Obiskal bom tiste, ki jih običajno obiskujem za prve petke oz. enkrat mesečno, če pa veste, da bi še kdo želel prejeti zakramente, mi sporočite in ga bom obiskal.


BOGOSLUŽJE V NAŠI CERKVI:


9. april: cvetna nedelja – blagoslov zelenja in sveta maša ob 10. uri dopoldne;
13. april: veliki četrtek, spomin Jezusove zadnje večerje – sveta maša ob 6. uri zvečer, sledi molitvena ura za duh. poklice;
14. april: veliki petek, spomin Jezusovega trpljenja in smrti – obredi ob 3. uri popoldne, sladi molitev ob Božjem grobu;
15. april: velika sobota – blagoslov velikonočnih jedil ob 3. uri popoldne, velikonočna vigilija ob 6. uri zvečer (po vigiliji blagoslov velikonočnih jedil);
16. april: VELIKA NOČ KRISTUSOVEGA VSTAJENJA – velikonočna procesija in praznična sveta maša ob 10. uri dopoldne;
17. april: velikonočni ponedeljek – sveta maša ob 10. uri dopoldne;
30. april: 3. velikonočna nedelja – sveta maša ob 10. uri dopoldne;
1. maj: sv. Jožef delavec, pričetek šmarnic – sveta maša in šmarnice ob 10. uri dopoldne;
7. maj: 4. velikonočna nedelja, praznovanje materinskega dneva in obisk našega provinciala iz Ljubljane p. Marjana Čudna – maša ob 10. uri dopoldne;
28. maj: Gospodov vnebohod – maša ob 10. uri dopoldne;
4. junij: binkošti – maša ob 10. uri dopoldne, po maši telovska procesija.

 

  26. marec 2017   
4. POSTNA NEDELJA

M A Š N I   N A M E N I :

4. POSTNA NEDELJA, 26. marec 2017, ob 10:00 dopoldne:
Za + Lojzeta Poklarja – 1. obl. (družini Poklar in Scandrett-Smith
Za + sestro Marijo Kuhar (95), u. 23. marca 2017 pri Ljubljani
(Pavla Čeligoj z družino)
Za + Jožefa Kapelj in vse iz družine Kapelj (Lojzka in Berta)
Za + iz družin Čeligoj in Brgoč (Pavla in Milan Čeligoj z družino)
Za + moža Danila Dodiča – obl. (Angela Dodič z družino)
Za + iz družine Kostaš (Tonča Kostaš)
Za + mamo Jožefo Kresevič (Danilo Kresevič z družino)
Za + ženo Ivo Kresevič (Danilo Kresevič z družino)


Prvo berilo:
David je maziljen za kralja nad Izraelom
Odpev: GOSPOD JE MOJ PASTIR, NIČ MI NE MANJKA
Drugo berilo: Vstani od mrtvih in razsvetlil te bo Kristus
Evangelij: Jezus odpre oči sleporojenemu


PETEK 4. POSTNEGA TEDNA, 31. marec 2017, ob 10:00 dopoldne:

Po namenu darovalca


Postni čas se je prevesil v drugo polovico in današnja, 4. postna nedelja, nas vabi k veselju: »Veseli se, Božje ljudstvo,« nas nago-varja vstopni spev svete maše. Kljub temu, da je post resni, morda celo žalostni čas, saj se bomo na koncu spominjali Kristusovega trpljenja in smrti, mora biti v temelju naše vere vedno veselje – veselje, da nas je Kristus odrešil, veselje, da bo tudi za nas po velikem petju trpljenja in smrti prišla velika noč vstajenja in večnega življenja v nebeškem kraljestvu.
Sredina postnega časa pa nam daje priložnost, da se ozremo nazaj in pregledamo, kakšno pot smo prehodili. Molitev, odpoved, dela ljubezni do bližnjega, »Project Compassion«, naši medsebojni odnosi v družini in skupnosti,… Še je čas…

Čiščenje cerkve:
Hvala skupinama, ki sta že čistili cerkev. Za cvetno nedeljo jo bo skupaj z Danilom Kresevičem očistila skupina Rosemary Poklar ter John in Trudy Macsai. Bog povrni!


BOGOSLUŽJE V NAŠI CERKVI:

31 marec: petek 4. postnega tedna – maša ob 10. uri dopoldne;
2. april: 5. postna nedelja – maša ob 10. uri dopoldne;
9. april: cvetna nedelja – blagoslov zelenja in sveta maša ob 10. uri dopoldne;
13. april: veliki četrtek, spomin Jezusove zadnje večerje – sveta maša ob 6. uri zvečer, sledi molitvena ura za duhovne poklice;
14. april: veliki petek, spomin Jezusovega trpljenja in smrti – obredi ob 3. uri popoldne, sladi molitev ob Božjem grobu;
15. april: velika sobota – blagoslov velikonočnih jedil ob 3. uri popoldne, velikonočna vigilija ob 6. uri zvečer (po vigiliji blagoslov velikonočnih jedil);
16. april: VELIKA NOČ KRISTUSOVEGA VSTAJENJA – velikonočna procesija in praznična sveta maša ob 10. uri dopoldne;
17. april: velikonočni ponedeljek – sveta maša ob 10. uri dopoldne;
30. april: 3. velikonočna nedelja – sveta maša ob 10. uri dopoldne;
1. maj: sv. Jožef delavec, pričetek šmarnic – sveta maša in šmarnice ob 10. uri dopoldne;


V velikem tednu bom obiskal naše bolnike.
Obiskal bom tiste, ki jih običajno obiskujem za prve petke oz. enkrat mesečno, če pa veste, da bi še kdo želel prejeti zakramente, mi sporočite in ga bom obiskal.

 

5. marec 2017  
1. POSTNA NEDELJA

M A Š N I   N A M E N I :

1. POSTNA NEDELJA, 5. marec 2017, ob 10:00 dopoldne:
Za + moža Franca Šnofl, starše Martina in Marijo, brata Štefana in Franca
Ivančič, Davida Milošiča in Petra Foleya (Rozika Šnofl z družino)
Za + starše Antona in Jožefo Hrvatin (Meri Puž z družino)
Za + Ivo Kresevič (Pavla in Milan Čeligoj z družino)
Za + Anico Kunčnik (sestra Rozika Legiša z družino)
Za zdravje (Tončka Kostaš)
Za + Ivo Kresevič (Branko Kresevič in Tonka)
Za srečno operacijo (Anica Zupančič)


Prvo berilo:
Stvarjenje in greh prastaršev
Odpev: USMILI SE NAS, O BOG, KER SMO GREŠILI
Drugo berilo: Kjer se je pomnožil greh, se je še bolj pomnožila milost
Evangelij: Jezus se je štirideset dni postil in je bil skušan


Na pepelnično sredo smo pričeli letošnji postni čas
, s katerim se pripravljamo na spominske dneve Kristusovega trpljenja in na praznovanje njegovega vstajenja. Pripravljamo se s postom (postna postava nam naroča, naj ob petkih v postu ne jemo mesa in mesnih jedi, na pepelnico in na veliki petek pa se samo enkrat do sitega najemo), z molitvijo in s prizadevanji, da bi izboljšali naše odnose do naših bližnjih, še posebej do tistih, ki naše dobrote najbolj potrebujejo. Avstralska Karitas nas tudi letos vabi k sodelovanju pri PROJECT COMPASSION, ki poteka pod geslom Ljubi svojega bližnjega. Hranilniki so na mizici ob današnjih oznanilih.

Danes vodi somaševanje jezuit dr. p. Viljem Lovše iz Slovenije, ki je za nekaj mesecev na sobotnem letu v Melbournu. Dobrodošel!

Pevci duhovniškega Okteta OREMUS
, ki so prejšnjo nedeljo prepevali v cerkvi in v Slovenskem klubu, so se v ponedeljek vrnili v Slovenijo. Lepo se zahvaljujejo za prijazen sprejem in gostoljubje, ki so ga bili deležni v naših slovenskih skupnostih v Avstraliji, tudi med nami v Adelaidi.
G. Sebastjan Likar, ki je bil glavni za organizacijo gostovanja in potovanja, je v zahvali po vrnitvi v Slovenijo med drugim zapisal: »Besede ne morejo izraziti tega, kar smo skupaj doživeli. Jezik ne more povedati, kar čuti srce. Saj ne bi bilo prvič, ampak mislim, da lahko v imenu vseh to povem. BOG POVRNI!«

HVALA vsem
, ki ste pomagali poskrbeti, da jim je bilo tudi med nami lepo: Angeli Dodič in sodelavkam, ki ste poskrbele za obroke, Albini in Branku Kalc ter Nadi Čargo in Johnu, ki so nudili prenočišče po dvema duhovnikoma in vsem, ki ste kakor koli sodelovali. Bog lonaj!

Ob pogrebu Ive Kresevič
se je družina odločila, da darove ob smrti pogrebu nameni Katoliški Karitas Avstralije. Tako se je zbralo 1,110 dolarjev, ki jih je darovalo 37 darovalcev. Karitas se prav lepo zahvaljuje za darove in prav tako Danilo Kresevič z družino. Tudi v času žalosti imamo priložnost, da pomagamo tistim, ki so naše pomoči potrebni…

Čiščenje cerkve:
Za naša naslednja srečanja 26. marca in 2. aprila bo cerkev očistila in pripravila skupina Nada Čargo in John ter Silva Šajn. Pri čiščenju pa vedno pomaga tudi Danilo Kresevič, s katerim se pravočasno dogovorite, da odklene cerkev in še posebej sedaj, v začetku, da navodila.

SVETE MAŠE V NAŠI CERKVI:

Nedelja 26. marec, 4. postna nedelja – ob 10:00 dop.
Nedelja 2. april, 5. postna nedelja – ob 10:00 dop.
Nedelja 9. april, cvetna nedelja – ob 10:00 dop.
Veliki teden:
Veliki četrtek, spomin Jezusove zadnje večerje – ob 6:00 zvečer
Veliki petek, spomin Jezusovega trpljenja in smrti – ob 3:00 popoldan
Velika sobota, velikonočna vigilija – ob 6:00 zvečer
Velika noč Kristusovega vstajenja, velikon. procesija – ob 10:00 dop.
Velikonočni ponedeljek – ob 10. uri dop.

26. februar 2017
8. NEDELJA MED LETOM

M A Š N I   N A M E N I :


28. NEDELJA MED LETOM, 26. februar 2017, ob 10:00 dopoldne:

Za + mamo Genovefo Kunčnik – obl. (Rozika Legiša z družino)
Za srečno operacijo (Anica Zupančič)
Za + starše Jordan in Kostaš (Tončka Kostaš)
Za + Ivo Kresevič (svakinja Silva Šajn z družino)
Za + Ano Brand (Angela Dodič z družino)


Prvo berilo:
Gospod ne pozabi nikogar
Odpev: LE PRI BOGU SE UMÍRI, MOJA DUŠA!
Drugo berilo: Bog bo razodel misli naših src
Evangelij: Kristus svari pred zaskrbljenostjo


Danes bodo mašo olepšali in obogatili pevci duhovniškega okteta OREMUS. Sedem jih je župnikov v župnijah ljubljanske nadškofije, eden v novomeški škofiji. Oktet sestavljajo:
JANEZ AVSENIK, doma iz Šmartna pod Šmarno goro, sedaj župnik v Mengšu;
MARKO ČIŽMAN, doma iz Šmartna po pod Šmarno goro, sedaj župnik v Ljubljani-Podutik;
MARIJAN LAMPRET, doma iz Šentvida pri Stični, sedaj župnik na Breznici na Gorenjskem;
SEBASTJAN LIKAR, doma iz Radovljice, sedaj župnik v Šmartnem pod Šmarno goro;
MATEVŽ MEHLE, doma iz Mengša, sedaj župnik na Jesenicah;
BOGDAN ORAŽEM, doma iz Sodražice, sedaj župnik v Polhovem Gradcu;
JANEZ RIHTARŠIČ, doma iz Selc nad Škofjo Loko, sedaj župnik v Mirni Peči pri Novem mestu;
ANDREJ ŽUPAN, doma iz Ljubljane-Ježica, sedaj župnik v Radovljici.

Pevci pojejo danes pri maši, par pesmi bodo zapeli še po maši v cerkvi, popoldne ob 4. uri pa bodo imeli koncert v Slovenskem klubu. Po koncertu bo v klubu BBQ večerja.

Dobrodošli in lepo pozdravljeni ter hvala za vaš obisk!


Bog povrni Angeli Dodič
, ki je poskrbela vse dni za pogostitev, Nadi Čargo in Johnu ter Albini in Branku Kalc, da so prenočili po dva duhovnika. Hvala vsem, ki ste sodelovali in pomagali.

V SREDO JE PEPELNICA
, s katero pričenjamo letošnji postni čas priprave na praznovanje velikonočnih skrivnosti. Sveta maša z obredom pepeljenja bo naši cerkvi ob 10. uri. Ta dan je zdržek in strogi post, ko se zdržimo mesnih jedi in se samo enkrat na dan do sitega najemo. Post velja za vernike od 18. do 60. leta starosti.

Avstralska Karitas nas v postnem času vabi k sodelovanju pri PROJECT COMPASSION, ki letos poteka pod geslom Ljubi svojega bližnjega (Love your neighbour). Škatljice za zbiranje darov bomo razdelili z Oznanili prihodnjo nedeljo.
Tudi letos bomo v postu med mašami molili križev pot.

HVALA IN BOG POVRNI tistim, ki ste pripravljeni sodelovati pri pripravi in čiščenju cerkve.
To so (skupine): 1. Družini Legiša in Polajžer; 2. Rebecca Baxter; 3. Nada Čargo, John in Silva Šajn; 4. Rosemary Poklar; 5. Treudy Macsai; 6. Justi Bole. Skupine bo vodil in še naprej sodeloval tudi Danilo Kresevič.

Prva skupina je že pripravila cerkev za današnjo nedeljo in bodo lahko podelili izkušnje z naslednjimi skupinami. BOG POVRNI!


SVETE MAŠE V NAŠI CERKVI:

Sreda 1. marca, pepelnica – ob 10:00 dop.
Nedelja 5. marec, 1. postna nedelja – ob 10:00 dop.
Nedelja 26. marec, 4. postna nedelja – ob 10:00 dop.
Nedelja 2. april, 5. postna nedelja – ob 10:00 dop.
Nedelja 9. april, cvetna nedelja – ob 10:00 dop.
Veliki teden: veliki četrtek – ob 6:00 zvečer; veliki petek – ob 3:00 pop.; velika sobota – ob 6:00 zvečer; velika noč – ob 10:00 dop.

29. januar – 5. februar 2017
4. in 5. NEDELJA MED LETOM

M A Š N I   N A M E N I :

4. NEDELJA MED LETOM, 29. janauar 2017, ob 10:00 dopoldne:
Za + teto Marico Čargo – umrla v Ročinju v decembru 2016 (Nada Čargo)
Za + mamo Mario Stoiber – obl. (John Stoiber)
Za + starše in vse pokojne iz družine Lavrenčič (Franc Lavrenčič)
Za zdravje (Tončka Kostaš)
Za + moža Venca Katern (žena Vida z družino)


Prvo berilo:
Bog bo ohranil ponižno in ubogo ljudstvo
Odpev: BLAGOR UBOGIM V DUHU
Drugo berilo: Bog je izvolil, kar je v očeh sveta slabotno
Evangelij: Blagor ubogim v duhu


5. NEDELJA MED LETOM, 5. februar 2017, ob 10:00 dopoldne:

Za + ženo Ivo Kresevič – 30. dan (mož Danilo z družino)
Za + ženo Magdo Kodele – obl. (mož Nikolaj z družino)
Za + mamo Milko Končina – obl. (sin Frančišek Končina z družino)
Za + sina Andreja Islerja – obl. (mama Lojzka in teta Berta z družinami)
Za + Mary Benc – obl. (družini Poklar in Scandrett-Smith)


Prvo berilo:
Luč pravičnega napoči kot zarja
Odpev: V TEMI ZASIJE LUČ POŠTENIM
Drugo berilo: Apostoli oznanjajo križanega Kristusa
Evangelij: Vi ste luč sveta


| NEDELJE MED GOSPODOVIM RAZGLAŠENJEM IN PEPELNI-CO
imenujemo nedelje med letom. Božja beseda nas spodbuja k življenju po evangeliju: danes blagri, prihodnjič o tem, da naj bomo luč sveta. Naj nam Gospod daje moči, da bomo živeli po njegovi volji!
V četrtek 2. februarja je praznik Gospodovega darovanja – svečnice. Namesto v petek bomo imeli ta teden mašo na praznik, v četrtek 2. februarja, ob 10. uri.

Prihodnjo nedeljo
bomo imeli po maši v dvoranci SKUPNO KOSILO s srečelovom. Priporočamo se za solate in pecivo ter za primerne predmete za srečelov. Lepo vabljeni – iskrena hvala Angeli Dodič, ki kosilo pripravlja.


IŠČEMO PROSTOVOLJCE
za čiščenje in pripravljanje cerkve za naša srečanja. Levji delež sta do sedaj nosila Iva in Danilo Kresevič, sedaj pa iščemo vsaj tri posameznike ali skupine, ki bi se zvrstili za pripravo cerkve. Danilo bo še naprej sodeloval in pomagal, dela pa je za približno dve uri. Sporočite mi, če ste pripravljeni sodelovati!

We are LOOKING FOR VOLUNTEERS
to prepare and clean the church for our gatherings. Until now, the lion’s share of the work was done by Iva and Danilo Kresevič. We are looking for at least three individuals or groups that would be willing to offer approximately two hours every few months according to a roster, and Danilo will continue to help. Please let me (Fr. David) know, if you are willing to help.


V nedeljo 26. februarja bo pri nas gostoval OKTET OREMUS
, ki ga sestavlja osem duhovnikov. Peli bodo pri maši, popoldne pred večerjo pa bodo imeli koncert tudi v Slovenskem klubu.
Slovenski klub prireja pustovanje, ki bo v soboto, 25. februarja. Letaki so v veži – lepo povabljeni!

SVETE MAŠE V NAŠI CERKVI:

Nedelja 29. januar – ob 10:00 dop.
Četrtek 2. februar, Gospodovo darovanje - svečnica – ob 10:00 dop.
Nedelja 5. februar – ob 10:00 dop.
Nedelja 26. februarja – obisk duhovniškega OKTETA »OREMUS« iz Slovenije – ob 10:00 dop.
Sreda 1. marca, pepelnica – ob 10:00 dop.
Nedelja 5. marec, 1. postna nedelja – ob 10:00 dop.

  8. januar 2017
GOSPODOVO RAZGLAŠENJE – SVETI TRIJE KRALJI

 

M A Š N I   N A M E N I :

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE – SVETI TRIJE KRALJI,
nedelja 8. janauar 2017, ob 10:00 dopoldne:

Za + moža in očeta Venca Katern – obl. (Vida Katern z družino)
Za + Meri Železnik – 30. dan (hčerka Majda z družino)
Za + iz družin Jordan in Kostaš (Tončka Kostaš)
Za + mamo Marijo Pevec – obl. (hčerki Marija in Anica z družinami)
Po namenu Angele Dodič


Prvo berilo:
Gospodovo veličastvo je vzšlo nad teboj
Odpev: GOSPOD, VSI NARODI TI BODO SLUŽILI
Drugo berilo: Zdaj je razodeto, da so pogani dediči obljube
Evangelij: Z Vzhoda smo se prišli poklonit kralju


Naslednja maša v naši cerkvi bo v nedeljo, 29. januarja.
Ker smo imeli mašo danes, na drugo nedeljo v januarju, da smo lahko skupaj praznovali še tretji božični praznik, maše na četrto nedeljo, 22. januarja, ne bo.
V začetku februarja bo maša na praznik Gospodovega darovanja ali svečnice, 2. februarja. Zaradi praznika bomo imeli torej mašo v četrtek in ne v petek, kot imamo običajno, ter v nedeljo 5. februarja.


Še enkrat hvala vsem, ki ste pripomogli, da smo božične praz-nike lepo praznovali: tistim, ki ste pripravili jaslice, Ivanki in Danilu Kresevič, da sta cerkev očistila in pripravila ter da urejata okolico cerkve, Angeli Dodič, ki jo je pridno in lepo krasila – ter seveda vsem, ki ste sodelovali pri bogoslužju: Rosemary in vsem bralcem, ministrantoma ter seveda organistinji Katarini Pistor in pevcem. BOG POVRNI!

Katarina, ki je igrala zadnji dve leti, se bo vključila v latinski zbor in tako ne bo mogla več igrati na našem koru. Na orglah nas bo spet spremljala njena sestra Rebecca Baxter. KATARINI ISKREN BOG POVRNI, prav tako pa tudi Rebecci, da se je vrnila za naše orgle.

Nekateri ste mi že izročili naročnino za revijo Misli za prihodnje leto. Mislim, da je najenostavneje, da jo oddate kar meni osebno, v kuverti z vašim imenom in priimkom ter naslovom, na katerega prijemate revijo. Letna naročnina je 60 dolarjev.

Misli vstopajo v 66. leto izhajanja. Bivših urednikov se spominjamo s hvaležnostjo, sedanjemu uredniku p. Cirilu ter tehnični urednici in oblikovalki Mariji pa čestitamo, da nam pripravita tako zani-mivo in privlačno branje ter se jima zahvaljujemo za njun trud.

V dvoranici smo pred tedni za potrebe bara zamenjali hladilnik, saj prejšnji ni več deloval. Bog povrni Kresevičevima in njuni hčerki Oliviji, ki nam ga je odstopila. Bog lonaj!

Morda ste opazili na naši Young Avenue nove znake, ki nas opo-zarjajo, da je hitrost omejena na 40 kilometrov na uro. Potrudimo se, da bomo novo omejitev spoštovali: najprej zaradi varnosti, pa tudi zaradi neprijetnega srečanja s policijskim radarjem.

Slovenski klub prireja
pustovanje, ki bo v soboto, 25. februarja. Letaki so v veži – lepo povabljeni!
V nedeljo 26. februarja bo pri nas gostoval OKTET OREMUS, ki ga sestavlja osem duhovnikov. Peli bodo pri maši, popoldne pred večerjo pa bodo imeli koncert tudi v Slovenskem klubu.

SVETE MAŠE V NAŠI CERKVI:

Nedelja 8. januar, praznik Gospodovega razglašenja, sveti Trije kralji – ob 10:00 dop.
V nedeljo 22. januarja ne bo maše!
Nedelja 29. januar – ob 10:00 dop.
Četrtek 2. februar, Gospodovo darovanje - svečnica – ob 10:00 dop.
Nedelja 5. februar – ob 10:00 dop.
Nedelja 26. februarja – obisk duhovniškega OKTETA »OREMUS« iz Slovenije – ob 10:00 dop.
Sreda 1. marca, pepelnica – ob 10:00 dop.
Nedelja 5. marec, 1. postna nedelja – ob 10:00 dop.
Nedelja 26. marec, 4 postna nedelja – ob 10. uri dop.

 

  

 

Email naslovi Misli Melbourne Pater Ciril Božič
OFM OAM, Melbourne
Mob.: 0412 555 840
Pater David Šrumpf
OFM Melbourne, Adelaide
Mob.: 0497 097 783
Pater Darko Žnidaršič
OFM Sydney
Mob.: 0409074760
Povezave versko
središče Kew
Predsednik Türk z redom za zasluge odlikoval patra Cirila Božiča Obisk nadškofa dr. Denis J. Harta v SlovenijiBiserna maša patra Valerijana v MelbournuCerkev Svetih bratov Cirila in Metoda KewSlovenski frančiškani v Avstraliji Sestre frančiškanke BrezmadežneKrižev pot Zorke Černjakslovenski mladinski koncertmelbourne 2014
40 Slovenski mladinski
koncert Melbourne 2014
canberraKoncert2013
39 slovenski mladinski
koncert Canberra 2013
koncertBrisbane2012
38 slovenski mladinski
koncert Brisbane 2012
concertCanberra2011
37. slovenski mladinski koncert Canberra 2011
reconnect2010
36 slovenski mladinski
koncert Sydney 2010
Priznanja za
dolgoletno delo
skof posvetilo
Slovenski katoliški misijon
v Adelaidi je prejel ob srebrnem jubileju blagoslovitve cerkve blagoslov svetega oceta