Arhiv Sydney
Historical Archives for Slovenian Australians – NSW ( HASA )

POŠTNI NASLOV: PO Box 280, Merrylands NSW 2160
311 Merrylands Rd , MerrylandsNSW 2160
Telefon (02)9637-7147 Fax (02) 9682-7692

OH, TI PRESNETI SPOMINI…

V naslednjih mesecih bomo poizkušali preveriti kako dober je naš spomin. Kaj in koliko pomnimo o našem življenju? Sploh o našem začetnem življenju v emigraciji. Kdo so bili ljudje, s katerimi smo se srečali v taboriščih v Avstriji, Italiji, v Nemčiji? Na potovanju v Avstralijo? Začetna leta v Avstraliji? Prva društvena in kulturna srečanja? Se še spomnimo obrazov? Imen?

Za danes smo vam, drage bralke in bralci teh vrstic, izbrali sliko iz začetnih srečanj rojakov v Sydneyu.

Kaj predstavlja ta slika? Kje? Kdaj? Koga poznate? Imate kake osebne spomine na ta dogodek?

Zdi se nam, da ima slika izredno važen pomen za zgodovino Slovencev v Sydneyu, vendar je o dogodku samem zelo malo zapisano, še manj pa je zapisanega o ljudeh.

Pri HASI bi želeli, da imamo čimveč podatkov. Ste pripravljeni pomagati? Ste pripravljeni napisati, kaj vse se spominjate o dogodku na sliki?A poznate ljudi? Se spominjate njihovih imen? Če jih poznate, napišite imena od leve na desno. Več ljudi se bo oglasilo, tem bolj popolni bodo podatki. Za danes vam povemo samo, da je bila slika posneta v Sydneyu v začetnih letih združevanja Slovencev, dajatelj slike pa ostane zaenkrat anonimen. Vse zbrane podatke bomo vložili v arhiv, najboljše pa tudi objavili. Vsak mesec bomo poizkušali pod rubriko »OH, TI PRESNETI SPOMINI...« objaviti drugačno sliko iz različnih krajev in dogajanj. Morda imate vi sami sliko, katero bi želeli, da objavimo.

Pošljite podatke po pošti na naslov HASA-NSW, PO Box 280, Merrylands, NSW 2160, ali pa po elektronski pošti hasansw@optusnet.com.au ali emgrosman@aanet.com.au. Lahko tudi poklicete po telefonu 02 4954 8619.Upamo, da bo poštni nabiralnik poln.

Lep pozdrav

Maria Grosman