arhiv Sydney
Historical Archives for Slovenian Australians – NSW ( HASA )

POŠTNI NASLOV: PO Box 280, Merrylands NSW 2160
311 Merrylands Rd , MerrylandsNSW 2160
Telefon (02)9637-7147 Fax ( 02) 9682-7692

1957 – 2007 -
50. OBLETNICA PRIHODA V AVSTRALIJO
Srečanje bo v SOBOTO,
15. DECEMBRA 2007 ob 3. uri popoldne
v dvorani Verskega središča Sv. Raphaela,
311 Merrylands Road, Merrylands.
Maria Grosman

Zgodovinski arhiv za slovenske Avstralce, na kratko HASA, je prevzel organizacijo prvega skupnega srečanja vseh tistih rojakov, ki so prispeli v Avstralijo leta 1957. Iščemo rojake, ki v tem letu praznujejo 50. letnico življenja pod južnim soncem. Vseeno, kako ali od kod ste prišli v Avstralijo, glavno je, da ste prišli leta 1957.

Prvotna ideja o srečanju bi naj zajela le tiste imigrante, ki so prišli v Avstralijo z letalom iz lagerja Aversi v Italiji. Medčasno so se sodelavke HASA pogovarjale o srečanju tistih, ki so prišli v Avstralijo z ladjo Toscana decembra 1957. Iz vseh teh pogovorov je prišlo do sklepa, da HASA prevzame organizacijo in organizira širje srečanje vseh prispelih v letu 1957.

Srečanje bo v SOBOTO, 15. DECEMBRA 2007 ob 3. uri popoldne v dvorani Verskega središča Sv. Raphaela, 311 Merrylands Road, Merrylands.

Vabljeni ste vsi, ki ste prišli v Avstralijo leta 1957, ne glede na to, v katerem kampu ste bili v Evropi, in ali ste prišli z ladjo ali letalom.

Kot je večini že znano, HASA je organizacija, ki skrbi, predvsem v NSW, za ohranitev zgodovine slovenskih emigrantov. Poglejte po vaših omarah, kaj se je ohranilo od tistih začetnih dni vašega življenja v Avstraliji. Morda najdete kaj, kar je del vaše in naše zgodovine in bi bilo dobro očuvati. Če prinesete s seboj, bomo vse, kar je zgodovinske vrednosti (dokumenti, vozne karte, pisma, slike, in drugo) shranili v arhivskih prostorih HASA. Zložite vse skupaj v zaprto kuverto (vsaka slika mora biti posebej označena na papirju, kdaj in kje je bila vzeta in kdo je na sliki – na sliko samo ne pišite!), na kuverti pa napišite vaš točen naslov, telefonsko številko in elektronski naslov, če ga imate.

Prosimo vse, ki se želite udeležiti tega srečanja, da nam sporočite o vaši udeležbi po telefonu, elektronski pošti ali pa na naslov:
HASA-NSW, PO Box 280, Merrylands,
NSW 2160, najpozneje do 1. decembra.

Pridite. Podajmo si roke še enkrat!

Kontaktne osebe so naslednje:

Martha Magajna 02 9609 6057 marthamagajna@bigpond.com.au

Dora Hrvatin 02 9604 0413

Maria Grosman 02 4954 8619emgrosman@aanet.com.au

 
IŠČEMO KDO JE NA SLIKI

V tuji svet smo prišli mladi in polni upanja v novo življenje.

V tuji svet smo prišli mladi in polni upanja v novo življenje.

A nas poznate, kdo smo?

Arhiv HASA

HASA OPEN CeremonyHASA QUESTIONNAIRE

3. REDNI LETNI OBČNI ZBOR HASA-NSWHASA VPRAŠALNIK