Predčasne volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije 2014

 

Naslovna stran Home Slovenia News Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja Novice v arhivu Društva organizacije Slovenian clubs, associations and other organisations in Australia Diplomatska predstavništvaVerska središča Slovenian religious centres in Australia Misli Glas Slovenije Historical Archives for Slovenian in Australians HASA – NSWMediji Slovenija, Slovenci po svetu, zanimive povezave E-uprava SlovenijePišite nam Prispevki objavljeni na straneh Stičišča avstralskih Slovencev ne izražajo vedno mnenja uredništva. Avtorji posameznih prispevkov odgovarjajo za svoja mnenja in objave. Prosimo, da nas v kolikor najdete napake, spremembe v naslovih ipd., obvestite. Stičišče avstralskih Slovencev je redno arhivirano v Pandora arhivu v Canberricanberra

Predčasne volitve poslank in poslancev v
Državni zbor Republike Slovenije
bodo 13. julija

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 39/2014 je bil v nedeljo, 1. 6. 2014, objavljen Odlok o razpustitvi Državnega zbora in o razpisu predčasnih volitev poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije. Splošno glasovanje na vseh voliščih v državi in v tujini bo potekalo v nedeljo, 13. julija 2014. Za dan razpisa predčasnih volitev po tem odloku, s katerim začno teči roki za vsa volilna opravila, se šteje ponedeljek, 2. 6. 2014.


Skladno z določbami Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06-uradno prečiščeno besedilo, 54/07 odl. US, v nadaljevanju ZVDZ-UPB1) lahko kandidate za poslanke in poslance v državni zbor predlagajo politične stranke in volivke in volivci (v nadaljevanju volivci).

MOŽNOSTI GLASOVANJA

Izseljenci, volivci s stalnim prebivališčem v tujini, lahko volilno pravico uresničujete na naslednje načine:


13. julija 2014 na volišču diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije
po pošti
ali na volišču na območju Republike Slovenije, če boste na dan glasovanja v Republiki Sloveniji in če boste obvestilo o nameri pravočasno  posredovali Okrajni volilni komisiji na območju katere boste glasovali ali Državni volilni komisiji. Zadnji dan za posredovanje obvestila je 9. julija 2014

 

Zdomci – volivci, z začasno prebivališčem v tujini ali volivci, ki ste v tujini slučajno lahko svojo volilno pravico v tujini uresničujete na naslednje načine:

13. julija 2014 na volišču diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije z odprtim voliščem, če pravočasno to je do vključno 12. junija 2014 Državni volilni komisiji posredujete obvestilo, da želite glasovati na DKP.
Obvestilo lahko pošljete po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska 54, SI 1000 Ljubljana, Slovenija, po faxu  na številko ++386 1 43 34 269, ali po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov: gp.dvk@dvk-rs.si.

po pošti iz tujine, vendar le, če na naslov Državne volilne komisije, do vključno 12. junija 2014 posredujete obvestilo, da želite glasovati po pošti iz tujine. Obvestilo lahko pošljete po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska 54, SI 1000 Ljubljana, Slovenija, po faxu  na številko ++386 1 43 34 269, ali po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov: gp.dvk@dvk-rs.si.

na volišču OMNIA – izven kraja stalnega prebivališča, če Okrajni volilni komisiji glede na kraj stalnega prebivanja do 9. julija 2014 posredujete obvestilo, da boste glasovali na drugem volišču v Republiki Sloveniji. Na spletnem naslovu http://www.dvk-rs.si/index.php/si/kje-in-kako-volim/volilne-enote, lahko pridobite informacije o naslovu vaše Okrajne volilne komisije in volišč OMNIA.

Volivce obveščamo, da bodo volišča v nedeljo 13. julija 2014 od 9.00 do 17.00 ure po lokalnem času, odprta na naslednjih diplomatskih predstavništvih in konzulatih  Republike Slovenije: GK v Celovcu, GK v Clevelandu, GK v Münchnu,GK v Trstu, GK v Torontu,VP na Dunaju, VP v Atenah, VP v Beogradu, VP v Berlinu, VP v Bernu, VP v Bratislavi, VP v Bruslju, VP v Budimpešti, VP v Buenos Airesu, VP v Canberri, VP v Haagu, VP v Kijevu, VP v Kopenhagnu, VP v Londonu, VP v Madridu, VP v Moskvi, VP v Ottawi, VP v Parizu, VP v Podgorici, VP v Pragi, VP v Sarajevu, VP v Skopju, VP v Tokiu, VP v Varšavi, VP v Washingtonu, VP v Zagrebu in VP pri Svetem sedežu.

Vsem volivcem, ki želijo glasovati po pošti iz tujine svetujemo, da obvestilo čim prej posredujejo Državni volilni komisiji!

Vse obrazce, s katerimi bi se želeli prijaviti v katero od navedenih oblik glasovanja lahko najdete na povezavi:
http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/obrazci-za-volivce-predcasne-volitve-v-drzavni-zbor-2014

PODPORA LISTI KANDIDATOV


V času od 2. 6. 2014 do 18. 6. 2014, lahko  volivci, ki so v tujini stalno ali le  začasno pri DKP potrdijo obrazec podpore listi kandidatov.
Podpora s podpisi se lahko daje od dneva, ki je določen za pričetek volilnih opravil (od 2. 6. 2014) do dneva, ki je določen za predložitev list kandidatov (do vključno 18. 6. 2014). Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanih obrazcih samo enkrat.

Obrazci so dosegljivi na spletni strani Državne volilne komisije http://www.dvk-rs.si/index.php/si/obrazci-za-volivce

Svojo podporo listi kandidatov lahko dajo tudi volivci, ki se med potekom roka za zbiranje podpor stalno ali začasno nahajajo v tujini, če svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatsko-konzularnega predstavništva Republike Slovenije.

Volivec izpolnjen obrazec podpore pošlje predlagatelju, ki poskrbi, da se dana podpora pošlje upravni enoti.

Obrazložitev Veleposlaništva RS v Canberri

"državljani Republike Slovenije, ki v Republiki Sloveniji nimajo stalnega prebivališča na podlagi 82. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 - ZVDZ-UPB1 in 54/07 - odločba US), na naslov v tujini, pri izvedbi volitev (volitve v državni zbor, volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament in volitve predsednika republike) prejmejo volilno gradivo, po uradni dolžnosti (torej za to obliko glasovanja se jim ni potrebno prijavljati).
Državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v RS pa morajo DVK 30 dni pred dnem glasovanja (za predčasne volitve rok 12.6.2014) obvestiti, da želijo glasovati po pošti (ali na DKP) iz tujine .
Obrazec

V primeru, da želi izseljenec (državljan RS, ki v RS nima stalnega prebivališča) glasovati na volišču na območju Republike Slovenije, mora DVK (tri dni pred dnem glasovanja - pri predčasnih volitvah v DZ najpozneje do 9.7.2014) obvestiti z obrazcem

Za razliko od volitev pa državljani Republike Slovenije, ki v Republiki Sloveniji nimajo stalnega prebivališča, če želijo glasovati po pošti iz tujine, morajo najpozneje 15 dni pred dnem glasovanja, obvestiti Državno volilno komisijo, da želijo glasovati po pošti na referendumu.

Državljanom Republike Slovenije, ki v Republiki Sloveniji nimajo stalnega prebivališča, bo Državna volilna komisija, na stalni naslov v tujini posredovala volilno gradivo za glasovanje na predčasnih volitvah v državni zbor, ki bodo 13. julija 2014."

Obrazci za volitve

OBVESTILO
o glasovanju po pošti iz tujine, za volivke in volicve, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini
- zdomci

OBVESTILO
o glasovanju na volišču izven okraja stalnega prebivališča, za volivke in volivce, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji - izseljenci


Sporočila Veleposlaništva RS v Canberri Prijave in odjave stalnega prebivališča v Sloveniji ter relevantni obrazci