Naslovna stran
Home
Društva organizacije Diplomatska predstavništva Verska središča Glas Slovenije Misli Slovenski novinarji
po svetu
Mediji Slovenija, Slovenci po svetu E-uprava SlovenijePoezija Košak Pišite nam Webmaster

10 let slovenske oddaje na Radiu
3 ZZZ - 92.3FM
Pise:Meta Lenarčič

V drugi polovici meseca novembra leta 1987 se je prvič poskusno oglasila nova radijska postaja in v enem tednu sta se zvrstili kar dve slovenski oddaji. Najprej nas je pozdravil Marjan Perši?, zatem pa še Jana Lavrič, tehnik je bil Frenk Prosenik. Drugo poskusno oddajo je vodil pater Tone, to je bila velikonočna oddaja leta 1988. Takoj za tem je bila še ena poskusna oddaja, ki jo je prav tako vodil pater Tone s pomočjo Jane Lavrič.Programi so se zatem vrstili izmenično, pripravljalo jih je več rojakov. V začetku je bil program ob torkih od 4-5 ure popoldne; malce neprimeren čas za slovenske poslušalce. Vinko Marn se je potegoval za boljši čas in uspelo mu je - Slovenci smo dobili boljši čas, od 7-8 ure ob sredah zvečer in slovenske oddaje še danes potekajo ob tem času.

Do danes se je na tej postaji zvrstilo veliko pripravljalcev oddaj (nekateri sodelujejo še danes): pater Tone Gorjup, Jana Lavrič, Vinko Marn, sestra Petra Kropi?, Angela Chandler, Irena Birsa, Francka Anžin, Viki Zorzut, Anica Marki?, p. Niko Žvokelj, Meta Lenarčič, Sonja Rupnik; za mešalno mizo so pomagali: Frenk Prosenik, Darko Hribernik, Viktor Lampe, Aleš Bergo?, David Krnel, Jelka Kutin, Fred Toplak, Feru?o Poscic.

Tudi mladine ne smemo izpustiti, saj so prav oni tisti, ki bodo vodili in v bodo?e zastopali našo slovensko skupnost ter nadaljevali s slovensko kulturo in jezikom.Mladina ima že od 19.11.1994 svojo samostojno uro vsako tretjo sredo v mesecu. Sodelujejo: Veronika Smrdelj, Roland Mrak, Barbara Smrdelj, David Hvalica, Katarina Perši?, Veronika Ferfolja in Lenti Lenko. Pravila naše radijske postaje narekujejo, da mora imeti vsaka etni?na skupina svoj odbor.

Vse od leta 1993 so v odboru Katrina Vrisk - tajnica, Marija Opelli - blagajničarka in Meta Lenarčič, ki vodi oddaje. Dokler je bil v Melbournu p. Tone je bil desna roka priprav in vodenja oddaj, včasih je pomagal tudi pok. p.Bazilij. Sprva smo skupaj s Svetom slovenskih organizacij Viktorije pripravljali piknike, kasneje smo organizirali tudi loterije in s pridobljenim de-narjem pomagali kriti stroške radijske ure. Vsako leto Radio 3 ZZZ pripravlja Radioton, pod-preti ga mora vsaka etni?na skupina s prispevki svojih po-slušalcev. Poleg tega je treba skrbeti za stalno število ?lanstva, ki je nujen pogoj za obstoj radijske oddaje. Poudariti je treba, da je delo na Radiu 3 ZZZ prostovoljno, se pravi brezplačno. Delati je kljub vsemu lepo, le da so ljudje - poslušalci zadovoljni. Zadovoljni pa prav gotovo so, saj se to vidi pri zgoraj omenjenih denarnih nabirkah. Slovenci smo po nabirki Radiothona že četrto leto po vrsti med prvimi, pobrali smo četrto mesto med sedeminpetdesetimi radijskimi skupinami. Pohvalno! in poslušajte nas še naprej!

 

 

Potujete v Slovenijo?
Travel to Slovenia?
Društva organizacije v
Avstraliji
Mediji Slovenija, Slovenci po svetu - svet