adelaideCerkev_2016

Slovenski misijon Svete Druzine Adelaide -
Slovenian Mission Adelaide

51 Young Avenue, West Hindmarsh SA 5007
Poštni naslov: PO Box 156
WELLAND SA 5007

 

Naslovna stran Stičišča
Home Slovenian Network
Društva in organizacije v AvstralijiMisijon Kew,
Melbourne
Misijon Merrylands, SydneyMisijon AdelaideMisli - revijaMisli ARHIV

p. David Šrumpf OFM, Mobitel: 0497 097 783
E-mail: slomission.adelaide@gmail.com
Pater Ciril A. BoŽIČ OFM, OAM
Marija AnŽIČ, laiška misijonarkaArhiv dogodkov 2017Arhiv dogodkov 2016Arhiv dogodkov 2015Arhiv dogodkov 2014Arhiv oznanil 2015Arhiv oznanil 2016Arhiv oznanil 2017Arhiv oznanil 2018

 

OZNANILA 2018

 22. april 2018
4. VELIKONOČNA NEDELJA

M A Š N I   N A M E N I :

4. VELIKONOČNA NEDELJA, 22. april 2018, ob 10:00 dopoldan:
Za + mamo Marijo Faletič – 11. obl. (Berta in Lojzka)
Za + Ivana Benca – obl. (družini Poklar in Scandrett-Smith)
Za + brata Viktorja Kunčnika (Rozika Legiša z družino)

Prvo berilo: V nikomer drugem ni zveličanja
Odpev: KAMEN, KI SO GA ZIDARJI ZAVRGLI,
              JE POSTAL VOGELNI KAMEN
Drugo berilo: Gledali bomo Boga, kakršen je
Evangelij: Dobri pastir da življenje za svoje ovce

55. svetovni dan molitve za poklice nam ponovno in močno oznanja veselo novico: nismo žrtve naključja ali zaporedja neurejenih dogodkov, temveč nasprotno, naše življenje in naša navzočnost v svetu sta sad Božjega klica! Celo v nemirnih časih, v katerih živimo, nas skrivnost učlovečenja spominja, da nam Bog vedno prihaja naproti in je Bog z nami. Včasih prihaja po zaprašenih cestah našega življenja, sprejema naše silno domotožje po ljubezni in sreči ter nas kliče k veselju.
                                                                 Iz poslanice papeža Frančiška

 

PETEK 4. velikonočnega tedna, 27. april 2018, ob 10:00 dopoldan:
Po namenu darovalca

 

5. VELIKONOČNA NEDELJA, 29. april 2018, ob 10:00 dopoldan:
Za + Rudija Mezek – obl. (žena Jana z družino)
Za srečno pot (Polajžer in Rozika Legiša)


Prvo berilo:
Barnaba razloži apostolom,
kako je Pavel na poti videl Gospoda
Odpev: GOSPODU GRE MOJA HVALNICA
Drugo berilo: Jezusova zapoved je, da verujemo in se ljubimo
Evangelij: Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu


TOREK, 1. maj 2018, sv. Jožef delavec, pričetek šmarnične pobožnosti,
ob 10:00 dopoldan:

Po namenu darovalca

Današnjo 4. VELIKONOČNO NEDELJO imenujemo tudi »NEDELJA DOBREGA PASTIRJA«. V evangeliju slišimo, kako nam Jezus zagotavlja, da je on naš dobri pastir, ki je za nas dal svoje življenje. Pa ne samo, da je za nas dal življenje, s svojim vstajenjem tudi nas vodi na pot večnega življenja.

Njegovo pastirsko službo nadaljujejo in v njegovem imenu vršijo papež, škofje in duhovniki. Danes se jih zato posebej spominjamo, hkrati pa je danes tudi nedelja molitve za nove duhovne poklice. Tudi mi bomo pri maši molili zanje in razmišljali o potrebnosti in pomenu molitve v ta namen.

Mesec maj nas vabi k POBOŽNOSTI ŠMARNIC.
1. maja, ko v mnogih državah praznujejo delavski praznik, praznujemo v Cerkvi praznik sv. Jožefa, delavca. S šmarnično pobožnostjo v čast naši nebeški materi Mariji bomo pričeli s sveto mašo, šmarničnim razmi-šljanjem in litanijami Matere Božje ob 10. uri dopoldne.

20. maja bo v mestu MARIJANSKA PROCESIJA!


Drugo nedeljo v mesecu maju je materinski dan.
Vseh naših živih in pokojnih mater se bomo spomnili pri sveti maši na prvo majsko nedeljo, prisotne matere pa bomo počastili tudi s kratkim programom ob koncu maše. Želimo Vam lepo praznovanje materin-skega dneva v vaši domači družini!

MAŠE V NAŠI CERKVI bodo
:
27. aprila (petek 4. velikonočnega tedna),
29. aprila (5. velikonočna nedelja),
1. maja (sv. Jožef delavec, pričetek šmarnične pobožnosti),
6. maja (6. velikonočna nedelja – praznovanje materinskega dneva),
27. maja (praznik Svete Trojice),
31. maja (sklep šmarnične pobožnosti),
3. junija (praznik Svetega Rešnjega Telesa in Rešnje Krvi – telovska procesija)…
Maše so vedno ob 10. uri.

 

31. marec – 1. april 2018
VELIKA NOČ

M A Š N I   N A M E N I :

VELIKONOČNA VIGILIJA, 31. marec 2018, ob 6:00 zvečer:
Po namenu darovalca


Prvo berilo:
Bog je ustvaril človeka po svoji podobi
Odpev: ZEMLJA JE POLNA GOSPODOVE DOBROTE
Drugo berilo: Izraelovi sinovi so šli po suhem sredi morja
Odpev: PEL BOM GOSPODU, KER JE SILNO VZVIŠEN
Tretje berilo: Izlil bom na vas čisto vodo in dal vam bom novo srce
Odpev: ČISTO SRCE, O BOG, MI USTVARI
Četrto berilo: Od mrtvih vstali Kristus ne umre več
Odpev: ALELUJA!
Evangelij: Jezus Nazarečan, križani, je vstal


VELIKONOČNA NEDELJA, 1. april 2018, ob 10:00 dopoldne:
+ Jožeta Jamnika – 3. obl. (žena Cvetka z družino)

Za + starše Franca in Rozo Kaluža, sestro Zinko, brata Jožeta, svakinjo
Danico ter moža Steljota in njegovo prvo ženo Francko
(Ana Likar z družino)
Za + Alojza Ivančiča (brat Tone z družino)

Prvo berilo: Ko je vstal od mrtvih, smo z njim jedli in pili
Odpev: TO JE DAN, KI GA JE GOSPOD NAREDIL
Drugo berilo: Iščite, kar je zgoraj, kjer je Kristus
Evangelij: Potrebno je bilo, da je Kristus vstal od mrtvih


VELIKONOČNI PONEDELJEK, 2. april 2018, ob 10:00 dopoldan:

Za + Gabrijelo Lavrenčič – obl. (brat Franc Lavrenčič)


Prvo berilo:
Jezusa je Bog obudil, mi smo priče
Odpev: GOSPOD, VARUJ ME, VATE ZAUPAM!
Evangelij: Lomljenje kruha razodene Jezusa


VELIKONOČNI PRAZNIK
Kristusovega vstajenja pričnemo prazno-vati z velikonočno vigilijo na veliko soboto zvečer. Najprej blago-slovimo ogenj, prinesemo v temno cerkev velikonočno svečo ter prisluhnemo Božji besedi. Pred novozaveznim berilom zapojemo slovesno ALELUJO, ki je klic veselja in izraz vere v Kristusovo vstajenje. Nadaljujemo z obnovitvijo krstnih zaobljub in s sveto mašo.

Na VELIKONOČNO NEDELJO pričnemo ob 10. uri z vstajenjsko procesijo. Vera v vstalega Kristusa ne sme ostati zaprta v naših cerkvah ali v naših srcih. Procesiji sledi praznična sveta maša.

VELIKONOČNI PONEDELJEK
je dan utrjevanja vere v vstajenje. Pridružimo se učencema na poti v Emavs, kjer srečata Jezusa in ga prepoznata v lomljenju kruha. Sveta maša bo ob 10. uri.

HVALA
za voščila, ki ste jih izrekli ob praznikih in hvala za darove, ki ste jih namenili našemu misijonu, za »Project Compassion« ali za kristjane v Sveti deželi na veliki petek. Bog lonaj!

MAŠE V NAŠI CERKVI bodo
: 22. aprila (4. velikonočna nedelja), 27. aprila (petek 4. velikonočnega tedna), 29. aprila (5. velikonočna nedelja), 1. maja (pričetek šmarnične pobožnosti), 6. maj (6. veliko-nočna nedelja – praznovanje materinskega dneva), 27. maj (praznik Svete Trojice), 31. maj (sklep šmarnične pobožnosti), 3. junij (praznik Svetega Rešnjega Telesa in Rešnje Krvi – telovska pro-cesija)… Maše so vedno ob 10. uri.

DRAGI ROJAKI IN PRIJATELJI,
želimo vam lepo praznovanje
velikonoènih praznikov Kristusovega vstajenja:
naj nam Vstali utrdi vero v naše vstajenje
in veèno življenje z njim!

p. David,   p. Ciril,   Marija,   p. Darko

 

25. marec 2018
CVETNA NEDELJA

M A Š N I   N A M E N I :

CVETNA NEDELJA, 25. marec 2018, ob 10:00 dopoldan:
Za + moža Alojza Poklarja – obl. (Olga Poklar z družino)
Za + Jožeta Kapelj (Berta in Lojzka)
Za + stare starše Antona in Jožefo Hrvatin (Meri Puž z družino)
Za + moža Danila Dodiča – 14. obl. (Angela Dodič z družino)
Za + brata Renata Legiša – u. 19. marca 2018 v Wollongongu, star 87 let
(brat Ivan Legiša z družino)


Evangelij pri procesiji:
Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem
Prvo berilo: Svojega obraza ni skrival pred sramotenjem
Odpev: MOJ BOG, MOJ BOG, ZAKAJ SI ME ZAPUSTIL?
Drugo berilo: Ponižal se je, zato ga je Bog povzdignil
Evangelij: Trpljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa po Marku


VELIKI ČETRTEK, 29. marec 2018 ob 6:00 zvečer:

Za žive in pokojne iz naše slovenske skupnosti in za pokojne duhovnike


Prvo berilo:
Predpisi za velikonočno večerjo
Odpev: KELIH ZAHVALE JE UDELEŽBA PRI KRISTUSOVI KRVI
Drugo berilo: Kolikokrat jemo ta kruh in pijemo kelih, oznanjamo
Gospodovo smrt
Evangelij: Izkazal jim je ljubezen do konca

 

VELIKI PETEK, 30. marec 2018 ob 3:00 popoldan:
Obredi v čast Kristusovega trpljenja
Prvo berilo: Zaradi naših pregreh je bil ranjen
Odpev: OČE, V TVOJE ROKE IZROČAM SVOJO DUŠO
Drugo berilo: Učil se je poslušnosti in postal počelo odrešenja
Evangelij: Trpljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa po Janezu

Danes
je CVETNA NEDELJA. Pred mašo bomo (če bo dopuščalo vreme) blagoslovili zelenje pri zakristiji za cerkvijo in s procesijo počastili Jezusov slovesni vhod v Jeruzalem. Pri maši bomo brali pasijon – poročilo o Jezusovem trpljenju in smrti, kot ga je zapisal evangelist Marko. Po maši bo priložnost za sveto spoved.

Jutri, v ponedeljek velikega tedna, 26. marca 2018
, bo zvečer ob 6. uri v stolnici KRIZMENA MAŠA, ko bo nadškof blagoslovil krstno in bolniško olje ter posvetil krizmo. Duhovniki bomo med mašo obnovili svoje duhovniške zaobljube. Vabljeni, da se te maše udeležite.

29. marec:
Veliki četrtek, spomin Jezusove zadnje večerje. Sveta maša bo ob 6. uri zvečer, sledi molitvena ura za duhovne poklice. Prinesite hranilnike akcije »Project Compassion«.

30. marec:
Veliki petek, spomin Jezusovega trpljenja in smrti. Obredi v čast Kristusovemu trpljenju bodo ob 3. uri popoldne, sladi molitev ob Božjem grobu. Ta dan je strogi post (veže do začetka 60. leta starosti) in zdržek od mesa in mesnih jedi (veže vse). Vaši darovi bodo namenjeni kristjanom v Sveti deželi.

31. marec:
Velika sobota. Ob 3. uri popoldne bo v naši cerkvi blagoslov velikonočnih jedil, velikonočna vigilija pa bo ob 6. uri zvečer (blagoslov velikonočnih jedil tudi po vigiliji).

1. april:
VELIKA NOČ KRISTUSOVEGA VSTAJENJA. Velikonočna vstajenjska procesija in praznična sveta maša bo ob 10. uri dopoldne. Ob 2. uri pop. bo na radiju 5EBI velikonočna radijska oddaja.
To nedeljo zjutraj pomaknemo uro za eno uro nazaj!

2. april:
Velikonočni ponedeljek. Z učencema bomo »v Emavsu« utrjevali vero v vstajenje. Sv. maša bo ob 10. uri dopoldne.

22. april:
4. velikonočna nedelja. Sveta maša bo ob 10. uri dop.

27. april:
Petek 4. velikonočnega tedna. Sveta maša bo ob 10. uri dop.

29. april:
5. velikonočna nedelja. Sveta maša bo ob 10. uri dop.

V velikem tednu bom obiskal naše bolnike
. Obiskal bom tiste, ki jih običajno obiščem mesečno ali ob praznikih. Če bi še kdo želel prejeti zakramente na domu, prosim, da me obvesti.

4. marec 2018   
3. POSTNA NEDELJA 

M A Š N I   N A M E N I :

3. POSTNA NEDELJA, 4. marec 2018, ob 10:00 dop.:
Za + Jožeta Kapelj – 12. obl. (Berta in Lojzka)
Za + Vero Dodič (Branko Kresevič)
Za + teto Vero Bole – umrla 7. februarja 2018 v Ljubljani – in njenega
moža Janeza ter Srečka in Ivanko Bole (Justi Bole-Schneider z druž.)
V zahvalo za zdravje, po namenu – opravljena v petek 2. marca 2018
(Anica Zupančič z družino)


Prvo berilo:
Bog je dal postavo po Mojzesu

Odpev: GOSPOD, TI IMAŠ BESEDE VEČNEGA ŽIVLJENJA


Drugo berilo:
Oznanjamo Kristusa križanega, enim pohujšanje,
drugim modrost

Evangelij:
Podrite ta tempelj in v treh dneh ga bom postavil


Današnja 3. POSTNA NEDELJA nas vabi, da nadaljujemo z našimi postnimi prizadevanji: molitev, odpoved in dela ljubezni do bližnje-ga v stiski. Tisti, ki še niste, vzemite na mizi šparovčke za »Project Compassion«, dobrodelno akcijo Avstralske Karitas.

Danes po maši smo povabljeni v našo dvoranco na BBQ kosilo. Hvala Angeli Dodič in vsem, ki ste ji pomagali, možakarjem, ki ste pekli BBQ in vsem, ki ste prinesli solate ter pecivo in dobitke za srečelov. Bog lonaj!

Iskrene čestitke MELISSI PISTOR in CHRISTOPHERJU BURKE,
ki sta se včeraj, 3. marca 2018, v naši cerkvi poročila. Naša voščila pa tudi nevestinim staršem, Susan in Ricky Pistor – pred 35 leti sta bila prvi par, ki sta se poročila v novi cerkvi.

25. marca je CVETNA NEDELJA
. Pred mašo bomo pri zakristiji za cerkvijo blagoslovili zelenje in oljčne vejice, ter počastili Jezusov slovesni vhod v Jeruzalem s procesijo v cerkev. Pri maši bomo prisluhnili pasijonu, kot ga je zapisal evangelist Marko.

BOGOSLUŽJE OB VELIKONOČNIH PRAZNIKIH:


25. marec: Cvetna nedelja – blagoslov zelenja in sveta maša ob 10. uri dopoldne; po maši priložnost za spoved.
29. marec: Veliki četrtek, spomin Jezusove zadnje večerje – sveta maša ob 6. uri zvečer, sledi molitvena ura za duh. poklice;
30. marec: Veliki petek, spomin Jezusovega trpljenja in smrti – obredi ob 3. uri popoldne, sladi molitev ob Božjem grobu;
31. marec: Velika sobota – ob 3. uri popoldne blagoslov velikonočnih jedil, velikonočna vigilija ob 6. uri zvečer (po vigiliji blagoslov velikonočnih jedil);
1. april: VELIKA NOČ KRISTUSOVEGA VSTAJENJA – veliko-nočna vstajenjska procesija in praznična sveta maša  ob 10. uri dopoldne;
2. april: Velikonočni ponedeljek – sveta maša ob 10. uri dop.;
22. april: 4. velikonočna nedelja – sveta maša ob 10. uri dop.;
29. april: 5. velikonočna nedelja – sveta maša ob 10. uri dop.;
1. maj: Sv. Jožef delavec, pričetek šmarnic – sveta maša in šmarnice ob 10. uri dopoldne;
6. maj: 6. velikonočna nedelja, praznovanje materinskega dneva – sveta maša ob 10. uri dopoldne;
27. maj: Praznik Svete Trojice – maša ob 10. uri dopoldne;
31. maj: Telovo (v Sloveniji) in sklep šmarnic – sveta maša ob 10. uri dopoldne;
3. junij: Sveto Rešnje Telo in Kri – maša ob 10. uri dopoldne, po maši telovska procesija.


Na ponedeljek velikega tedna, 26. marca 2018, bo zvečer ob 6. uri v stolnici KRIZMENA MAŠA, ko bo nadškof blagoslovil krstno in bolniško olje ter posvetil krizmo. Duhovniki bomo med mašo obnovili svoje duhovniške zaobljube. Vabljeni, da se te maše udeležite.

 

 25. februar 2018 
2. POSTNA NEDELJA

 

M A Š N I   N A M E N I :

2. POSTNA NEDELJA, 25. februar 2018, ob 10:00 dop.:
Za + mamo Genovefo Kunčnik – obl. in brata Viktorja Kunčnika
(Rozika Legiša z družino)
Za + Vero Dodič (77) – umrla 9. februarja 2018 v Gradišču pri Materiji
(Angela Dodič z družino)
Za + Kravos in Tončič (Vida in Franjo Kravos)


Prvo berilo:
Abraham opravi daritev v veri in upanju
Odpev: HÔDIL BOM PRED GOSPODOM V DEŽELI ŽIVIH
Drugo berilo: Bog svojemu sinu ni prizanesel
Evangelij: Nebeški Oče razodene, da je Jezus njegov Sin

POSTNA MOLITEV: Bog vseh ljudstev in narodov, ti nas spremljaš na našem potovanju skozi postni čas. Po življenju in poslanstvu svojega Sina nam podarjaš svojo milost. Po-magaj nam, da bomo znali hoditi po tvoji poti pravičnosti in sočutja do vseh ljudi. Na poseben način naj se spominjamo otrok, žena in mož po vsem svetu, ki doživljajo največje krivice in revščino. V tem letu mladih naj mladim še posebej pomagamo spoznati, da tudi oni s svojimi napori, odločitvami za spremembe in s svojo dobroto sodelujejo pri gradnji boljšega sveta. Sprejmi naše molitve, post in naša dobra dela. Po njih naj bodo naša srca odprta za tvojo milost, ko si prizadevamo za pravičnejšo prihodnost. To te prosimo v Jezusovem imenu – Amen.


PRVI PETEK, 2. marec 2018, ob 10:00 dop.:
Po namenu darovalca


Na pepelnično sredo
, 14. februarja, smo pričeli letošnji postni čas priprave na spomin Kristusovega trpljenja in smrti ter njegovega vstajenja. Ta čas nas vabi, da bi več molili, se znali kakšnim stva-rem odpovedati in s tem pomagali tistim, ki živijo v pomanjkanju. V postu bomo pred mašami molili križev pot, znamenje naše pripravljenosti na odpoved pa sta POST in ZDRŽEK. Post (samo enkrat se do sitega najemo – veže kristjane, stare od 18 do 60 let) je na pepelnico in veliki petek; zdržek (ne jemo mesnih jedi – veže kristjane od 14 leta dalje) je vse petke, le da lahko zdržek zunaj postnega časa nadomestimo z molitvijo ali z dobrim delom. Tistim, ki živijo v pomanjkanju pa bomo v postu pomagali preko PROJECT COMPASSION, ki ga vsako leto organizira Avstralska Karitas. Letos poteka pod geslom »For a Just Future – Za pravično prihodnost«. Šparavčki so na mizici ob Oznanilih in jih bomo s svojimi darovi prinesli na veliki četrtek oz. ob velikonočnih praznikih.

Prihodnjo nedeljo, 4. marca, bomo imeli po maši
v dvoranci BBQ kosilo (če bo prevroče za BBQ, bo običajno kosilo). Priporočamo se za solate in pecivo.

Zagotovo pridite!


25. marca je CVETNA NEDELJA. Pred mašo bomo pri zakristiji za cerkvijo blagoslovili zelenje in oljčne vejice, ter počastili Jezusov slovesni vhod v Jeruzalem s procesijo v cerkev. Pri maši bomo prisluhnili Pasijonu, kot ga je zapisal evangelist Marko.
Na ponedeljek velikega tedna, 26. marca 2018, bo zvečer ob 6. uri v stolnici KRIZMENA MAŠA, ko bo nadškof blagoslovil krstno in bolniško olje ter posvetil krizmo, duhovniki pa bomo obnovili tudi svoje duhovniške zaobljube. Vabljeni, da se te maše udeležite.


MAŠE V NAŠI CERKVI:
2. marec (prvi petek), 4. marec (3. postna nedelja), 25. marec (cvetna nedelja), 29. marec (veliki četrtek, ob 6. uri zv.), 30. marec (veliki petek, ob 3. uri popoldne), 31. marec (velika sobota: ob 3. uri popoldne blagoslov velikonočnih jedil, ob 6. uri zvečer velikonočna vigilija), 1. april (VELIKA NOČ – pred mašo ob 10. uri bo velikonočna procesija).

4. februar 2018
5. NEDELJA MED LETOM

M A Š N I   N A M E N I :

5. NEDELJA MED LETOM, 4. februar 2018

35. OBLETNICA BLAGOSLOVITVE CERKVE, ob 10:00 dop.

Za žive in pokojne dobrotnike naše cerkve in misijona ter za pokojne
         patre, ki so delovali v Adelaidi: p. Bazilija, p. Filipa Inocenca
         in p. Janeza.
Za + Andreja Islerja (mama Lojzka, sestra Anita in teta Berta)
Za + Mary Benc (družini Poklar in Scandrett-Smith)
Za + Magdo Kodele (mož Nikolaj z družino)
Za + Mili Končina – obl. (sin Frančišek z družino)
Za + Anico Kunčnik – obl. (Rozika Legiša z družino)
Za + iz družin Čeligoj in Brgoč (Pavla in Milan Čeligoj z družino)
V zahvalo za uspelo operacijo (Angela Dodič)
V prošnjo za zdravje in po namenu – maša opravljena 2. februarja 2018
(Anica Zupančič z družino)


Prvo berilo:
Truda polne noči so večkrat človekov delež
Odpev: GOSPOD OZDRAVLJA POTRTE V SRCU
Drugo berilo: Gorje nam, če ne bomo oznanjali evangelija
Evangelij: Ozdravil je raznovrstne bolnike


Danes je 5. nedelja med letom, za nas pa je ta nedelja še posebej praznična, saj praznujemo 35. obletnico blagoslovitve naše cerkve Svete Družine. 13. februarja 1983 jo je blagoslovil tedanji ljubljanski nadškof in slovenski metropolit dr. Alojzij Šuštar. Veseli in ponosni ste bili takrat, da vam je skupaj s p. Janezom uspel ta veliki načrt – veseli, ponosni in hvaležni pa smo tudi danes vsi, ki se v tej naši cerkvi zbiramo. Ni samo Sveta Družina, ki ima od takrat med vami svoj dom, svoj dom ste dobili tudi vi.

Danes se za ta dom vsi skupaj zahvaljujemo. Mašo darujemo za vse žive in za vse pokojne dobrotnike, vse, ki ste darovali finan-čna sredstva in svoje sposobnosti ter delo. Vam in Bogu hvala!
Ker 8. februarja praznujemo Prešernov dan, slovenski kulturni praznik, bomo imeli danes ob koncu maše kratko proslavo. Bog povrni Ivanu Legiši, ki jo je pripravil.

IZ ZGODOVINE: Prvi pater
, ki je obiskal rojake v Južni Avstraliji, je bil p. Klavdij Okorn. To se je zgodilo je leta 1952. Sledilo je še nekaj občasnih obiskov, dokler ni prišel leta 1956 v Avstralijo p. Bazilij Valentin. Za božič je tukaj maševal in takrat so se, oz. ste se dogovorili, da bo Adelaido obiskal vsak drug mesec na 4. nedeljo. Tako je bilo do leta 1975, ko je dobila Južna Avstralija stalnega slovenskega duhovnika, p. Filipa Inocenca Feryana. ki ga je leta 1980 zamenjal p. Janez Tretjak. Kmalu po njegovem prihodu ste pričeli načrtovati zidavo svoje cerkve, saj ste do tedaj gostovali v drugih cerkvah. Julija 1982 je bil blagoslovljen temeljni kamen čez pol leta pa je bila cerkev zgrajena. P. Janez se je avgusta 2013 vrnil v Slovenijo in naslednje leto umrl, vodstvo adelaidskega misijona pa je prevzel p. Ciril Božič, voditelj misijona v Melbournu; naslednje leto sem prevzel skrb za tukajšnji misijon p. David.

Zahvalno mašo danes vodi bivši provincial slovenskih frančiška-nov P. MIHAEL VOVK. Kot provincial je p. Mihael večkrat obiskal tudi Adelaido, danes pa z njim praznujemo tudi njegov 80. rojstni dan. P. Mihael, dobrodošli, vse najboljše in Bog Vas živi!

Danes po maši smo povabljeni v dvoranco na skupno kosilo. Hvala Angeli Dodič, ki je kosilo pripravila, njenim pomočnicam ter vsem, ki ste prinesli solate in pecivo. Bog lonaj!

14. februarja je pepelnica. Ta dan je strogi post, kot tudi na veliki petek (verniki od 18. do 60. leta se samo enkrat na dan do sitega najemo in se vzdržimo mesnih jedi). Zdržek od mesnih jedi je vsak petek v postu in veže vse od izpolnjenega 14. leta dalje.

MAŠE V NAŠI CERKVI:
25. februar (2. postna ned.), 2. marec (prvi petek), 4. marec (3. postna ned.), 25. marec (cvetna ned.), 29. marec (veliki četrtek, ob 6. uri zv.), 30. marec (veliki petek, ob 3. uri pop.), 31. marec (velika sobota: ob 3. uri pop. blagoslov velikonočnih jedil, ob 6. uri zv. velikonočna vigilija), 1. april (VELIKA NOČ – pred mašo ob 10. uri velikonočna procesija).


28. januar 2018
 4. NEDELJA MED LETOM


M A Š N I   N A M E N I :


4. NEDELJA MED LETOM, 28. januar 2018, ob 10:00 dop.
Za + starše Julijana in Julijano Viola – obl. (hčerka Silva Šajn z družino)
V zahvalo za zdravje (Ivan in Rozika Legiša z družino)
Za + Daniela Franca Dežmana, u. 4. januarja 2018 v Celovcu, star 31 let
(Nada Čargo in John Stoiber)


Prvo berilo:
Bog govori po preroku
Odpev: O DA BI DANES POSLUŠALI BOŽJE BESEDE!
Drugo berilo: Neomožena skrbi za to, kar je Gospodovega
Evangelij: Jezus uči, kakor kdor ima oblast


GOSPODOVO DAROVANJE – SVEČNICA, 2. februar 2018

       ob 10:00 dop.
Po namenu darovalca

Prvo berilo: Odrešenik prihaja v tempelj
Odpev: GOSPOD BOG JE KRALJ VELIČASTVA
Drugo berilo: Odrešenik je pravi človek


Evangelij:
Moje oči so videle tvoje zveličanje


Današnja 4. nedelja med letom, tudi svetopisemska, nas vabi, da ob Božji besedi razmišljamo o razodevanju Boga človeku. Ali res čutimo, da je to, kar beremo ali poslušamo iz Svetega pisma BOŽJA beseda? Se zave-damo, da so evangeliji oznanilo Božjega Sina?

V petek smo praznovali »Australia Day«. V znamenje hvaležnosti za vse, kar nam nudi naša nova domovina, za vse dobro, kar ste tudi vi sami prispevali za njen blagor, in v prošnjo, da bi jo Bog blagoslavljal in vodil, bomo po obhajilu zapeli avstralsko himno.

V petek je praznik Gospodovega darovanja ali svečnica. To je tudi prvi petek v mesecu februarju. Sveta maša bo ob 10. uri.

Prihodnja nedelja, 4. februarja 2018,
bo pri nas še prav posebej vesela, saj bomo praznovali 35. obletnico blagoslovitve naše cerkve Svete Družine. 13. februarja 1983 jo je blagoslovil tedanji ljubljanski nadškof, Alojzij Šuštar. Ob njem je bil adelaidski po-možni škof Kennedy, ki je dobre pol leta prej položil in blagoslovil temeljni kamen, ter vseh pet slovenskih duhovnikov, ki so takrat delovali v Avstraliji, in drugi gostje. Seveda ste bili v velikem številu zbrani vi, ki ste cerkev postavili s svojimi darovi in s svojim delom. Na cerkev ste bili upravičeno ponosni takrat in prav je, da ste ponosni tudi danes. V tej hiši Svete Družine se drug ob drugem počutimo doma – cerkev je tudi naš dom in za ta naš dom smo Bogu in drug drugemu iskreno hvaležni!

To nedeljo bo med nami naš nekdanji provincial p. dr. Mihael Vovk. Jutri, v ponedeljek 29. januarja, bo praznoval svoj 80. rojstni dan in ob tej priložnosti smo ga povabili, da preživi mesec dni z nami v Melbournu, obiskal pa bo tudi Adelaido in Sydney. P. Mihael bo v nedeljo maševal in nas nagovoril.
Slovesno bomo obletnico praznovali še enkrat 28. oktobra letos, ko bosta med nami sedanji ljubljanski nadškof p. Stanislav Zore in sedanji provincial p. Marjan Čuden. V Melbournu bodo oktobra praznovali 50-letnico blagoslovitve cerkve, v Syneyju pa 45-letnico.

Prihodnja nedelja pa je tudi nedelja pred slovenskim kulturnim praznikom, ki ga praznujemo 8. februarja, na dan smrti enega naših največjih pesnikov, Franceta Prešerna. Ob koncu maše se bomo s kratkim kulturnim programom pridružili našim rojakom v Sloveniji in drugod po svetu ter počastili ta naš praznik.

PRIHODNJO NEDELJO PO MAŠI VAS VABIMO
V DVORANCO NA SKUPNO KOSILO.

Praznovali bomo 35. obletnico naše cerkve
in 80. rojstni dan p. Mihaela Vovka

Gospodinjam se priporočamo za solate in za pecivo, priporočamo pa se tudi za dobitke za tombolo.
Bog lonaj!

7. januar 2018
GOSPODOVO RAZGLAŠENJE – SV. TRIJE KRALJI


M A Š N I   N A M E N I :


GOSPODOVO RAZGLAŠENJE – SVETI TRIJE KRALJI,
7. januar 2018, ob 10:00 dop.
Za + Ivo Kresevič (mož Danilo z družino)
Za + starega očeta Franeta Poklarja (druž. Poklar in Scandrett-Smith)


Prvo berilo:
Gospodovo veličastvo je vzšlo nad teboj
Odpev: GOSPOD, VSI NARODI TI BODO SLUŽILI
Drugo berilo: Zdaj je razodeto, da so pogani dediči obljube
Evangelij: Z vzhoda smo se prišli poklonit kralju


Z današnjim praznikom Gospodovega razglašenja ali svetih treh kraljev zaključujemo božično praznovanje, čeprav ima še tudi praznik Gospodovega darovanja ali svečnice, ki ga praznujemo 2. februarja, božično vsebino. Ti »magi« ali zvezdoslovci so bili prvi predstavniki nejudovskih ali poganskih narodov, ki so v otroku, rojenem v Betlehemu, prepoznali Boga, Odrešenika. Vzorniki so nam lahko s svojim vestnim iskanjem, odprtostjo sprejeti to, kar so spoznali in v pripravljenosti premagati ovire in težave, samo da pridejo do novorojenega Odrešenika in ga počastijo.

HVALA še enkrat vsem
, ki ste pripomogli, da smo božične praz-nike lepo preživeli: vsem, ki ste pripravili jaslice, cerkev čistili, jo krasili, postavili jaslice in vsem, ki ste s petjem in branjem sodelovali pri bogoslužju. Hvala za voščila in vse vaše darove!

Tudi g. nadškof Philip Wilson se lepo zahvaljuje
za prijazen sprejem – sam pa se zahvaljujem naši pastoralni sodelavki Mariji Anžič, ki je poskrbela za pogostitev g. nadškofa ter Albini Kalc in Roziki Legiša, ki sta za kosilo spekli pecivo. Hvala Silvi Šajn, ki je organizirala srečanje po maši v dvoranci ter vsem gospodinjam, ki ste spekle pecivo. Albina Kalc je priskrbela tudi prt za našo mizo, in hvala, da je oprala tudi prte iz dvorance. Bog lonaj vsem!

Danes se ob 1. obletnici njene smrti s hvaležnostjo spominja-mo IVE KRESEVIČ
. Šele po njenem odhodu smo videli, za kaj vse je v cerkvi in v skupnosti poskrbela. Z možem Danilom sta skrbela za našo cerkev kot za svoj dom, zato verjamemo, da jo je Bog za njeno skrb že sprejel v večno domovališče v nebesih. Hvaležni pa smo njenemu možu Danilu, ki s to skrbjo nadaljuje, tako pri čišče-nju cerkve in dvorance, kot tudi s skrbjo za urejenost okolice cerkve.

Na oglasni deski je nov SPORED ČIŠČENJA CERKVE za letošnje leto, ki so ga, ali ga bodo, tisti, ki čistijo, tudi prejeli. Hvala Johnu in Nadi Čargo, Legiševima in Polajžerjevima, Rosemary Poklar in Treudy Macsai, Rozi Kozlovič in Justi Bole ter Rebecci Baxter – in seveda tudi Danilu!

Naš pesnik in pisatelj IVAN BURNIK LEGIŠA je napisal zanimivo zgodbo o slovenskem rojaku z naslovom ŽUPANOV ŽIGA. O zgod-bi bo danes avtor na kratko spregovoril, lahko pa jo boste tudi dobili.

Našo cerkev je 13. februarja 1983 blagoslovil tedanji ljubljanski nadškof dr. Alojzij Šuštar
. 35-letnico smo pričeli praznovati z našim nadškofom Wilsonom na nedeljo Svete Družine, praznovali pa jo bomo tudi v nedeljo 4. februarja. Takrat bo z nami naš bivši provincial P. MIHAEL VOVK, ki bo nekaj dni prej dopolnil 80 let. To nedeljo vas po maši vabim v dvoranco na skupno kosilo, kjer se boste lahko s p. Mihaelom srečali tudi osebno. Gospodinjam se že sedaj priporočamo za solate in pecivo. Slovesno bomo  praznovali 28. oktobra, ko bosta med nami ljubljanski nadškof
p. Stanislav Zore
in naš sedanji provincial p. Marjan Čuden.

Ob začetku novega leta vas vabimo, da obnovite naročnino za MISLI. Naročnina je 60 dolarjev, hvaležni pa smo tudi za vsak dar, ki ga boste namenili tiskovnemu skladu p. Bernarda.

BOGOSLUŽJE V NAŠI CERKVI:
28. januar, 2. februar (svečnica, prvi petek), 4. februar, 25. februar (2. postna ned.), 2. marec (prvi petek), 4. marec (3. postna ned.), 25. marec (cvetna ned.), 29. marec (veliki četrtek – ob 6. uri zveč.), 30. marec (veliki petek – ob 3. uri pop.), 31. marec (velika sobota – ob 6. uri zveč), 1. april (VELIKA NOČ), 2. april (velikonočni ponedeljek).

 

 

  

 

Email naslovi Misli Melbourne Pater Ciril Božič
OFM OAM, Melbourne
Mob.: 0412 555 840
Pater David Šrumpf
OFM Melbourne, Adelaide
Mob.: 0497 097 783
Pater Darko Žnidaršič
OFM Sydney
Mob.: 0409074760
Povezave versko
središče Kew
Predsednik Türk z redom za zasluge odlikoval patra Cirila Božiča Obisk nadškofa dr. Denis J. Harta v SlovenijiBiserna maša patra Valerijana v MelbournuCerkev Svetih bratov Cirila in Metoda KewSlovenski frančiškani v Avstraliji Sestre frančiškanke BrezmadežneKrižev pot Zorke Černjakslovenski mladinski koncertmelbourne 2014
40 Slovenski mladinski
koncert Melbourne 2014
canberraKoncert2013
39 slovenski mladinski
koncert Canberra 2013
koncertBrisbane2012
38 slovenski mladinski
koncert Brisbane 2012
concertCanberra2011
37. slovenski mladinski koncert Canberra 2011
reconnect2010
36 slovenski mladinski
koncert Sydney 2010
Priznanja za
dolgoletno delo
skof posvetilo
Slovenski katoliški misijon
v Adelaidi je prejel ob srebrnem jubileju blagoslovitve cerkve blagoslov svetega oceta