adelaideCerkev_2016

Slovenski misijon Svete Druzine Adelaide -
Slovenian Mission Adelaide

51 Young Avenue, West Hindmarsh SA 5007
Poštni naslov: PO Box 156
WELLAND SA 5007

 

Naslovna stran Stičišča
Home Slovenian Network
Društva in organizacije v AvstralijiMisijon Kew,
Melbourne
Misijon Merrylands, SydneyMisijon AdelaideMisli - revijaMisli ARHIV

p. David Šrumpf OFM, Mobitel: 0497 097 783
E-mail: slomission.adelaide@gmail.com
Pater Ciril A. BoŽIČ OFM, OAM
Marija AnŽIČ, laiška misijonarkaArhiv dogodkov 2017Arhiv dogodkov 2016Arhiv dogodkov 2015Arhiv dogodkov 2014Arhiv oznanil 2015Arhiv oznanil 2016Arhiv oznanil 2017Arhiv oznanil 2018

 

OZNANILA 2018

4. februar 2018
 5. NEDELJA MED LETOM

M A Š N I   N A M E N I :

5. NEDELJA MED LETOM, 4. februar 2018

35. OBLETNICA BLAGOSLOVITVE CERKVE, ob 10:00 dop.

Za žive in pokojne dobrotnike naše cerkve in misijona ter za pokojne
         patre, ki so delovali v Adelaidi: p. Bazilija, p. Filipa Inocenca
         in p. Janeza.
Za + Andreja Islerja (mama Lojzka, sestra Anita in teta Berta)
Za + Mary Benc (družini Poklar in Scandrett-Smith)
Za + Magdo Kodele (mož Nikolaj z družino)
Za + Mili Končina – obl. (sin Frančišek z družino)
Za + Anico Kunčnik – obl. (Rozika Legiša z družino)
Za + iz družin Čeligoj in Brgoč (Pavla in Milan Čeligoj z družino)
V zahvalo za uspelo operacijo (Angela Dodič)
V prošnjo za zdravje in po namenu – maša opravljena 2. februarja 2018
(Anica Zupančič z družino)


Prvo berilo:
Truda polne noči so večkrat človekov delež
Odpev: GOSPOD OZDRAVLJA POTRTE V SRCU
Drugo berilo: Gorje nam, če ne bomo oznanjali evangelija
Evangelij: Ozdravil je raznovrstne bolnike


Danes je 5. nedelja med letom, za nas pa je ta nedelja še posebej praznična, saj praznujemo 35. obletnico blagoslovitve naše cerkve Svete Družine. 13. februarja 1983 jo je blagoslovil tedanji ljubljanski nadškof in slovenski metropolit dr. Alojzij Šuštar. Veseli in ponosni ste bili takrat, da vam je skupaj s p. Janezom uspel ta veliki načrt – veseli, ponosni in hvaležni pa smo tudi danes vsi, ki se v tej naši cerkvi zbiramo. Ni samo Sveta Družina, ki ima od takrat med vami svoj dom, svoj dom ste dobili tudi vi.

Danes se za ta dom vsi skupaj zahvaljujemo. Mašo darujemo za vse žive in za vse pokojne dobrotnike, vse, ki ste darovali finan-čna sredstva in svoje sposobnosti ter delo. Vam in Bogu hvala!
Ker 8. februarja praznujemo Prešernov dan, slovenski kulturni praznik, bomo imeli danes ob koncu maše kratko proslavo. Bog povrni Ivanu Legiši, ki jo je pripravil.

IZ ZGODOVINE: Prvi pater
, ki je obiskal rojake v Južni Avstraliji, je bil p. Klavdij Okorn. To se je zgodilo je leta 1952. Sledilo je še nekaj občasnih obiskov, dokler ni prišel leta 1956 v Avstralijo p. Bazilij Valentin. Za božič je tukaj maševal in takrat so se, oz. ste se dogovorili, da bo Adelaido obiskal vsak drug mesec na 4. nedeljo. Tako je bilo do leta 1975, ko je dobila Južna Avstralija stalnega slovenskega duhovnika, p. Filipa Inocenca Feryana. ki ga je leta 1980 zamenjal p. Janez Tretjak. Kmalu po njegovem prihodu ste pričeli načrtovati zidavo svoje cerkve, saj ste do tedaj gostovali v drugih cerkvah. Julija 1982 je bil blagoslovljen temeljni kamen čez pol leta pa je bila cerkev zgrajena. P. Janez se je avgusta 2013 vrnil v Slovenijo in naslednje leto umrl, vodstvo adelaidskega misijona pa je prevzel p. Ciril Božič, voditelj misijona v Melbournu; naslednje leto sem prevzel skrb za tukajšnji misijon p. David.

Zahvalno mašo danes vodi bivši provincial slovenskih frančiška-nov P. MIHAEL VOVK. Kot provincial je p. Mihael večkrat obiskal tudi Adelaido, danes pa z njim praznujemo tudi njegov 80. rojstni dan. P. Mihael, dobrodošli, vse najboljše in Bog Vas živi!

Danes po maši smo povabljeni v dvoranco na skupno kosilo. Hvala Angeli Dodič, ki je kosilo pripravila, njenim pomočnicam ter vsem, ki ste prinesli solate in pecivo. Bog lonaj!

14. februarja je pepelnica. Ta dan je strogi post, kot tudi na veliki petek (verniki od 18. do 60. leta se samo enkrat na dan do sitega najemo in se vzdržimo mesnih jedi). Zdržek od mesnih jedi je vsak petek v postu in veže vse od izpolnjenega 14. leta dalje.

MAŠE V NAŠI CERKVI:
25. februar (2. postna ned.), 2. marec (prvi petek), 4. marec (3. postna ned.), 25. marec (cvetna ned.), 29. marec (veliki četrtek, ob 6. uri zv.), 30. marec (veliki petek, ob 3. uri pop.), 31. marec (velika sobota: ob 3. uri pop. blagoslov velikonočnih jedil, ob 6. uri zv. velikonočna vigilija), 1. april (VELIKA NOČ – pred mašo ob 10. uri velikonočna procesija).


28. januar 2018
 4. NEDELJA MED LETOM


M A Š N I   N A M E N I :


4. NEDELJA MED LETOM, 28. januar 2018, ob 10:00 dop.
Za + starše Julijana in Julijano Viola – obl. (hčerka Silva Šajn z družino)
V zahvalo za zdravje (Ivan in Rozika Legiša z družino)
Za + Daniela Franca Dežmana, u. 4. januarja 2018 v Celovcu, star 31 let
(Nada Čargo in John Stoiber)


Prvo berilo:
Bog govori po preroku
Odpev: O DA BI DANES POSLUŠALI BOŽJE BESEDE!
Drugo berilo: Neomožena skrbi za to, kar je Gospodovega
Evangelij: Jezus uči, kakor kdor ima oblast


GOSPODOVO DAROVANJE – SVEČNICA, 2. februar 2018

       ob 10:00 dop.
Po namenu darovalca

Prvo berilo: Odrešenik prihaja v tempelj
Odpev: GOSPOD BOG JE KRALJ VELIČASTVA
Drugo berilo: Odrešenik je pravi človek


Evangelij:
Moje oči so videle tvoje zveličanje


Današnja 4. nedelja med letom, tudi svetopisemska, nas vabi, da ob Božji besedi razmišljamo o razodevanju Boga človeku. Ali res čutimo, da je to, kar beremo ali poslušamo iz Svetega pisma BOŽJA beseda? Se zave-damo, da so evangeliji oznanilo Božjega Sina?

V petek smo praznovali »Australia Day«. V znamenje hvaležnosti za vse, kar nam nudi naša nova domovina, za vse dobro, kar ste tudi vi sami prispevali za njen blagor, in v prošnjo, da bi jo Bog blagoslavljal in vodil, bomo po obhajilu zapeli avstralsko himno.

V petek je praznik Gospodovega darovanja ali svečnica. To je tudi prvi petek v mesecu februarju. Sveta maša bo ob 10. uri.

Prihodnja nedelja, 4. februarja 2018,
bo pri nas še prav posebej vesela, saj bomo praznovali 35. obletnico blagoslovitve naše cerkve Svete Družine. 13. februarja 1983 jo je blagoslovil tedanji ljubljanski nadškof, Alojzij Šuštar. Ob njem je bil adelaidski po-možni škof Kennedy, ki je dobre pol leta prej položil in blagoslovil temeljni kamen, ter vseh pet slovenskih duhovnikov, ki so takrat delovali v Avstraliji, in drugi gostje. Seveda ste bili v velikem številu zbrani vi, ki ste cerkev postavili s svojimi darovi in s svojim delom. Na cerkev ste bili upravičeno ponosni takrat in prav je, da ste ponosni tudi danes. V tej hiši Svete Družine se drug ob drugem počutimo doma – cerkev je tudi naš dom in za ta naš dom smo Bogu in drug drugemu iskreno hvaležni!

To nedeljo bo med nami naš nekdanji provincial p. dr. Mihael Vovk. Jutri, v ponedeljek 29. januarja, bo praznoval svoj 80. rojstni dan in ob tej priložnosti smo ga povabili, da preživi mesec dni z nami v Melbournu, obiskal pa bo tudi Adelaido in Sydney. P. Mihael bo v nedeljo maševal in nas nagovoril.
Slovesno bomo obletnico praznovali še enkrat 28. oktobra letos, ko bosta med nami sedanji ljubljanski nadškof p. Stanislav Zore in sedanji provincial p. Marjan Čuden. V Melbournu bodo oktobra praznovali 50-letnico blagoslovitve cerkve, v Syneyju pa 45-letnico.

Prihodnja nedelja pa je tudi nedelja pred slovenskim kulturnim praznikom, ki ga praznujemo 8. februarja, na dan smrti enega naših največjih pesnikov, Franceta Prešerna. Ob koncu maše se bomo s kratkim kulturnim programom pridružili našim rojakom v Sloveniji in drugod po svetu ter počastili ta naš praznik.

PRIHODNJO NEDELJO PO MAŠI VAS VABIMO
V DVORANCO NA SKUPNO KOSILO.

Praznovali bomo 35. obletnico naše cerkve
in 80. rojstni dan p. Mihaela Vovka

Gospodinjam se priporočamo za solate in za pecivo, priporočamo pa se tudi za dobitke za tombolo.
Bog lonaj!

7. januar 2018
GOSPODOVO RAZGLAŠENJE – SV. TRIJE KRALJI


M A Š N I   N A M E N I :


GOSPODOVO RAZGLAŠENJE – SVETI TRIJE KRALJI,
7. januar 2018, ob 10:00 dop.
Za + Ivo Kresevič (mož Danilo z družino)
Za + starega očeta Franeta Poklarja (druž. Poklar in Scandrett-Smith)


Prvo berilo:
Gospodovo veličastvo je vzšlo nad teboj
Odpev: GOSPOD, VSI NARODI TI BODO SLUŽILI
Drugo berilo: Zdaj je razodeto, da so pogani dediči obljube
Evangelij: Z vzhoda smo se prišli poklonit kralju


Z današnjim praznikom Gospodovega razglašenja ali svetih treh kraljev zaključujemo božično praznovanje, čeprav ima še tudi praznik Gospodovega darovanja ali svečnice, ki ga praznujemo 2. februarja, božično vsebino. Ti »magi« ali zvezdoslovci so bili prvi predstavniki nejudovskih ali poganskih narodov, ki so v otroku, rojenem v Betlehemu, prepoznali Boga, Odrešenika. Vzorniki so nam lahko s svojim vestnim iskanjem, odprtostjo sprejeti to, kar so spoznali in v pripravljenosti premagati ovire in težave, samo da pridejo do novorojenega Odrešenika in ga počastijo.

HVALA še enkrat vsem
, ki ste pripomogli, da smo božične praz-nike lepo preživeli: vsem, ki ste pripravili jaslice, cerkev čistili, jo krasili, postavili jaslice in vsem, ki ste s petjem in branjem sodelovali pri bogoslužju. Hvala za voščila in vse vaše darove!

Tudi g. nadškof Philip Wilson se lepo zahvaljuje
za prijazen sprejem – sam pa se zahvaljujem naši pastoralni sodelavki Mariji Anžič, ki je poskrbela za pogostitev g. nadškofa ter Albini Kalc in Roziki Legiša, ki sta za kosilo spekli pecivo. Hvala Silvi Šajn, ki je organizirala srečanje po maši v dvoranci ter vsem gospodinjam, ki ste spekle pecivo. Albina Kalc je priskrbela tudi prt za našo mizo, in hvala, da je oprala tudi prte iz dvorance. Bog lonaj vsem!

Danes se ob 1. obletnici njene smrti s hvaležnostjo spominja-mo IVE KRESEVIČ
. Šele po njenem odhodu smo videli, za kaj vse je v cerkvi in v skupnosti poskrbela. Z možem Danilom sta skrbela za našo cerkev kot za svoj dom, zato verjamemo, da jo je Bog za njeno skrb že sprejel v večno domovališče v nebesih. Hvaležni pa smo njenemu možu Danilu, ki s to skrbjo nadaljuje, tako pri čišče-nju cerkve in dvorance, kot tudi s skrbjo za urejenost okolice cerkve.

Na oglasni deski je nov SPORED ČIŠČENJA CERKVE za letošnje leto, ki so ga, ali ga bodo, tisti, ki čistijo, tudi prejeli. Hvala Johnu in Nadi Čargo, Legiševima in Polajžerjevima, Rosemary Poklar in Treudy Macsai, Rozi Kozlovič in Justi Bole ter Rebecci Baxter – in seveda tudi Danilu!

Naš pesnik in pisatelj IVAN BURNIK LEGIŠA je napisal zanimivo zgodbo o slovenskem rojaku z naslovom ŽUPANOV ŽIGA. O zgod-bi bo danes avtor na kratko spregovoril, lahko pa jo boste tudi dobili.

Našo cerkev je 13. februarja 1983 blagoslovil tedanji ljubljanski nadškof dr. Alojzij Šuštar
. 35-letnico smo pričeli praznovati z našim nadškofom Wilsonom na nedeljo Svete Družine, praznovali pa jo bomo tudi v nedeljo 4. februarja. Takrat bo z nami naš bivši provincial P. MIHAEL VOVK, ki bo nekaj dni prej dopolnil 80 let. To nedeljo vas po maši vabim v dvoranco na skupno kosilo, kjer se boste lahko s p. Mihaelom srečali tudi osebno. Gospodinjam se že sedaj priporočamo za solate in pecivo. Slovesno bomo  praznovali 28. oktobra, ko bosta med nami ljubljanski nadškof
p. Stanislav Zore
in naš sedanji provincial p. Marjan Čuden.

Ob začetku novega leta vas vabimo, da obnovite naročnino za MISLI. Naročnina je 60 dolarjev, hvaležni pa smo tudi za vsak dar, ki ga boste namenili tiskovnemu skladu p. Bernarda.

BOGOSLUŽJE V NAŠI CERKVI:
28. januar, 2. februar (svečnica, prvi petek), 4. februar, 25. februar (2. postna ned.), 2. marec (prvi petek), 4. marec (3. postna ned.), 25. marec (cvetna ned.), 29. marec (veliki četrtek – ob 6. uri zveč.), 30. marec (veliki petek – ob 3. uri pop.), 31. marec (velika sobota – ob 6. uri zveč), 1. april (VELIKA NOČ), 2. april (velikonočni ponedeljek).

 

 

  

 

Email naslovi Misli Melbourne Pater Ciril Božič
OFM OAM, Melbourne
Mob.: 0412 555 840
Pater David Šrumpf
OFM Melbourne, Adelaide
Mob.: 0497 097 783
Pater Darko Žnidaršič
OFM Sydney
Mob.: 0409074760
Povezave versko
središče Kew
Predsednik Türk z redom za zasluge odlikoval patra Cirila Božiča Obisk nadškofa dr. Denis J. Harta v SlovenijiBiserna maša patra Valerijana v MelbournuCerkev Svetih bratov Cirila in Metoda KewSlovenski frančiškani v Avstraliji Sestre frančiškanke BrezmadežneKrižev pot Zorke Černjakslovenski mladinski koncertmelbourne 2014
40 Slovenski mladinski
koncert Melbourne 2014
canberraKoncert2013
39 slovenski mladinski
koncert Canberra 2013
koncertBrisbane2012
38 slovenski mladinski
koncert Brisbane 2012
concertCanberra2011
37. slovenski mladinski koncert Canberra 2011
reconnect2010
36 slovenski mladinski
koncert Sydney 2010
Priznanja za
dolgoletno delo
skof posvetilo
Slovenski katoliški misijon
v Adelaidi je prejel ob srebrnem jubileju blagoslovitve cerkve blagoslov svetega oceta