slovenskoDrustvoSydney2020


Slovensko društvo Sydney 2020
New Committe

Kontakt:
E:slodsyd@bigpond.com
M:  0417665213


 

Naslovna stran - HomeZakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja Novice v arhivu Društva organizacije Slovenian clubs, associations and other organisations in Australia Diplomatska predstavništvaVerska središča Slovenian religious centres in Australia Historical Archives for Slovenian in Australians HASA – NSWMediji Slovenija, Slovenci po svetu, zanimive povezave E-uprava SlovenijePišite nam Stičišče avstralskih Slovencev je redno arhivirano v Pandora arhivu v Canberricanberra

committee MEMBERS

President   -    Mr. Anthony Tomažin
                                                Vice President  -   Mr. Jože Lah
                                                Treasurer   -   Mr. Mark Stariha
                                                Secretary   -   Mrs. Olga Lah
                                                Assistant Secretary -   Mrs. Lynn Pusenjak
                          Mr. Alfred Brežnik has joined the current committee members.

Contact: slodsyd@bigpond.com                      
Club mobile:  0417665213

To all Members and Friends of the
Slovene Association Sydney

For several months we have all been affected by the Covid-19 pandemic. Our club has had to close for an indefinite period. However, within the restrictions of social distancing set by our government, the SDS committee has had to address some important issues.
In the near future, some very important decisions will need to be made about the club’s future. Financially, the club is facing grave challenges.
These decisions however, must be made by its financial members. The committee will research options and present them, to members, at an AGM. The date for such an AGM cannot be determined at this stage. We will however, keep you informed.

Are you unfinancial? – Only financial Full members have the privilege of voting on future important issues.
Many Full Members are currently unfinancial and will therefore be denied a vote at the AGM. Members’ fees for 2020/2021, are due by the 30th June, 2020. 
Please consider becoming financial. By doing so, you will be able to participate at a very important time for our club. If you know of a member, who has changed their address and has not notified us, please give them this information.

  Included in this mailout, are 2 forms:


‘Membership Renewal’ form
- If you are already a Full Member of SDS, please fill out a Membership Renewal form. This updated information is essential.


Associate Membership Renewal (non voting), can fill out the same updated information form.


Application for Full Membership’ form - If you know of any person who wishes to become a Full member of our club and is of Slovenian descent or spouse of such, please have them apply for membership on this form. Application for new Associate Membership (non voting) can be made when the club reopens.


If more forms are needed, you may make copies.


MEMBERSHIP PAYMENT
Payment can be made by the following methods.


Bank Transfer
– For Reference use your Initial and Surname e.g., O.LAH
Transfer to Slovene Association Sydney.  BSB: 062265      Account: 10220195

Cheque
-   make your cheque payable to ‘Slovene Association Sydney’
Return cheque with your form.

Cash
– Unfortunately as the club is closed we cannot process cash payments at this time.

 

PLEASE FILL OUT THE RELEVANT FORM
MAIL TO:    Slovene Association Sydney       P.O. Box 6093, Wetherill Park. NSW 2164 
EMAIL TO:        slodsyd@bigpond.com


Receipts will be issued to the address, email or mobile number provided by you. Keep this receipt in a safe place. You will be able to collect your new Membership card when the club reopens.

SBS Radio
Štefan Šernek ni več predsednik
Slovenskega društva Sydney

/18.04.2020/ Pogovarjali smo se z dolgoletnim predsednikom, Štefanom Šernekom, ki je sedaj član novega odbora, ampak ni več na predsedniškem mestu.

SBS Radio
Nov krizni odbor v
Slovenskem društvu Sydney

/18.04.2020/ Pred kratkim je bila sprememba odbora Slovenskega društva Sydney. Pridružilo se je 5 novih članov, med njimi tudi nov predsednik Anthony Tomažin.
Pogovarjali smo se z novo tajnico, Olgo Lah, o trenutnem stanju društva in kako izgleda bodočnost.

Spoštovani  člani in članice 
Slovenskega društva Sydney,
08. April 2020

Pismo v slovenščini pdf

Letter in English pdf


Spoštovani  člani in članice  Slovenskega društva Sydney,


To pismo vsebuje nekaj zelo pomembnih informacij o trenutnih razmerah v klubu, ter njegovi prihodnosti. Te podatke delimo z vami v duhu odkritosti in transparentnosti. Navsezadnje ste vsi deležniki v njegovi prihodnosti.
Slovensko društvo Sydney je imelo v zadnjem obdobju veliko izzivov. Trenutno je na krizni točki (padajoče število udeležencev, staranje članstva, dolgotrajna gradnja  "Manor on Elizabeth" (najemnik novozgrajene stavbe)) so povzročili zaskrbljujoče probleme ter posledično velike skrbi.
Odločitve, ki do bile sprejete pred 8 leti so se pokazale, da niso v interesu naših članov in skupnosti. 
Kot je videti, odbor takrat ni poiskal ustreznih  neodvisnih pravnih nasvetov.  Klub je tako postal poslovno omejen in s tem prikrajšan za marsikaj. Npr. ni bilo „klavzule o predvidenem zaključku gradbenih del“  kar pomeni, da klub ni imel dohodka, dokler najemnik ni pričel z delovanjem.

Klub je bil tako prikrajšan z:
• izgubo restavracije
• izgubo funkcijskih prostorov
• izgube kuhinje,
• izgubo otroškega igrišča,
• izgubo teniških igrišč.


Poleg drugih negativnih odločitev prejšnjega odbora so tudi:

Zaradi teh razmer se je odbor, zlasti predsednik in tajnica SDS 15. marca obrnila  na gospoda Anthonyja Tomažina (sedanjega častnega konzula) in gospoda Alfreda Brežnika (nekdanjega častnega generalnega konzula). 
Vsi so se strinjali, da je SDS, ki je bilo dejansko prvo registrirano slovensko društvo v Sydneyju, trenutno v negotovem položaju in je potrebna takojšnja nujna pomoč.
 V ta namen se je 22. marca sestal odbor kluba, povabljenih pa je bilo tudi pet članov kluba.
To so bili: g. Anthony Tomazin, g. Mark Stariha, g. Alfred Breznik, g. Jože Lah in ga. Olga Lah.
G. Šernek se je na tem sestanku, ko je med drugim navajal tudi osebne razloge, odpovedal položaju predsednika.

Odbor je imenoval in izglasoval, da se na mesta tako postavi:

Predsednik društva : g. Anthony Tomažin
Podpredsednik: g. Jože Lah
Blagajnik:  g. Mark Stariha
Tajnica: ga. Olga Lah
Pomočnica tajnice: - ga. Lynn Pusenjak
Trenutnim članom odbora pa se je pridružil tudi g. Alfred Brežnik.

Za oceno trenutnega finančnega položaja kluba in za izvajanje ustreznih ukrepov v imenu članov je bil tako ustanovljen „krizni odbor“, ki ga sestavljajo zgoraj omenjeni člani.
Zaradi trenutne krize Covid -19, je klub do nadaljnega zaprt.
Želimo pa vas seznaniti še z dosedanjim dogajanjem oz. o že izvedenih ukrepih novega „kriznega odbora“:
-  zamenjava zunanjega računovodstva oz. računovodje.  Trenutno  je finančni položaj SDS slab, tako slab, da je klubu grozilo, da bo v bližnji prihodnosti zaprl svoja vrata. Prihodki kluba že dolgo časa ne pokrivajo stroškov. Vsak  izveden dogodek je bil izveden s precejšnjo izgubo.
-  Izbrala se je nova in neodvisna odvetniška družba, ki bo delala v korist kluba SDS. Odvetnik bo preveril vse pogodbene sporazume in nam sproti poročal o vplivu teh sporazumov.
 - „Krizni odbor“  je že imel nujni urgentni sestanek s predstavnikom  najemnika  g. Steven Labbozzetta (Elizabeth Manor).  Na tem sestanku je g. Steven Labbozzettaja priznal, da je najemna pogodba v njegovo korist in takratni odbor je ne bi smel podpisati. Naš odvetnik nam je že potrdil, da je najemna pogodba pravno zavezujoča. Najemnik je do 2048 dobil najemniške pravice! To je izjemno škodljivo za naš klub, saj ne vključuje povišanja letnih življenskih stroškov (CPI) in ne vključuje nobenih rednih obratovalnih stroškov ( davek za zemljišče, zavarovanje,…).
- trenutno preverjamo ali je prejšnji predsednik oz. odbor pisno ali kako drugače  odobril  še kakršna koli dodatna dela, ki jih je izvedel najemnik.  Nekaj ​​takih del je škodilo slovenskemu značaju našega kluba.
-  Z najemnikom smo že vzpostavili  pogovore glede ponovnega  pogajanja, ter o naših vidikih vezane na trenutno sklenjeno najemno pogodbo, pri čemer bi iztržili nekaj dodatnega denarja za pokrivanje odhodnih stroškov celega objekta. V tem trenutku se sicer zdi, da bo kakršen koli tak sporazum težko dosegljiv, vendar se trudimo po svojih najboljših močeh, seveda za dobro  kluba.
-  Glede na resnično slabo  finančno stanje kluba zmanjšujemo tekoče stroške in sicer kjer koli je to mogoče ( odvoz smeti, nadzor alarma,  preklic varnostne patrulje ter znižanje cen nekaterih drugih storitev),
-  Izvedena je bila delna inventura materiala
-  Ocenjujemo vrednosti premoženja kluba SDS.

Kakšna je prihodnost kluba? 
Prihodnost kluba je trenutno nejasna.


Preverjamo možnosti in mogoče bodo nekatere ideje oz. možnosti za nekatere člane nesprejemljive.  V tem trenutku in v takšni situaciji je treba preučiti vse možnosti. Tukaj je nekaj predlogov:

Ali obstaja upanje za Slovensko društvo Sydney?
DA, ZAGOTOVO!


Ta klub je treba voditi kot podjetje, treba ga je voditi profesionalno, vendar ohraniti slovensko identiteto in občutek ter zagotoviti vrste dogodkov v skupnosti, ki bi pritegnila našo skupnost in tudi druge.
 Prepričani ste lahko  da „krizni odbor“ vašega kluba dela izjemno trdo za dosego najboljšega rezultata za slovensko skupnost. „Krizni odbor“ se bo v sodelovanju s strokovnjaki za posamezna področja posvetoval o vseh možnostih, ki so nam na voljo, seveda z minimalnimi stroški. Vse obravnavane možnosti bodo predstavljene članom na skupščini. 
V lasti imamo izjemno lokacijo oz. dragocen kos zemljišča ( brez hipoteke) , ki se lahko uporabi za vse vrste poslovnih namenov. Vsekakor je treba dobro premisliti, da iztržimo maksimalno.
Člani „kriznega odbora“ smo zavedni Slovenci in čutimo močno pripadnost slovenski skupnosti. Zavedamo se, da noben posameznik ni lastnik kluba. Odločilne odločitve bodo predstavljene na letnem občnem zboru ali pa na izrednem občnem zboru.

Vsekakor  potrebujemo vašo podporo in sodelovanje.

Zaradi krize Coovid-19 v naslednjih mesecih ne moremo organizirati srečanja članov.
Vaša mnenja nam lahko pošljete preko e pošte kluba. Veseli bomo vaših mnenj in idej.

Lepo pozdravljeni,
Olga Lah                                                                                               Anthony Tomazin
Club Secretary                                                                                             Predsednik 

 

Kontakt:
E:slodsyd@bigpond.com
M:  0417665213

Dear members of the
Slovene Association Sydney,

Letter in English pdf

This letter to you, contains some very important information about the current situation at the club and its future. This information is shared with you in the spirit of frankness and transparency. After all, you are all stakeholders in its future.

The Slovene Association Sydney (Slovensko Društvo Sydney) has had many challenges over a long period of time. It is at a crisis point. Despite hard work and good intentions of previous committees, falling attendance numbers, aging membership, the protracted development of ‘Manor on Elizabeth’ (lessee of the newly constructed building) have all caused a worrying trend and subsequently overwhelming worries.    

Decisions were made 8 years ago, that have now been shown, to not be in the interest of our members and community. For 8 years, the club has struggled with the repercussions of these contractual agreements. No fully independent legal advice appears to have been sought by the committee at the time, which caused tremendous disadvantage to the club.  For example, there was no ‘Sunset Clause’ for construction, meaning there was no income for the club until the tenant was operating!  In addition, due to the poor lease arrangement, the club suffered

This was in addition to other negative decisions by previous committees to

Even when the lease was renegotiated, and despite the offer of free legal advice to the club in 2017, for some unknown reason the advice and assistance that was offered was refused. The resulting lease variation did not include CPI increases and payment of, or contribution to, outgoings which is disastrous for the club.
It was for this reason that the committee, in particular the President and Secretary of SDS, approached Mr. Anthony Tomažin (Current Honorary Consul) and Mr. Alfred Brežnik (The former Honorary Consul General) for advice and assistance on the 15th March. All agreed that this Slovenian Association Sydney, which was in fact the first registered Slovenian Association in Sydney, was in a precarious position and urgent assistance was needed.

Managing this Crisis:

Officers’ positions were declared vacant and these new appointments were made by the committee:             President   -    Mr. Anthony Tomažin
                                                Vice President  -   Mr. Jože Lah
                                                Treasurer   -   Mr. Mark Stariha
                                                Secretary   -   Mrs. Olga Lah
                                                Assistant Secretary -   Mrs. Lynn Pusenjak
                          Mr. Alfred Brežnik has joined the current committee members.

Actions taken to date:

What is the future of the club?

In the spirit of transparency and honesty, it must be stated that the future is dim indeed.
Our options are still being investigated and our members may find some ideas unacceptable. However, all options need to be considered at this time.   Here are some:

Conclusion


Is there hope for the Slovene Association Sydney?  YES, DEFINITELY!
This club must be run as a business, it needs to be run professionally, but retain a Slovenian identity and feel and provide the kinds of community events that would attract our community and others.
Be assured that the committee of your club will work extremely hard and tirelessly to achieve the best outcome for the Slovene community. The 'Crisis Sub-Committee' has taken the approach to use professionals for advice on all options being considered. Any options considered will be presented to the members at an EGM or AGM.  We hold an extremely valuable asset and careful thought must be given to how we best use it.
Members of the committee have a love of all things Slovenian and feel a strong commitment to the Slovenian community. We are aware that no individual 'owns' this club. Decisions made will be for the benefit of its members and the wider Slovenian community.                   We need your support!
We cannot organise a meeting of members during the coming months due to the Coovid-19 crisis. However, if you wish to discuss these issues, please call the club phone number or send us an email.
In sincerity, 

 

Olga Lah 
Secretary - Slovene Association Sydney,
on behalf of

Mr. Anthony Tomazin,
President -
Slovene Association Sydney and  
the Crisis Sub-committee.

Contact:slodsyd@bigpond.com                       Club mobile:  0417665213

 

Press Release
23.March 2020

 

These are challenging times for all of us. The world is at a crisis point.
The Slovene Association Sydney (Slovensko Društvo Sydney) has had its own challenges over a period of time. It is also at a crisis point. Falling attendance numbers, aging membership, the protracted development of ‘Manor on Elizabeth’ ( lessee of the newly constructed building) have all caused, what appear to be, worrying trends.  

Regardless of the efforts of previous committees under the leadership of      Mr. Štefan Šernek, the path to the future of SDS is very uncertain. Decisions were made 8 years ago, that may not have been in the interest of our members and community. For 8 years, the club has struggled with the repercussions of contractual agreements that may have been ill advised and not in the interest of SDS.

sdsMarch_2020
It was for this reason that the committee, in particular the President and Secretary of SDS, approached Mr. Anthony Tomažin (Current Honorary Consul) and Mr. Alfred Brežnik AM (The former Honorary Consul General) for advice and assistance on the 15th March.
All agreed that this Slovenian Association Sydney, which was in fact the first registered Slovenian Association in Sydney, was in a precarious position and urgent assistance was needed.


sdsMarch_2020
A meeting of the existing committee of SDS, was called for the following Sunday, 22nd March. At this meeting, 5 new members were appointed to the committee. Mr. Šernek made clear at this meeting that he was finding it difficult to continue in the role of President. He and his wife, Ana, have had to travel long distances to Horsely Park and on a regular basis. He wanted to relinquish his Presidency. Therefore, there was a spill motion for all Officer positions in the committee and new executive appointments made.

sdsMarch_2020

The new committee of the Slovene Association Sydney is made up of:

sdsMarch_2020

President:  Mr. Anthony Tomažin

Vice President: Mr. Jože Lah
Treasurer: Mr. Mark Stariha
Secretary: Mrs. Olga Lah
Assistant Secretary: Mrs. Lynn Pušenjak

These five Officers and the remaining committee members, were joined by Mr. Alfred Brežnik.  All are committed to working towards a positive outcome for all members.
The new committee immediately adopted these new changes:


As of the 22nd March, 2020, The Slovene Association premises will be closed until further notice. The committee’s decision pre-empted the Government’s decision to close all clubs due to the Coronavirus emergency.


A new Accountant for the club will be appointed. A full stocktake will be conducted. An assessment of total assets/ value of property undertaken.


A new Lawyer will be appointed. This lawyer will research and evaluate all contractual agreements and report on the impact to our club. He will advise the committee on future action.


Dear fellow Slovenians…..although our community and membership of clubs is aging…. Although the world and indeed Australia, appears to be challenged by change….
One thing is constant: We are proud Slovenians, who love the Slovenian culture and want to promote its many aspects. Through many decades of hard work, we’ve learnt that cooperation and goodwill are the keys to a brighter future for the whole of our Slovenian community.  Let’s rally together!

sds-2020
SDS 2015
KIP ČRTOMIRA IN BOGOMILE 2015 SDS 2013 SDS 2008 - 2012 SDS arhiv